Nikt Nie przyjdzie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Po raz ko­lej­ny sie­dzisz na tej sa­mej ław­ce, ze świado­mością, że i tak nikt nie przyjdzie. -respirer
po raz-ko­lej­ny-sie­dzisz-na tej ­mej-ław­-ze świado­mośą-że i tak-nikt-nie przyjdzie
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nie kochaj mocno, bo przyjdzie nienawiść, nie nienawidź mocno, bo przyjdzie miłość. -Molier
nie-kochaj-mocno-bo-przyjdzie-nienawiść-nie-nienawidź-mocno-bo-przyjdzie-miłość
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu; przyjdzie - zrobi niespodziankę. -Bolesław Prus
nie-myśl-o-szczęściu-nie-przyjdzie-nie-zrobi-zawodu-przyjdzie-zrobi-niespodziankę
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu, przyjdzie - zrobi niespodziankę. -Bolesław Prus
nie-myśl-o-szczęściu-nie-przyjdzie-nie-zrobi-zawodu-przyjdzie-zrobi-niespodziankę
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Są westchnienia, uczucia, myśli święte i tkliwe, słowa i czyny szalone, pieszczoty nie wykonane, pomysły na wpół pomyślane, które wiecznie czekają nad jakimś brzegiem, czy i na nie przyjdzie kiedyś pora? Ale nikt nie próbuje wykrzyczeć się, wypłakać, wygadać, zapomina o tym swoim świecie, ogranicza jego rozrost, skazuje go wreszcie na zaumarcie. -Karol Irzykowski
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Bo nikt nie spoj­rzy na Ciebie z ta­kim blas­kiem w oku, nikt nie da Ci ty­le ciepła i miłości, nikt nie zro­zumie Cię tak jak ona. Ma­mo, żad­ne słowo nie od­da te­go ile dla mnie znaczysz. -Bogdański
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nie proś się o Miłość. Zo­baczysz, sa­ma przyjdzie. -Bruno
nie-proś ę-o miłość-zo­baczysz-­-przyjdzie
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Biednym nic z tego nie przyjdzie, że bogaci też zbiednieją. -Stefan Kisielewski
biednym-nic-z-tego-nie-przyjdzie-że-bogaci-też-zbiednieją
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Bro­niłam się długo, dziel­nie, Jak lwica Bałam się te­go, że przyjdzie, Bo przyjdzie I przyszła... tak cicho, spokojnie Zak­radła się od tyłu, Po­deszła mnie sposobem, Nie zauważyłam, prze­cie mu­ry tak wysokie Do serca Co słabe, skrzywdzone A jed­nak, czuj­ność uśpiła Lecz gdy z le­tar­gu wyr­wać się raczyła Było za późno Już była, jest Została Pod­dałam się, przegrałam De­likat­nie dotknęła Mu­ry zburzyła, płomyk roznieciła, W dłonie ser­ce de­likat­nie wzięła I blas­ku na­dała życia Oczy zam­knęłam, Od­dałam się jej cała Skapitulowałam Szczęśli­wa, zakochana  -Amy03
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Chodziła zatłoczo­nymi uli­cami, nieus­tannie samotna. Zjeździła wiele miast, szu­kając brat­niej duszy. La­tała w przes­tworzach, podzi­wiając niebo... ...nikt jej zauważał po­mimo jej piękna. Nadzieja... niewidzial­na przy­jaciółka, której nikt nie dos­trze­ga i nikt nie chce. -Marie
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Fortuna nie przyjdzie po mężczyznę, musi jej szukać; kobietę i w domu znajdzie. -Klementyna Hoffmanowa
fortuna-nie-przyjdzie-po-mężczyznę-musi-jej-szukać-kobietę-i-w-domu-znajdzie
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Żyj jak­byś nig­dy nie upadł. Śpiewaj jak­by nikt Cię nie słyszał. Tańcz jak­by nikt Cię nie widział. Bieg­nij jak­byś is­tniał tyl­ko Ty. Kochaj jak­by nikt Cię nie zranił. Bo życia od no­wa nie zaczniesz z myślą
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nigdy nie wiadomo, skąd przyjdzie dobry pomyśl, ani jak daleko zaprowadzi. -H. Jackson Brown
nigdy-nie-wiadomo-skąd-przyjdzie-dobry-pomyśl-ani-jak-daleko-zaprowadzi
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Kiedy przyjdzie do rozmowy o pieniądzach, nigdy nie wymieniaj wysokości kwoty jako pierwszy. -Ahmed Yamani
kiedy-przyjdzie-do-rozmowy-o-pieniądzach-nigdy-nie-wymieniaj-wysokoś-kwoty-jako-pierwszy
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Z kobietą nie ma żartu! W miłości czy w gniewie, co myśli, nikt nie zgadnie - co zrobi, nikt nie wie. -Aleksander Fredro
z-kobietą-nie-żartu-w-miłoś-czy-w-gniewie-co-myśli-nikt-nie-zgadnie-co-zrobi-nikt-nie-wie
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Polizałam, Więc jest M O J E. Nie rusz, Bo nie T W O J E. Nikt nie widzi, Nikt nie mówi. Dob­rze, Leż tutaj I oddychaj. Cze­kaj na mnie. -wonderful348
polizałam-więc-jest m o j e-nie-rusz-bo-nie t w o j e-nikt-nie widzi-nikt-nie mówi-dob­rze-leż-tutaj-i-oddychaj-cze­kaj-na mnie
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nie rób wszystkiego z myślą o wygranej a wtedy, jeśli będziesz robił swoje, sama przyjdzie do Ciebie. -Marcin Bielicki
nie-rób-wszystkiego-z-myślą-o-wygranej-a-wtedy-śli-będziesz-robił-swoje-sama-przyjdzie-do-ciebie
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Dobrych uczynków nikt nie pamięta, złych nikt nie zapomina. -Diana De Poitiers
dobrych-uczynków-nikt-nie-pamię-złych-nikt-nie-zapomina
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Kobieta jest jak lilia: subtelny nie ośmieli się jej dotknąć - ale przyjdzie osioł i ją zeżre. -Anonim
kobieta-jest-jak-lilia-subtelny-nie-ośmieli-ę-jej-dotknąć-ale-przyjdzie-osioł-i-ją-zeżre
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Gdy nadchodzi świt, trudno walczyć przeciw nocy, która przyjdzie. -Stanisław Jerzy Lec
gdy-nadchodzi-świt-trudno-walczyć-przeciw-nocy-która-przyjdzie
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością. -Krzysztof Kamil Baczyński
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Najgłupszą rzecz, jaką powiesz, przyjdzie ktoś jeszcze głupszy i skarykaturuje. -Henryk Elzenberg
najgłupszą-rzecz-jaką-powiesz-przyjdzie-ktoś-jeszcze-głupszy-i-skarykaturuje
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Ale dla niektórych is­tnieje tyl­ko ta jed­na, je­dyna oso­ba, od początku do końca. Nikt in­ny nie pa­suje. Nikt in­ny nie tra­fia do ser­ca w ten sposób i nie żyje w nim. ~No­ra Ro­ber­ts ,,Smak chwili
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Myślą że są lep­si, lep­si nie są, spójrz mi w oczy, nikt mi te­go nie dał, nikt mi te­go nie za­bie­rze, bo żyć god­nie, to nie znaczy nie upa­dać, nasze ry­my są zabójcze jak os­trze gilotyny. -Klaudiajeni
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Aby znaleźć miłość nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie Twoja godzina sama wejdzie do twojego domu, życia, serca. -Wergiliusz Wergiliusz
aby-znaleźć-miłość-nie-pukaj-do-każdych-drzwi-gdy-przyjdzie-twoja-godzina-sama-wejdzie-do-twojego-domu-życia-serca
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Aby znaleźć miłość, nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie Twoja godzina, sama wejdzie do Twojego domu, życia i serca. -Anonim
aby-znaleźć-miłość-nie-pukaj-do-każdych-drzwi-gdy-przyjdzie-twoja-godzina-sama-wejdzie-do-twojego-domu-życia-i-serca
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Aby znaleźć miłość, nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie Twoja godzina sama wejdzie do twojego domu, życia, serca. -Anonim
aby-znaleźć-miłość-nie-pukaj-do-każdych-drzwi-gdy-przyjdzie-twoja-godzina-sama-wejdzie-do-twojego-domu-życia-serca
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Gdy przyjdzie dzień sądu, nie zapytają nas o to, cośmy czytali, lecz cośmy czynili. -Tomasz Kempis
gdy-przyjdzie-dzień-są-nie-zapytają-nas-o-to-cośmy-czytali-lecz-cośmy-czynili
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Modlę się o miłość prawdziwą, co się nie zmieni, taką co przyjdzie od razu bez nadziei. -Jan Twardowski
modlę-ę-o-miłość-prawdziwą-co-ę-nie-zmieni-taką-co-przyjdzie-od-razu-bez-nadziei
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Gdy dwóch podzieli się światem, to ostatecznie przyjdzie do walki między obydwoma. -Emil Ludwig
gdy-dwóch-podzieli-ę-światem-to-ostatecznie-przyjdzie-do-walki-między-obydwoma
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Polak, jak mu przyjdzie fantazja do głowy, może być całkiem porządnym człowiekiem. -Tadeusz Kotarbiński
polak-jak-mu-przyjdzie-fantazja-do-głowy-może-być-całkiem-porządnym-człowiekiem
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Złej myśli nie można odpędzić, gdy przyjdzie do głowy ale można zrozumieć, że jest zła. -Lew Tołstoj
złej-myśli-nie-można-odpędzić-gdy-przyjdzie-do-głowy-ale-można-zrozumieć-że-jest-zła
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Otaczając się rzecza­mi nie za­pełnisz pus­tki w sercu. Uciekając do ludzi nie za­lud­nisz samotności. Hałasem nie oszu­kasz ciszy, ona i tak przyjdzie…  -Papillondenuit
otaczając ę-rzecza­mi-nie za­pełnisz-pus­tki-w sercu-uciekając-do ludzi-nie za­lud­nisz-samotnoś-hałasem-nie oszu­kasz-ciszy-ona
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek -Louis L'Amour
przyjdzie-taka-chwila-gdy-stwierdzisz-że-wszystko-ę-skończyło-to-właśnie-będzie-początek
Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Korzyści łatwo przychodzące, wbrew prawom moralnym, są już w zarodku początkiem klęski, która przyjdzie. -Stefan Wyszyński kard
korzyś-łatwo-przychodzą-wbrew-prawom-moralnym-są-już-w-zarodku-początkiem-klęski-która-przyjdzie