Nimi Cytaty

Nimi Cytaty: Nie pokazuj zębów, gdy nimi dzwonisz. -Stanisław Jerzy Lec


Nimi Cytaty: Gdy problemy odchodzą, wraz z nimi giną szanse. -H. Jackson Brown


gdy-problemy-odchodzą-wraz-z-nimi-giną-szanse
Nimi Cytaty: Genialne natury nie tropią za celem - to cel tropi za nimi. -Anita


genialne-natury-nie-tropią-za-celem-to-cel-tropi-za-nimi
Nimi Cytaty: Łatwiej jest walcyć o zasady, niż żyć zgodnie z nimi. -Anonim


Łatwiej-jest-walcyć-o-zasady-ż-żyć-zgodnie-z-nimi
Nimi Cytaty: Przyczyną, dla której rzeki i morza otrzymują hołd tysięcy strumieni górskich, jest fakt, że trzymają się niżej od nich. I dzięki temu mogą rządzić wszystkimi górskimi strumieniami. Podobnie mędrzec, który chce być ponad ludźmi, ustawia się niżej od nich, a chcąc być przed nimi, ustawia się z tyłu. I tak oto, choć miejsce jego nad ludźmi, oni nie czują jego ciężaru, a choć miejsce jego przed nimi, nie odbierają tego jako rany. -Lao-Tse


Nimi Cytaty: Sumienie nie powstrzymuje od grzechów, przeszkadza tylko cieszyć się nimi. -Jean Cocteau


sumienie-nie-powstrzymuje-od-grzechów-przeszkadza-tylko-cieszyć-ę-nimi
Nimi Cytaty: Zupełnie nie rozumiemy ruin do dnia, w którym się nimi stajemy. -Heinrich Heine


zupełnie-nie-rozumiemy-ruin-do-dnia-w-którym-ę-nimi-stajemy
Nimi Cytaty: Znosił cierpienia jak prawdziwy mężczyzna - zatruwał nimi życie żonie. -Helena Royell


znosił-cierpienia-jak-prawdziwy-mężczyzna-zatruwał-nimi-życie-żonie
Nimi Cytaty: Wszys­cy rodzi­my się wa­riata­mi. Niektórzy po­zos­tają już nimi. -B » Samuel Beckett » Czekając na Godota


Nimi Cytaty: Konsekwencje naszych czynów biegną szybciej, niż my przed nimi uciekamy. -Jaques Deval


konsekwencje-naszych-czynów-biegną-szybciej-ż-my-przed-nimi-uciekamy
Nimi Cytaty: Chwi­le nie wys­tar­czają, by wy­pełnić pus­tkę po­między nimi. -Alfa Centauri


chwi­-nie wys­tar­czają-by wy­pełć-pus­tkę-po­między-nimi
Nimi Cytaty: Tajemnica szczęścia nie leży w posiadaniu rzeczy, ale w rozkoszowaniu się nimi. -Eugene Delacroix


tajemnica-szczęścia-nie-ży-w-posiadaniu-rzeczy-ale-w-rozkoszowaniu-ę-nimi
Nimi Cytaty: Twoje ramiona są akurat takie długie żebyś mógł nimi objąć innych -Phil Bosmans


twoje-ramiona-są-akurat-takie-długie-żebyś-mógł-nimi-objąć-innych
Nimi Cytaty: Wszyscy nieszczęśliwi ludzie są nimi dlatego, że nie potrafią spokojnie przebywać w domu. -Anonim


wszyscy-nieszczęśliwi-ludzie-są-nimi-dlatego-że-nie-potrafią-spokojnie-przebywać-w-domu
Nimi Cytaty: Naj­pierw żąda­my, by in­ni postępo­wali tak jak my, a później nud­no nam z nimi. -Władysław Loranc


naj­pierw-żąda­my-by in­-postępo­wali-tak-jak my-a później-nud­no-nam-z nimi
Nimi Cytaty: Bez wątpienia byłbym chrześcijaninem, gdyby chrześcijanie byli nimi przez 24 godziny na dobę. -Mahatma Gandhi


bez-wątpienia-byłbym-chrześcijaninem-gdyby-chrześcijanie-byli-nimi-przez-24-godziny-na-dobę
Nimi Cytaty: Łat­wiej jest wal­czyć o za­sady, niż żyć zgod­nie z nimi. -Alfred Adler


Łat­wiej-jest wal­czyć-o za­sady-ż-żyć-zgod­nie-z nimi
Nimi Cytaty: złapałem twój uśmiech więc przyjdź myśla­mi po je­go czar i zos­tań nimi we mnie  -adamzjawora


złapałem-twój-uśmiech-więc-przyjdź-myś­mi-po-­go-czar-i-zos­ń-nimi-we-mnie