Niszczy Swoim Wpływem To Co Cytaty

Niszczy Swoim Wpływem To Co Cytaty: Czas zużywa i niszczy swoim wpływem to co doczesne. Toteż więcej wieczności zawiera przeszłość niż teraźniejszość. -Simone Weil


czas-zużywa-i-niszczy-swoim-wpływem-to-co-doczesne-toteż-więcej-wiecznoś-zawiera-przeszłość-ż-teraźniejszość
Niszczy Swoim Wpływem To Co Cytaty: Idzie ry­cerz w sreb­rnej zbro­ji Niszczy każdy ważny znak ja­ki stoi Niszczy je swoim pla­tono­wym mieczem Było to współczes­ne średniowiecze A na mie­czu tym ze­ra i jedynki I na głow­ni wi­zeru­nek koniczynki Idzie sreb­rny ry­cerz do dziew­czyn­ki szewca Mi­ja ko­wala i ma­sarza, pus­telni­ka z długą brodą Mi­ja też chatę wiedźmy Zno­si te ok­ropne znoje Aby na plaży być z ukochaną we dwoje  -M44G


Niszczy Swoim Wpływem To Co Cytaty: Mały jest, ko­go wiel­ki los niszczy; ko­go niszczy mały los, ten może być wielki. -Fryderyk Chrystian Hebbel


mały-jest-ko­go-wiel­ki-los-niszczy-ko­go-niszczy-ły-los-ten-może-być-wielki
Niszczy Swoim Wpływem To Co Cytaty: Jeżeli za­kocha­li się w so­bie, nic o so­bie nie wiedząc?, to czym właści­wie jest miłość? Ja do ni­kogo nie czuję ura­zy, niena­wiść niszczy wszys­tko, niszczy nas samych! ''Płyniemy przez wiel­ki Ba­bilon ''.... -Niusza


Niszczy Swoim Wpływem To Co Cytaty: Mały jest, kogo wielki los niszczy; kogo niszczy mały los, ten może być wielki. -Fryderyk Chrystian Hebbel


mały-jest-kogo-wielki-los-niszczy-kogo-niszczy-ły-los-ten-może-być-wielki
Niszczy Swoim Wpływem To Co Cytaty: To niesa­mowi­te jak ludzie pot­ra­fią zmienic sie pod wpływem innych... -anja


to niesa­mowi­te-jak ludzie-pot­ra­fią-zmienic-sie-pod-wpływem-innych
Niszczy Swoim Wpływem To Co Cytaty: Zdarzają się mężczyźni i kobiety pozostający stale pod wpływem narządów płciowych. Najczęściej są to osobnicy ograniczeni i idioci. -Paul Garnier


zdarzają-ę-mężczyź-i-kobiety-pozostający-stale-pod-wpływem-narządów-płciowych-najczęściej-są-to-osobnicy-ograniczeni-i-idioci
Niszczy Swoim Wpływem To Co Cytaty: Najdziksze zwierzę nie jest tak krwiożercze jak człowiek, kiedy działa pod wpływem niepohamowanych namiętności i rozporządza odpowiednią siłą. -Plutarch


najdziksze-zwierzę-nie-jest-tak-krwiożercze-jak-człowiek-kiedy-działa-pod-wpływem-niepohamowanych-namiętnoś-i-rozporządza-odpowiednią-łą
Niszczy Swoim Wpływem To Co Cytaty: Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo duszę. -Antoni Czechow


rdza-niszczy-żelazo-a-kłamstwo-duszę
Niszczy Swoim Wpływem To Co Cytaty: Nikt nie może być swoim pa­nem, ale każdy może być swoim sługą. -Papillondenuit


nikt-nie może-być-swoim-pa­nem-ale-każdy-może-być-swoim-sługą
Niszczy Swoim Wpływem To Co Cytaty: Niszcząc ciało płodu, niszczy­my narzędzie duszy. -Jerzy Kuncewicz


niszcząc-ciało-płodu-niszczy­my-narzędzie-duszy
Niszczy Swoim Wpływem To Co Cytaty: Biurokracja zabija wszelką działalność, bo niszczy energię. -Jan Fedorowicz


biurokracja-zabija-wszelką-działalność-bo-niszczy-energię
Niszczy Swoim Wpływem To Co Cytaty: To nie namiętność niszczy dzieło sztuki, to chęć dowiedzenia. -Andre Malraux


to-nie-namiętność-niszczy-dzieło-sztuki-to-chęć-dowiedzenia
Niszczy Swoim Wpływem To Co Cytaty: Biurok­racja za­bija wszel­ka działal­ność, bo niszczy energię. -Jan Fedorowicz


biurok­racja-za­bija-wszel­ka-działal­ność-bo niszczy-energię
Niszczy Swoim Wpływem To Co Cytaty: Miłość jest potęgą, która niszczy pra­wa i na­daje nowe. -Giovanni Boccaccio


miłość-jest potęgą-która-niszczy-pra­wa-i na­daje-nowe
Niszczy Swoim Wpływem To Co Cytaty: To, co niszczy indywidualność, to żądza panowania, niezależnie od tego jak ją określimy. -John Stuart Mill


to-co-niszczy-indywidualność-to-żądza-panowania-niezależnie-od-tego-jak-ją-określimy
Niszczy Swoim Wpływem To Co Cytaty: Miłość jest potęgą, która niszczy prawa i nadaje nowe. -Giovanni Boccaccio


miłość-jest-potęgą-która-niszczy-prawa-i-nadaje-nowe
Niszczy Swoim Wpływem To Co Cytaty: Bóg chrześcijan niszczy bogów i nie miesza się do ich gromady. -Daniel Rops


bóg-chrześcijan-niszczy-bogów-i-nie-miesza-ę-do-ich-gromady