No­sił Cytaty

No­sił Cytaty: Żądza podboju leży w ludzkiej naturze. Jeśli ludzie dokonują czynów, do jakich starcza im sił, czekają ich pochwały. Jeśli jednak upierają się przy swoich zamierzeniach, a sił im na to nie starcza, spotykają się z naganą. -Machiavelli Niccolò


No­sił Cytaty: Plot­ka idąc na­biera sił. -Wergiliusz


No­sił Cytaty: W braku sił i chęć jest chwalebna. -Owidiusz


w-braku-ł-i-chęć-jest-chwalebna
No­sił Cytaty: Z braku sił i chęć jest chwalebna. -Owidiusz


z-braku-ł-i-chęć-jest-chwalebna
No­sił Cytaty: Żebyś po wodzie chodził i pić pro­sił !  -Who


Żebyś-po wodzie-chodził-i pić-pro­ł- 
No­sił Cytaty: Tylko ta praca daje siły, która i sił wymaga. -Władysław Grzeszczyk


No­sił Cytaty: Wszystko co ludzkie, to jedynie mała łódeczka na oceanie sił. -Karel Capek


wszystko-co-ludzkie-to-jedynie-ła-łódeczka-na-oceanie-ł
No­sił Cytaty: On im do­dawał pieśnią sił, śpiewał, że blis­ko już świt... -Jacek Kaczmarski


on im do­dawał-pieśą-ł-śpiewał-że blis­ko-już-świt
No­sił Cytaty: Mierz siły na zamiary, Nie zamiar podług sił. -Adam Mickiewicz


No­sił Cytaty: Zbyteczna pokora tak samo pozbawia sił, jak zarozumiałość. -Eliza Orzeszkowa


zbyteczna-pokora-tak-samo-pozbawia-ł-jak-zarozumiałość
No­sił Cytaty: Można kochać kil­ka ra­zy ze wszys­tkich sił i z całej duszy. -Guy de de Maupassant


można-kochać-kil­ka-ra­zy-ze wszys­tkich-ł-i z całej-duszy
No­sił Cytaty: Można kochać kilka razy ze wszystkich sił i z całej duszy. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant


No­sił Cytaty: Modlitwa jest bez wątpienia jedną z najpotężniejszych sił historii. -Reinhold Schneider


modlitwa-jest-bez-wątpienia-jedną-z-najpotężniejszych-ł-historii
No­sił Cytaty: Zbyteczna pokora tak samo pozbawia sił jak zarozumiałość. -Eliza Orzeszkowa


zbyteczna-pokora-tak-samo-pozbawia-ł-jak-zarozumiałość
No­sił Cytaty: Latem wszystkie istoty nabierają sił, aby móc przeżyć zimę. -Zofia Gerlach


latem-wszystkie-istoty-nabierają-ł-aby-móc-przeżyć-zimę
No­sił Cytaty: Nic tak nie wzmaga sił przeciwnika, jak wyrządzona mu krzywda. -Ignacy Paderewski


nic-tak-nie-wzmaga-ł-przeciwnika-jak-wyrządzona-mu-krzywda
No­sił Cytaty: na­wet nie wiesz jak dużo sił da­je mi Twój szcze­ry uśmiech  -szaralalka


na­wet-nie wiesz-jak żo-ł-da­-mi twój-szcze­ry-uśmiech 
No­sił Cytaty: Daj mi wytrwanie i sił wiele, Boże, w życiu, co będzie twórcze i szalone. -Julian Tuwim


daj-mi-wytrwanie-i-ł-wiele-boże-w-życiu-co-będzie-twórcze-i-szalone