Nocą Przychodzisz Cytaty

Nocą Przychodzisz Cytaty: Przychodzisz do mnie nocą otu­lona smakiem wczo­raj­szych namiętności budzisz zmysły by pragnąć bardziej mus­kasz mo­je biodra za­pachem kaszta­nowych włosów sprag­niona dotyku kar­misz rozkoszą po­całunków motyla chłoniesz pragnienia ogar­niasz swoją nagością pozwól mi być twoim dzisiaj  -piotrmaj


Nocą Przychodzisz Cytaty: naj­bar­dziej lu­bię gdy ciemną nocą przychodzisz do mnie niczym tajemnica gdy w czułych objęciach uk­ry­ta za­sypiam i chwy­tam kur­czo­wo i trzy­mam się życia w tej cud­nej roz­koszy w twych oczu pieszczocie ma­leńka tak leżę pod tar­czą księżyca  -Deszcz


Nocą Przychodzisz Cytaty: Za­tańczyć nocą, czuć jak spływające po Nas krop­le deszczu zmy­wają resztki gniewu… Następne­go dnia poczuć na So­bie pro­mienie słońca, które budzą w Nas za­nie­chaną przez gniew miłość… *dla Ko­goś za wczo­raj­szą roz­mo­we nocą  -kate-em


Nocą Przychodzisz Cytaty: Uwiel­biam, kiedy przychodzisz i bez słów mówisz, że kochasz. Mam Cię na końcu języ­ka wte­dy. Myślami. -iluzjanago


uwiel­biam-kiedy-przychodzisz-i bez-słów-mówisz-że kochasz-mam cię-na końcu-języ­ka-wte­dy-myślami
Nocą Przychodzisz Cytaty: Przychodzisz i od­chodzisz,tak po pros­tu ro­bisz porządki.Pod­no­sisz i zbierasz śmieci,wyrzu­casz mnie ze swo­jego życia. -kitsh


przychodzisz-i od­chodzisztak-po pros­-ro­bisz-porządkipod­no­sisz-i zbierasz-śmieciwyrzu­casz-mnie-ze swo­jego-życia
Nocą Przychodzisz Cytaty: Jeśli przychodzisz więcej niż raz, w jed­no miej­sce, z tą samą osobą to myślę, że nie możesz już nig­dy po­wie­dzieć, że to tyl­ko two­je miejsce. -Lauren Kate


jeśli-przychodzisz-więcej-ż-raz-w jed­no-miej­sce-z tą samą-osobą-to myślę-że nie możesz-już-nig­dy-po­wie­dzieć
Nocą Przychodzisz Cytaty: Żyj dniem, a nie nocą. -Bujak Bogusław


Nocą Przychodzisz Cytaty: Do Boga trzeba przychodzć dnem i nocą. -Anonim


do-boga-trzeba-przychodzć-dnem-i-nocą
Nocą Przychodzisz Cytaty: Dniem czcić - po co? Ja czczę kobiety - nocą! -Anonim


dniem-czcić-po-co-ja-czczę-kobiety-nocą
Nocą Przychodzisz Cytaty: (...) może by zwróciła głowę w je­go stronę i po­wie­działa: „Dlacze­go nie przechodzisz?” Al­bo: „Dlacze­go nie przychodzisz?” Przyszedł, ale za późno, już to wszys­tko, co mogło na niego cze­kać, stało się popiołem. -Jarosław Iwaszkiewicz


Nocą Przychodzisz Cytaty: Niecodzienni mężczyźni rodzą się nocą... w snach. -Natalia Glensk - Gutweter


Nocą Przychodzisz Cytaty: Dla kochanków śmierć jest nocą poślubną. -Novalis


dla-kochanków-śmierć-jest-nocą-poślubną
Nocą Przychodzisz Cytaty: Każdy no­wy dzień zaczy­na się głęboką nocą. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)


Nocą Przychodzisz Cytaty: Dla kochanków śmierć jest nocą poślubną. -Novalis


dla-kochanków-śmierć-jest nocą-poślubną
Nocą Przychodzisz Cytaty: Nocą wszys­tkie kro­wy są czar­ne, również blondynki. -Karl Kraus


nocą-wszys­tkie-kro­wy-są czar­ne-również-blondynki
Nocą Przychodzisz Cytaty: Każdy nowy dzień zaczyna się głęboką nocą. -Janusz Stanisław Pasierb


Nocą Przychodzisz Cytaty: Nocą wszystko jest płomienne: gwiazdy, myśli i łzy. -Sylvana Carmen


nocą-wszystko-jest-płomienne-gwiazdy-myśli-i-łzy
Nocą Przychodzisz Cytaty: znam cię ze snów gdy przychodzisz mnie zniewolić gdy kłam­stwo sta­je się prawdą budząc koszmary a ciem­ność pogłębia się bólem wyk­rzy­wia us­ta niez­nośnym zimnem i wte­dy jes­tem cierpieniem  -Deszcz