Noce I Bywają Dni Powszednie Cytaty

Noce I Bywają Dni Powszednie Cytaty: W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele. -Maria Dąbrowska


w-życiu-bywają-noce-i-bywają-dni-powszednie-a-czasem-bywają-też-niedziele
Noce I Bywają Dni Powszednie Cytaty: W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu. -Maria Dąbrowska


w-życiu-bywają-noce-i-bywają-dni-powszednie-a-czasem-bywają-też-niedziele-rzadziej-ę-to-zdarza-ż-w-kalendarzu
Noce I Bywają Dni Powszednie Cytaty: W życiu bywają noce i bywają dnie powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu... -Maria Dąbrowska


w-życiu-bywają-noce-i-bywają-dnie-powszednie-a-czasem-bywają-też-niedziele-rzadziej-ę-to-zdarza-ż-w-kalendarzu
Noce I Bywają Dni Powszednie Cytaty: W zdrowiu i w chorobie niosą nas dni i noce ku wielkiemu celowi. Pozwólmy się objąć życiem wiecznym w Jezusie Chrystusie. -Johann Albrecht Bengel


w-zdrowiu-i-w-chorobie-niosą-nas-dni-i-noce-ku-wielkiemu-celowi-pozwólmy-ę-objąć-życiem-wiecznym-w-jezusie-chrystusie
Noce I Bywają Dni Powszednie Cytaty: Bywają dni dojrzałe w środku, a twarde i nieprzystępne po bokach. -Krecia Pataczkówna


bywają-dni-dojrzałe-w-środku-a-twarde-i-nieprzystępne-po-bokach
Noce I Bywają Dni Powszednie Cytaty: Bywają głupstwa pięknie przystrojone, jak bywają głupcy dobrze odziani. -Chamfort


bywają-głupstwa-pięknie-przystrojone-jak-bywają-głupcy-dobrze-odziani
Noce I Bywają Dni Powszednie Cytaty: Życie powszednie przymierzania go do idealnych modeł nie znosi. -Eliza Orzeszkowa


Życie-powszednie-przymierzania-go-do-idealnych-modeł-nie-znosi
Noce I Bywają Dni Powszednie Cytaty: Bywają tacy, którzy wiedzą, że kłamią, a jednak nie cofają się przed tym. Bywają tacy, którzy kłamią, lecz o tym nie wiedzą. Ale nie brak też niespodzianek: bywają i tacy, którzy myślą, że kłamią, podczas gdy mówią prawdę. -Anna Jokai


Noce I Bywają Dni Powszednie Cytaty: zagląda przez okna op­rys­kli­wa bezwstydnica w przytłumionej aurze i co­raz szyb­ciej popycha chce oczy zamykać ku swo­jej uciesze z poszarzałych twarzy gdy je­den po drugim po­ranek za porankiem masze­ruje gęsiego tak jednostajnie wi­zual­nie nieapetyczne lecz z przymusu że na­wet słońce pos­tra­dało zmysły za­nurzo­ne w to­ni ludzkiej me­lan­cho­lii led­wo przez krtań przechodzą krótkie dni i długie noce...   -Papużka


Noce I Bywają Dni Powszednie Cytaty: Czasem wystarczy przyprowadzić do ładu i lśniącej czystości powszednie rzeczy dokoła, aby dźwignąć się z rozterki, pokonać rozpacz i zwątpienie. -Maria Dąbrowska


czasem-wystarczy-przyprowadzić-do-ładu-i-lśącej-czystoś-powszednie-rzeczy-dokoła-aby-dźwignąć-ę-z-rozterki-pokonać-rozpacz-i-zwątpienie
Noce I Bywają Dni Powszednie Cytaty: Nie widziała ce­lu. Biegła.Po pros­tu biegła. Wie­działa gdzie, do k o g o, ale nie wie­działa po co. Na­wet jeśli do­bieg­nie, jeśli po­kona wszys­tkie przeszko­dy, tra­fi w cho­re, błędne koło. Bo wa­riac­twem jest cier­pieć 351 dni, cie­szyć się 14 dni, które miną jak 2 dni. -MistrzyniPióra


Noce I Bywają Dni Powszednie Cytaty: Ci, co śnią, mają noce bezsenne. -Stanisław Jerzy Lec


Noce I Bywają Dni Powszednie Cytaty: Czasem noce są zbyt ciemne, by je ujrzeć. -Stanisław Jerzy Lec


Noce I Bywają Dni Powszednie Cytaty: Maj jest naj­tra­giczniej­szym z miesięcy. Nig­dy się nie układa. Dob­rze, że czer­wiec nad­chodzi sze­roki­mi bu­ty. Oby wyt­rzy­mać tych kil­ka dni. Dzi­siaj chciałam spa­sować. Wiem jed­nak, że muszę wyg­rać ze sobą. Jeszcze dwa dni, a życie będzie go­towe. Jeszcze dwa dni, trze­ba wal­czyć do końca. -Emilia Szumiło


Noce I Bywają Dni Powszednie Cytaty: A ja wam mówię, że Bóg ma też noce bezsenne. -Maria Konopnicka


Noce I Bywają Dni Powszednie Cytaty: zar­wa­ne noce próbuję dojść do siebie nie po drodze mi  -Starlight


zar­wa­ne-noce-próbuję-dojść-do siebie-nie-po drodze-mi 
Noce I Bywają Dni Powszednie Cytaty: Czułą tęsknotę głębo­ko ser­ce nosi. Sa­mot­ne noce. -strzyku


czułą-tęsknotę-głębo­ko-ser­-nosi-sa­­ne-noce
Noce I Bywają Dni Powszednie Cytaty: światło głod­ne słońca od wieków HAiKU Wiosen­ne tchnienie Wej­rze­nie pro­mien­nych dni Od­chodzi zima Głodem słonecznym Wiele dni no­cy budzi Nad­chodzi wiosna Nas­tro­je wiosny Olśniewają promiennie Noc głod­na słońca Światło od wieków Dni przy­wołane wiosną Słońce zna drogę ~~~~~~~~~~~~ Budzą się pąki Wy­poszczo­ne gałązki Czas na wiosnę słońc :)   -wdech