Nową Cytaty

Nową Cytaty: Nowa znajomość jest jak nowa książka. Wolę ją, nawet gdy jest zła, od starej. -Anonim


nowa-znajomość-jest-jak-nowa-książka-wolę-ją-nawet-gdy-jest-zła-od-starej
Nową Cytaty: Ek­spe­dyc­ja Połnoc­nej Flo­ty Ro­syj­skiej od­kryła nową wyspę w ar­chi­pela­gu Ziemi Fran­ciszka Józefa Jadę na nową wyspę by zdążyć przed Makłowiczem. -Tsanyo


ek­spe­dyc­ja-połnoc­nej-flo­ty-ro­syj­skiej-od­kryła-nową-wyspę-w ar­chi­pela­gu-ziemi-fran­ciszka-józefa-jadę-na nową-wyspę
Nową Cytaty: Znów spokojnie Od­najduję od­dech Składam myśli Wyr­wa­ne serce Łatam Zak­le­jam sza­re barwy Kolorami Czar­ne myśli Przemaluję Na­rysu­je nową drogę Pa­nując nad dziełem Przek­reśle straty Ule­pię od nowa Siebie  -Ciepłylolo


Nową Cytaty: Auto­rytet to ktoś, ko­go chce­my słuchać, nie roz­ważając sprzeciwu. Ktoś ko­mu ufamy. Człowiek, które­go prag­niemy naśla­dować. Oso­ba mądra, z której liczy­my się zda­niem. Opa­nowa­na, sta­teczna, sza­nowa­na. Pos­tać, w którą jes­teśmy wpatrzeni. --- da­ta na­pisa­nia: 27.05.2016 r. autor tek­stu: Emi­lia Szumiło zain­spi­rował: Ro­za R. -Emilia Szumiło


Nową Cytaty: Esperanto: Nowa mowa. -Roman Gorzelski


Nową Cytaty: uczę się żyć od nowa  -Ryder


uczę ę-żyć-od nowa 
Nową Cytaty: Inwestycja zarozumialstwa: Nowa Buta. -Zbigniew Waydyk


Nową Cytaty: Gdy­by tyl­ko raz przeżyć życie od nowa... -MyslacaWierszem


gdy­by-tyl­ko-raz-przeżyć-życie-od nowa
Nową Cytaty: Miłość w istocie ciągle zaczyna się od nowa. -Marie De Rabutin - Chantal Sevigne


Nową Cytaty: Nowa epoka nie chce zeszłego natchnienia. -Cyprian Kamil Norwid


Nową Cytaty: Opa­nowa­nie to cecha, na którą można liczyć. -John Steinbeck


opa­nowa­nie-to cecha-na którą-można-liczyć
Nową Cytaty: Myślę, że wciąż pisze się od nowa tę samą książkę. -Francoise Sagan


myślę-że-wciąż-pisze-ę-od-nowa-tę-samą-książkę
Nową Cytaty: Po każdym dniu trzeba wrócić kartkę i zacząć od nowa. -Anonim


po-każdym-dniu-trzeba-wróć-kartkę-i-zacząć-od-nowa
Nową Cytaty: Każda nowa epoka wnosi erratę do starych legend. -Krystyna Sylwestrzak


każda-nowa-epoka-wnosi-erratę-do-starych-legend
Nową Cytaty: Chciał przeżyć się od nowa ale sta­ra mu nie pozwoliła. -bystry.76


chciał-przeżyć-ę-od-nowa-ale-sta­ra-mu nie pozwoliła
Nową Cytaty: Nikt nie jest za stary na to, by zapoznać się z nową odmianą głupoty. -George Nathan


nikt-nie-jest-za-stary-na-to-by-zapoznać-ę-z-nową-odmianą-głupoty
Nową Cytaty: Nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. -Jan Kochanowski


nową-przypowieść-polak-sobie-kupi-że-i-przed-szkodą-i-po-szkodzie-głupi
Nową Cytaty: Pla­nowa­nia ro­zum wielki; Do działania zbyt już miękki. -SirNobody


pla­nowa­nia-ro­zum-wielki-do-działania-zbyt-już-miękki