Nowe Cytaty

Nowe Cytaty: Nowe rogi: Nowe poroże zyskuje rogacz, kiedy się sarnie powinie noga. -Lech Konopiński


nowe-rogi-nowe-poroże-zyskuje-rogacz-kiedy-ę-sarnie-powinie-noga
Nowe Cytaty: nowe prze­nika struktury wgry­zając się w powierzchnie ak­sjo­mata­mi rozbijając zas­ko­rupiałe twierdzenia używając dużych kwantyfikatorów za­hacza o ko­lum­ny nieprawdopodobieństwa zajścia zdarzeń losowych pier­wotną definicją burząc sta­ry porządek ot­wiera ok­na na przestrzał prze­wiet­rzając stęchliznę opasłych tomów roz­praw naukowych te­raz idących na przemiał idzie nowe co będzie dalej czas pokaże *** Dział: Dy­wagac­je filozoficzne *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Nowe Cytaty: Nowe w pełni zawiera się w niespodziance. -Guillaume Appolinaire


Nowe Cytaty: To, co dziś stare, kiedyś było nowe. -Anonim


to-co-dziś-stare-kiedyś-było-nowe
Nowe Cytaty: Postęp to zmiana starych kłopotów na nowe. -Anonim


postęp-to-zmiana-starych-kłopotów-na-nowe
Nowe Cytaty: Najlepsze są nowe ubrania i starzy przyjaciele. -Doug Horton


najlepsze-są-nowe-ubrania-i-starzy-przyjaciele
Nowe Cytaty: Stare przesądy budzą śmiech,nowe grozę. -Anonim


stare-przesądy-budzą-śmiechnowe-grozę
Nowe Cytaty: Postęp to znaczy lepsze, a nie tylko nowe. -Felix Lope De Vega Carpio


Nowe Cytaty: Wyjeżdżać znaczy utracić, ale i zyskiwać coraz to nowe. -Urszula Kozioł


wyjeżdżać-znaczy-utracić-ale-i-zyskiwać-coraz-to-nowe
Nowe Cytaty: Postęp to znaczy lep­sze, a nie tyl­ko nowe. -Carpio Lope de Vega


postęp-to znaczy-lep­sze-a nie tyl­ko-nowe
Nowe Cytaty: Odkrywać nowe światy? A po co? By w nie wnosić stare cierpienia? -Henryk Elzenberg


odkrywać-nowe-światy-a-po-co-by-w-nie-wnosić-stare-cierpienia
Nowe Cytaty: Nowe bogactwa i stare meble nieodparcie się przyciągają. -Edouard Thielin


nowe-bogactwa-i-stare-meble-nieodparcie-ę-przyciągają
Nowe Cytaty: Tylko nowe złudzenia chronią nas od rozpaczy po stracie dawnych. -Feliks Chwalibóg


tylko-nowe-złudzenia-chronią-nas-od-rozpaczy-po-stracie-dawnych
Nowe Cytaty: Zawsze pożądane jest odnajdywać nowe przejawy starych praw. -Johann Peter Eckermann


zawsze-pożądane-jest-odnajdywać-nowe-przejawy-starych-praw
Nowe Cytaty: Miłość jest potęgą, która niszczy prawa i nadaje nowe. -Giovanni Boccaccio


miłość-jest-potęgą-która-niszczy-prawa-i-nadaje-nowe
Nowe Cytaty: To jest siłą kaca, że człowiek chce rozpocząć nowe życie. -Bohumil Hrabal


to-jest-łą-kaca-że-człowiek-chce-rozpocząć-nowe-życie
Nowe Cytaty: Szab­lo­nowe myśle­nie tworzy niewy­god­ne mundury. -Piotr Szreniawski


szab­lo­nowe-myś­nie-tworzy-niewy­god­ne-mundury
Nowe Cytaty: Miłość jest potęgą, która niszczy pra­wa i na­daje nowe. -Giovanni Boccaccio


miłość-jest potęgą-która-niszczy-pra­wa-i na­daje-nowe