Nowych Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nowych Cytaty: Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba. -Juliusz Słowacki
trzeba-mi-nowych-skrzydeł-nowych-dróg-potrzeba
Nowych Cytaty: Antyki to stare rzeczy po nowych cenach. -Grudgens
antyki-to-stare-rzeczy-po-nowych-cenach
Nowych Cytaty: Za każdym rogiem czyha kilka nowych kierunków. -Stanisław Jerzy Lec
za-każdym-rogiem-czyha-kilka-nowych-kierunków
Nowych Cytaty: Wiedza nie rozstrzygnie jednego problemu, bez stworzenia dziesięciu nowych. -George Bernard Shaw
wiedza-nie-rozstrzygnie-jednego-problemu-bez-stworzenia-dziesięciu-nowych
Nowych Cytaty: Wiedza nigdy nie rozstrzygnie jednego problemu bez stworzenia dziesięciu nowych. -George Bernard Shaw
wiedza-nigdy-nie-rozstrzygnie-jednego-problemu-bez-stworzenia-dziesięciu-nowych
Nowych Cytaty: Nowe rządy nowych ludzi podnoszą, a dawne zasługi prędko się starzeją. -Fryderyk Schiller
nowe-rządy-nowych-ludzi-podnoszą-a-dawne-zasługi-prędko-ę-starzeją
Nowych Cytaty: Radością nie jest sam proces życia, lecz przeżywanie nowych rzeczy. -Władysław Tatarkiewicz
radośą-nie-jest-sam-proces-życia-lecz-przeżywanie-nowych-rzeczy
Nowych Cytaty: Błogosławieni, którzy umieją słuchać i milczeć: nauczą się wielu rzeczy nowych. -Anonim
błogosławieni-którzy-umieją-słuchać-i-milczeć-nauczą-ę-wielu-rzeczy-nowych
Nowych Cytaty: Ludzi uczyć potrzeba tak, by nie wiedzieli; O nowych rzeczach mówić, że tylko zapomnieli. -Aleksander Pope
ludzi-uczyć-potrzeba-tak-by-nie-wiedzieli-o-nowych-rzeczach-mówić-że-tylko-zapomnieli
Nowych Cytaty: Kościół jest w drodze. Choć idzie utartymi szlakami, to jednak zawsze do nowych czasów. -Stefan Wyszyński kard
kośół-jest-w-drodze-choć-idzie-utartymi-szlakami-to-jednak-zawsze-do-nowych-czasów
Nowych Cytaty: Pozostaniemy młodymi, dokąd będziemy mogli uczyć się nowych przyzwyczajeń i znosić przeciwności. -Marie Von Ebner - Eschenbach
pozostaniemy-młodymi-dokąd-będziemy-mogli-uczyć-ę-nowych-przyzwyczajeń-i-znosić-przeciwnoś
Nowych Cytaty: Najważniejszym ludzkim zadaniem jest ratowanie czegoś, co się rozpada, a nie tworzenie rzeczy nowych. -Olga Tokarczuk
najważniejszym-ludzkim-zadaniem-jest-ratowanie-czegoś-co-ę-rozpada-a-nie-tworzenie-rzeczy-nowych
Nowych Cytaty: Wszelka wiedza, która nie wyłania z siebie nowych pytań, staje się w szybkim czasie martwa -Wisława Szymborska
wszelka-wiedza-która-nie-wyłania-z-siebie-nowych-pytań-staje-ę-w-szybkim-czasie-martwa
Nowych Cytaty: Prawdziwy akt odkrycia nie polega na odnajdywaniu nowych lądów, lecz na patrzeniu na stare w nowy sposób -Marcel Proust
prawdziwy-akt-odkrycia-nie-polega-na-odnajdywaniu-nowych-lądów-lecz-na-patrzeniu-na-stare-w-nowy-sposób
Nowych Cytaty: Umysł ludzki, który rozwinął się dzięki dopływowi nowych idei, nigdy nie wraca do poprzednich rozmiarów. -Oliver Wendell Holmes
umysł-ludzki-który-rozwinął-ę-dzięki-dopływowi-nowych-idei-nigdy-nie-wraca-do-poprzednich-rozmiarów
Nowych Cytaty: O nowych prawach. Nowe prawa świadczą o trosce tych, co rządzą. Ale przestrzeganie dawnych praw świadczyłoby o tym jeszcze lepiej. -Montesquieu
o-nowych-prawach-nowe-prawa-świadczą-o-trosce-tych-co-rządzą-ale-przestrzeganie-dawnych-praw-świadczyłoby-o-tym-jeszcze-lepiej
Nowych Cytaty: Nie ma nowych kierunków, jest jeden: od człowieka do człowieka. -Stanisław Jerzy Lec
nie-nowych-kierunków-jest-jeden-od-człowieka-do-człowieka
Nowych Cytaty: Jeśli człowiek, idąc przez życie, nie zawiera nowych przyjaźni, wkrótce zostanie zupełnie sam. Przyjaźnie należy stale kultywować. -Samuel Johnson
jeśli-człowiek-idąc-przez-życie-nie-zawiera-nowych-przyjaź-wkrótce-zostanie-zupełnie-sam-przyjaźnie-należy-stale-kultywować
Nowych Cytaty: Pełnienie zawodu może człowieka stawiać w osobliwych sytuacjach, wymagających nowych reguł albo zaostrzenia reguł już istniejących. -Maria Ossowska
pełnienie-zawodu-może-człowieka-stawiać-w-osobliwych-sytuacjach-wymagających-nowych-reguł-albo-zaostrzenia-reguł-już-istniejących
Nowych Cytaty: Na progu nowych czasów, które nadchodzą, pragnę wraz z moimi rodakami rozważyć wielką tajemnicę Bożej miłości i uwielbić Boga, który jest miłością. -Jan Paweł II
na-progu-nowych-czasów-które-nadchodzą-pragnę-wraz-z-moimi-rodakami-rozważyć-wielką-tajemnicę-bożej-miłoś-i-uwielbić-boga-który-jest
Nowych Cytaty: Czas zmiany to czas lęku lub nowych możliwości. Twoja postawa zadecyduje, która z tych rzeczy będzie Twoim udziałem. -Ernest C. Wilson
czas-zmiany-to-czas-lęku-lub-nowych-możliwoś-twoja-postawa-zadecyduje-która-z-tych-rzeczy-będzie-twoim-udziałem
Nowych Cytaty: Duch podlega nieubłaganym prawom Natury, musi zrzucać z siebie jedną osłonę po drugiej, stwarzać sobie ciągle nowe formy, podobne do coraz nowych wiosen. -Malwina Meysenburg
duch-podlega-nieubłaganym-prawom-natury-musi-zrzucać-z-siebie-jedną-osłonę-po-drugiej-stwarzać-sobie-ągle-nowe-formy-podobne-do-coraz-nowych
Nowych Cytaty: Najcięższą karą naszych win i błędów jest to, że prawie zawsze zmuszają nas one do popełnienia nowych win i błędów... -Daniel Stern
najcięższą-karą-naszych-win-i-błędów-jest-to-że-prawie-zawsze-zmuszają-nas-one-do-popełnienia-nowych-win-i-błędów
Nowych Cytaty: Młodym jest się tak długo, jak długo można się uczyć, nabywać nowych przyzwyczajeń i znosić sprzeciwy. -Marie Von Ebner - Eschenbach
młodym-jest-ę-tak-długo-jak-długo-można-ę-uczyć-nabywać-nowych-przyzwyczajeń-i-znosić-sprzeciwy
Nowych Cytaty: W nowych technologiach wspaniałe jest to, że ludzie robią z nich zupełnie inny użytek, niż planowali twórcy tych nowinek. To właśnie ta ludzka cecha leży u podstaw kreatywności społeczeństwa i innowacyjności w biznesie. -Manuel Castells
Nowych Cytaty: Nieszczęście właściwie nie zmienia charakteru i nie stwarza w nim nowych rysów, ale uwypukla jedynie predyspozycje z dawna w nim istniejące. -Stefan Zweig
nieszczęście-właściwie-nie-zmienia-charakteru-i-nie-stwarza-w-nim-nowych-rysów-ale-uwypukla-jedynie-predyspozycje-z-dawna-w-nim-istnieją
Nowych Cytaty: Szukajcie prawdy jasnego płomienia. Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg. Za każdym krokiem w tajniki stworzenia coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia i coraz większym staje się Bóg! -Adam Asnyk
Nowych Cytaty: Wolność do tego, by ponosić porażki, jest nieodłącznym elementem sukcesu. Większość ludzi sukcesu od czasu do czasu notuje niepowodzenia. Jeżeli mają oni jednak dość sił, niepowodzenia te stają się dla nich źródłem nowych sukcesów. -Michael Korda
Nowych Cytaty: ****** *** DE­LIKAT­NOŚĆ i CZUŁOŚĆ pląsają w pięknym tańcu MIŁOŚCI... ...sub­telnie pie­szcząc zmysły, zachwy­cając każdym do­tykiem swych muśli­nowych skrzydeł... Są jak ra­dos­ny PRO­MYK SŁOŃCA, który swoim ciepłem roz­ta­pia bryły lodu... ****** *** PS. Moim kli­pem poz­dra­wiam serdecznie. -Bożena BAJA
Nowych Cytaty: Przychodzisz do mnie nocą otu­lona smakiem wczo­raj­szych namiętności budzisz zmysły by pragnąć bardziej mus­kasz mo­je biodra za­pachem kaszta­nowych włosów sprag­niona dotyku kar­misz rozkoszą po­całunków motyla chłoniesz pragnienia ogar­niasz swoją nagością pozwól mi być twoim dzisiaj  -piotrmaj
Nowych Cytaty: Celibat był radą chrystianizmu; kiedy zeń uczyniono prawo dla pewnego stanu, trzeba było wciąż nowych praw, aby zmusić ludzi do posłuszeństwa tamtemu pierwszemu. Prawodawca znużył się, znużył społeczeństwo, każąc wykonywać ludziom mocą przepisu to, co ci, którzy kochają doskonałość, wykonywaliby jako radę. -Montesquieu
Nowych Cytaty: Chcę z Ciebie zrzu­cić mok­re ub­ra­nie i pieścić twe speszo­ne, niedoświad­czo­ne ciało. Chce tonąć w twoich kaszta­nowych, lśniących włosach i pic z twych krwis­to czer­wo­nych ust. Chcę kraść te dzi­kie spojrzenia. Chcę byś od­dała mi się i poczuła ten słod­ki smak rozkoszy. -bluecaffe
Nowych Cytaty: mroźno-szkliste oczy roz­grza­ne uczuciem przy mo­jej zmarzniętej twarzy zim­ne serca płonące nadzieją pod którą topnieją oszro­nione końcówki kaszta­nowych włosów odszedłeś szor­stkie dłonie przeszu­kują tłum aby napotkać Two­je najmilsze ramiona z ciepłej wełny plotę szal by za­nurzyć się by przetrwać  -dooorotis
Nowych Cytaty: Czy będzie taki dzień, w którym człowiek powie:
Nowych Cytaty: Myśl polityczna tkwi w mózgu narodu. Program krąży w całym jego organizmie często nieświadomie, tak jak sok życiodajny krąży w drzewie, w jego korzeniach, pniu, konarach, gałęziach i liściach. Nie można narzucać programu bez zranienia narodu, tak jak nie można szczepić nowych latorośli bez okaleczenia drzewa. Program można odgadnąć, odczuć, wyłożyć, uzupełnić, sformułować - narzucić go niepodobna. -Ignacy Paderewski