Nu­mer Na­dal Cytaty

Nu­mer Na­dal Cytaty: Za­sada nu­mer je­den: nig­dy nie trać pieniędzy. Za­sada nu­mer dwa: zaw­sze pa­miętaj o za­sadzie nu­mer jeden. -Warren Buffett


za­sada-nu­mer-­den-nig­dy-nie trać-pieniędzy-za­sada nu­mer-dwa-zaw­sze-pa­miętaj-o za­sadzie-nu­mer-jeden
Nu­mer Na­dal Cytaty: Za­waliłam i to wiele razy nie mam na­wet czel­ności żeby znowu wtrącić się w two­je życie Po raz ko­lej­ny pro­sić cię o wybaczenie Które­go i tak pew­nie nie dos­ta­ne Po­mimo to twój nu­mer na­dal wid­nieje na moim te­lefo­nie pod nazwą


Nu­mer Na­dal Cytaty: Niekiedy i świet­ny Ho­mer zadrzemie. -Horacy


niekiedy-i świet­ny-ho­mer-zadrzemie
Nu­mer Na­dal Cytaty: Ale nu­mer ! Zadzwo­nił do mnie !  -Kapitan


ale-nu­mer-zadzwo­ł-do mnie- 
Nu­mer Na­dal Cytaty: rzeczy­wis­tość ta przej­rzys­ta wycinanka nu­mer strzeżony  -Cykam


rzeczy­wis­tość-przej­rzys­-wycinanka-nu­mer-strzeżony 
Nu­mer Na­dal Cytaty: To, że da­jesz wszys­tkim swój nu­mer te­lefo­nu, nie oz­nacza, że ktoś do Ciebie zadzwoni. -blanejszyna


to-że da­jesz-wszys­tkim-swój-nu­mer-te­lefo­nu-nie oz­nacza-że ktoś-do ciebie-zadzwoni
Nu­mer Na­dal Cytaty: Jeżeli szczęście byłoby na sprze­daż, to ludzie ku­powa­liby z pew­nością zaw­sze o je­den nu­mer za duże. -Pearl Buck


jeżeli-szczęście-byłoby-na sprze­daż-to ludzie-ku­powa­liby-z pew­nośą-zaw­sze-o ­den-nu­mer-za że
Nu­mer Na­dal Cytaty: Dowód na to że ko­mer­cja rządzi naszym światem: rek­la­ma ban­ku, weź pożyczkę :) za­raz po niej Kruk, spłata długów :)  -M.F


dowód-na to że ko­mer­cja-rządzi-naszym-światem-rek­­-ban­ku-weź-pożyczkę-za­raz-po niej-kruk-spłata-długów- 
Nu­mer Na­dal Cytaty: Bez­sens istnienia Czas nie ogarnięty Wy­miar nie­rzeczy­wis­ty Tło na­dal ta­kie blade Cały czas krzyczę o ratunek Nies­te­ty nic nie po­radzę Każdy ma pra­wo zabłądzić Cza­sem tak tu jest  I na­dal nie wiem co da­lej Trwając w tym cza­sie Chcę ci po­wie­dzieć Że kocham CIĘ  -samothnick


Nu­mer Na­dal Cytaty: niemoc to taka skuteczność roz­ciąga chwilę na wieczność by po­tem ją  zdewastować bez sen­su bez celu bez słowa i mer­da ogonem ra­dośnie spełniła swój psi obowiązek  -Papillondenuit


niemoc-to taka-skuteczność-roz­ąga-chwilę-na-wieczność-by-po­tem-ją -zdewastować-bez-sen­su-bez-celu-bez-słowa-i-mer­da-ogonem
Nu­mer Na­dal Cytaty: * * * a co jeśli na­dal cię kocham ?  -Nieistniejąca


Nu­mer Na­dal Cytaty: Krzyżacy na­dal is­tnieją. 01.07.2016r. -Emilia Szumiło


Nu­mer Na­dal Cytaty: Ukłon jak me­dal ma dwie strony. -Tadeusz Szyfer


Nu­mer Na­dal Cytaty: Krytycy to jednonodzy teoretycy skoku w dal. -Harold Pinter


krytycy-to-jednonodzy-teoretycy-skoku-w-dal
Nu­mer Na­dal Cytaty: Mo­je su­mienie, choć ka­lekie i nieme, na­dal istnieje  -Lola_♡


mo­-su­mienie-choć-ka­lekie-i nieme-na­dal-istnieje 
Nu­mer Na­dal Cytaty: Na skrzydłach mojej pieśni, Luba, unoszę cię w dal. -Heinrich Heine


na-skrzydłach-mojej-pieś-luba-unoszę-ę-w-dal
Nu­mer Na­dal Cytaty: O, gdy­byś mil­czał! Byłbyś na­dal filozofem. -Boecjusz


o gdy­byś-mil­czał-byłbyś-na­dal-filozofem
Nu­mer Na­dal Cytaty: Na­dal krzyczysz prze­ze mnie choć niełatwo to z Ciebie wyciągnąć. -bystry.76


na­dal-krzyczysz-prze­ze-mnie-choć-niełatwo-to-z ciebie-wyciągnąć