Nudnej Sztuki Cytaty

Nudnej Sztuki Cytaty: Zaloty tak się mają do małżeństwa, jak bardzo dowcipny prolog do bardzo nudnej sztuki. -William Congreve


zaloty-tak-ę-mają-do-łżeństwa-jak-bardzo-dowcipny-prolog-do-bardzo-nudnej-sztuki
Nudnej Sztuki Cytaty: Sensem sztuki jest kreowanie, a nie pouczanie, nauczanie, informowanie, moralizowanie. Z prawdziwego dzieła sztuki widz sam wyciąga sens. -Jan Cybis


sensem-sztuki-jest-kreowanie-a-nie-pouczanie-nauczanie-informowanie-moralizowanie-z-prawdziwego-dzieła-sztuki-widz-sam-wyciąga-sens
Nudnej Sztuki Cytaty: Stworzyłem dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że ładne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem ko­lej­ne dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że świetne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze Stworzyłem trze­cie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że piękne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem os­tatnie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że przecudowne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Z og­romnym zdzi­wieniem za­pytałeś mnie czy żartuje, a ja za­dowo­lony, padłem z wy­cieńcze­nia na ziemie, od­po­wiadając: Tak!  -Apostrof


Nudnej Sztuki Cytaty: Koniec okresu sztuki. -Anonim


koniec-okresu-sztuki
Nudnej Sztuki Cytaty: Natura to instynkt sztuki. -Novalis


natura-to-instynkt-sztuki
Nudnej Sztuki Cytaty: Dyscyplina sztuki wymaga wolności. -Stanisław Jerzy Lec


Nudnej Sztuki Cytaty: Sztuką jest ukrycie sztuki. -Anonim


sztuką-jest-ukrycie-sztuki
Nudnej Sztuki Cytaty: Tajemnice życia uczą sztuki milczenia. -Seneka


tajemnice-życia-uczą-sztuki-milczenia
Nudnej Sztuki Cytaty: Myśl i język są dla artysty tworzywem sztuki. -Oscar Wilde


myśl-i-język-są-dla-artysty-tworzywem-sztuki
Nudnej Sztuki Cytaty: Dobrem w dziedzinie sztuki jest to, co naśladuje przyrodę. -Giordano Bruno


dobrem-w-dziedzinie-sztuki-jest-to-co-naśladuje-przyrodę
Nudnej Sztuki Cytaty: Objawiać sztukę, ukrywać artystę - oto cel sztuki. -Oscar Wilde


objawiać-sztukę-ukrywać-artystę-oto-cel-sztuki
Nudnej Sztuki Cytaty: To nie namiętność niszczy dzieło sztuki, to chęć dowiedzenia. -Andre Malraux


to-nie-namiętność-niszczy-dzieło-sztuki-to-chęć-dowiedzenia
Nudnej Sztuki Cytaty: Są sztuki tak słabe, że nie mogą zejść ze sceny. -Stanisław Jerzy Lec


są-sztuki-tak-słabe-że-nie-mogą-zejść-ze-sceny
Nudnej Sztuki Cytaty: Dla sztuki nie są niebezpieczni podpalacze, ale strażacy. -Bernard Buffet


dla-sztuki-nie-są-niebezpieczni-podpalacze-ale-strażacy
Nudnej Sztuki Cytaty: Rozwój sztuki opiera się na wyjątkach, a nie na zasadach. -Jan Cybis


rozwój-sztuki-opiera-ę-na-wyjątkach-a-nie-na-zasadach
Nudnej Sztuki Cytaty: Każde doskonałe dzieło sztuki jest moralnym postępem ludzkości. -Ludwik Van Beethoven


każde-doskonałe-dzieło-sztuki-jest-moralnym-postępem-ludzkoś
Nudnej Sztuki Cytaty: Wolność sztuki jest dziś zagrożona przez obojętność publiczności. -Edward Albee


wolność-sztuki-jest-dziś-zagrożona-przez-obojętność-publicznoś
Nudnej Sztuki Cytaty: Z życia przychodzi wszystko złe, ze sztuki płynie tylko szczęście. -Henryk Sienkiewicz


z-życia-przychodzi-wszystko-złe-ze-sztuki-płynie-tylko-szczęście