O Cierpieniu Cytaty

O Cierpieniu Cytaty: Ma­sochizm: roz­kosz w cierpieniu. -Bujak Bogusław


O Cierpieniu Cytaty: Płakać z płaczącym, to ulga w cierpieniu. -William Shakespeare


O Cierpieniu Cytaty: Miłość poznaje się tylko po cierpieniu. -Zofia Nałkowska


O Cierpieniu Cytaty: Każdy człowiek nawet w cierpieniu kocha życie. -Ezop


każdy-człowiek-nawet-w-cierpieniu-kocha-życie
O Cierpieniu Cytaty: W cierpieniu jest tysiąckrotnie więcej doświadczenia niż w przyjemności. -Bertrand Russell


w-cierpieniu-jest-tysiąckrotnie-więcej-doświadczenia-ż-w-przyjemnoś
O Cierpieniu Cytaty: Lata szczęśliwe są latami zmarnowanymi, praca postępuje tylko w cierpieniu. -Marcel Proust


lata-szczęśliwe-są-latami-zmarnowanymi-praca-postępuje-tylko-w-cierpieniu
O Cierpieniu Cytaty: Kto zatraca się w cierpieniu nie może być człowiekiem wolnym. -Pitagoras


kto-zatraca-ę-w-cierpieniu-nie-może-być-człowiekiem-wolnym
O Cierpieniu Cytaty: Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. -Stefan Wyszyński kard


czynnie-współczuj-w-cierpieniu-chętnie-spiesz-z-pociechą-radą-pomocą-sercem
O Cierpieniu Cytaty: Im więcej zdrowia zwykle się ma, tym mniej cierpliwości w cierpieniu fizycznym. -Fryderyk Chopin


im-więcej-zdrowia-zwykle-ę-tym-mniej-cierpliwoś-w-cierpieniu-fizycznym
O Cierpieniu Cytaty: Praca jest świetnym środkiem, aby w cierpieniu znowu nas postawić na nogi. -Johann Peter Eckermann


praca-jest-świetnym-środkiem-aby-w-cierpieniu-znowu-nas-postawić-na-nogi
O Cierpieniu Cytaty: Jedno


jedno-deo-gratias-w-cierpieniu-więcej-wartoś-ż-sto-gloria-patri-w-szczęściu
O Cierpieniu Cytaty: W trudzie, w bólu, w cierpieniu odnajdujemy na powrót w czystym stanie ostateczność, jaką jest tragedia samotności. -Emmanuel Levinas


w-trudzie-w-bólu-w-cierpieniu-odnajdujemy-na-powrót-w-czystym-stanie-ostateczność-jaką-jest-tragedia-samotnoś
O Cierpieniu Cytaty: Lecz nie zachować powagi, gdy mówią nam [nasi towarzysze] o swoim cierpieniu, jest prawdziwie rażącym brakiem uczuć ludzkich. -Adam Smith


lecz-nie-zachować-powagi-gdy-mówią-nam-nasi-towarzysze-o-swoim-cierpieniu-jest-prawdziwie-rażącym-brakiem-uczuć-ludzkich
O Cierpieniu Cytaty: Mówimy, że nie należy martwić się na zapas. W cierpieniu


mówimy-że-nie-należy-martwić-ę-na-zapas-w-cierpieniu-na-zapas-jest-jakaś-tajemnicza-przed-wiedza
O Cierpieniu Cytaty: W wielkim cierpieniu człowiek zamyka się w sobie jak ostryga; otwierając mu serce przemocą, pozbawiłoby się go życia. -Sylvana Carmen


w-wielkim-cierpieniu-człowiek-zamyka-ę-w-sobie-jak-ostryga-otwierając-mu-serce-przemocą-pozbawiłoby-ę-go-życia
O Cierpieniu Cytaty: Jeśli dusza chce dzielić życie Chrystusa, musi wraz z Nim przejść śmierć krzyżową; wydać się na ukrzyżowanie w cierpieniu i śmierci, tak jak Bóg ześle czy dopuści. -Edyta Stein


jeśli-dusza-chce-dzielić-życie-chrystusa-musi-wraz-z-nim-przejść-śmierć-krzyżową-wydać-ę-na-ukrzyżowanie-w-cierpieniu-i-śmierci-tak-jak
O Cierpieniu Cytaty: Ból nadmiernej miłości przewyższa niekiedy radość kochania... i można zapamiętać się w cierpieniu, jak niekiedy ludzie zapamiętują się w szczęściu. -Archibald Joseph Cronin


ból-nadmiernej-miłoś-przewyższa-niekiedy-radość-kochania-i-można-zapamięć-ę-w-cierpieniu-jak-niekiedy-ludzie-zapamiętują-ę-w
O Cierpieniu Cytaty: . . . A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście. . . -Zofia Nałkowska