O Ich Wieczności Cytaty

O Ich Wieczności Cytaty: Słowa są ponadczasowe. Powinieneś je wypowiadać lub pisać ze świadomością o ich wieczności. -Khalil Gibran


słowa-są-ponadczasowe-powinieneś-wypowiadać-lub-pisać-ze-świadomośą-o-ich-wiecznoś
O Ich Wieczności Cytaty: Czas nie zna przerwy... Jest ciągłością nieuchwytną. Jest podobny do skrzydeł, które nas niosą w przyszłość i przygotowują do przeżywania wieczności, obiecanej nam przez Pana. Czas jest przedsmakiem wieczności. -Józef Gawor


O Ich Wieczności Cytaty: Aforyzm, sentencja są formami Wieczności -F. Nietzsche


aforyzm-sentencja-są-formami-wiecznoś
O Ich Wieczności Cytaty: Życie jest chwilą wieczności. -Plutarch


Życie-jest-chwilą-wiecznoś
O Ich Wieczności Cytaty: Czas jest larwą wieczności. -Jean Paul


O Ich Wieczności Cytaty: Słowa przynależą do czasu, milczenie do wieczności. -Thomas Carlyle


słowa-przynależą-do-czasu-milczenie-do-wiecznoś
O Ich Wieczności Cytaty: Czyż nie mamy wieczności na to żeby wypocząć? -Irena Solska


czyż-nie-mamy-wiecznoś-na-to-żeby-wypocząć
O Ich Wieczności Cytaty: Miłość kobiety? Burzliwe morze falujące ku wieczności. -Ellen Carroll


miłość-kobiety-burzliwe-morze-falują-ku-wiecznoś
O Ich Wieczności Cytaty: Zapamiętajcie ten dzień, bo jest on początkiem wieczności. -Dante Alighieri


zapamiętajcie-ten-dzień-bo-jest-on-początkiem-wiecznoś
O Ich Wieczności Cytaty: Czas jest larwą wieczności. Lepiej o tym pamiętać! -Jean Paul


czas-jest-larwą-wiecznoś-lepiej-o-tym-pamięć
O Ich Wieczności Cytaty: Czym jest człowiek? Żebrakiem przed bramą wieczności. -Hans Urs von Balthasar


O Ich Wieczności Cytaty: skocz do riwiery parę se­kund wieczności będzie Cię nosić   -Cykam


skocz-do riwiery-ę-se­kund-wiecznoś-będzie-cię-nosić- 
O Ich Wieczności Cytaty: rodzi się znowu jak na łez pojednanie chwi­la wieczności  -nicola-57


rodzi ę-znowu-jak-na łez-pojednanie-chwi­-wiecznoś 
O Ich Wieczności Cytaty: Słowa przy­należą do cza­su, mil­cze­nie do wieczności. -Thomas Carlyle


słowa-przy­należą-do cza­su-mil­cze­nie-do wiecznoś
O Ich Wieczności Cytaty: Sko­ro za­mie­szku­jemy błys­ka­wicę, jest ona ser­cem wieczności. -René Char


sko­ro-za­mie­szku­jemy-błys­ka­wicę-jest ona-ser­cem-wiecznoś
O Ich Wieczności Cytaty: Ka­riera jest ko­niem, który bez jeźdźca zja­wia się przed bramą wieczności. -Karl Kraus


ka­riera-jest ko­niem-który-bez-źdźca-zja­wia ę-przed-bramą-wiecznoś
O Ich Wieczności Cytaty: Miłość to symbol wieczności. Niszczy poczucie czasu, wymazuje pamięć początków i obawę przed końcem. -Madame de Stael


miłość-to-symbol-wiecznoś-niszczy-poczucie-czasu-wymazuje-pamięć-początków-i-obawę-przed-końcem
O Ich Wieczności Cytaty: Miłość jest kręgiem w ruchu: krąży bez przestania w zawsze tak samo słodkiej wieczności kochania. -Robert Herrick


miłość-jest-kręgiem-w-ruchu-krąży-bez-przestania-w-zawsze-tak-samo-słodkiej-wiecznoś-kochania