O Ludzkości Cytaty

Go to Gemtracks
O Ludzkości Cytaty: Historię ludzkości w naszym wieku ukształtowały dwa czynniki - rozwój nauk ścisłych i technologii oraz wielkie burze ideologiczne, które zmieniły losy całej ludzkości: rewolucja rosyjska oraz jej następstwa - prawicowe i lewicowe tyranie totalitarne i wybuch nacjonalizmu, rasizmu i nietolerancji religijnej. -Isaiah Berlin
O Ludzkości Cytaty: Komik jest największym dobroczyńcą ludzkości. -Jan Twardowski
komik-jest-największym-dobroczyńcą-ludzkoś
O Ludzkości Cytaty: Prawdziwi pisarze to wyrzuty sumienia ludzkości. -Ludwig Andreas Feuerbach
O Ludzkości Cytaty: Prob­lem tkwi w ludzkości, w nas . -bluecaffe
prob­lem-tkwi-w ludzkoś-w nas
O Ludzkości Cytaty: kto w Bo­ga się bawi ludzkości nie zbawi. -bystry.76
kto-w bo­ga ę-bawi-ludzkoś-nie zbawi
O Ludzkości Cytaty: Praw­dzi­wi pi­sarze to wyrzu­ty su­mienia ludzkości. -Ludwig Andreas Feuerbach
O Ludzkości Cytaty: Los ludzkości, ja­ko całości, będzie ta­ki, na ja­ki ona zasługuje. -Albert Einstein
los-ludzkoś-ja­ko-całoś-będzie-­ki-na ja­ki-ona-zasługuje
O Ludzkości Cytaty: Najlepsza literatura nie mówi o najlepszych momentach ludzkości. -Anonim
najlepsza-literatura-nie-mówi-o-najlepszych-momentach-ludzkoś
O Ludzkości Cytaty: Religie to choroba i źródło nieopisanej nędzy dla ludzkości. -Bertrand Russell
religie-to-choroba-i-źródło-nieopisanej-nędzy-dla-ludzkoś
O Ludzkości Cytaty: Lwia część nieszczęść przysługuje ludzkości do indywidualnego podzialu. -Anonim
lwia-część-nieszczęść-przysługuje-ludzkoś-do-indywidualnego-podzialu
O Ludzkości Cytaty: Walka jest normalnym zadaniem ludzkości - bitwa nie. -Cyprian Kamil Norwid
O Ludzkości Cytaty: Jeśli chodzi o śmietankę towarzyską, to wolę szumowiny ludzkości. -Anonim
jeśli-chodzi-o-śmietankę-towarzyską-to-wolę-szumowiny-ludzkoś
O Ludzkości Cytaty: Przyszłość ludzkości jest w oddechach dzieci spieszących do szkoły. -Krzysztof Manikowski
przyszłość-ludzkoś-jest-w-oddechach-dzieci-spieszących-do-szkoły
O Ludzkości Cytaty: CZŁOWIEKOwzrocznosć - naj­częstsza cho­roba związa­na z postępem ludzkości. -Krio
czŁowiekowzrocznosć- naj­częstsza-cho­roba-związa­na-z postępem-ludzkoś
O Ludzkości Cytaty: Każde doskonałe dzieło sztuki jest moralnym postępem ludzkości. -Ludwik Van Beethoven
każde-doskonałe-dzieło-sztuki-jest-moralnym-postępem-ludzkoś
O Ludzkości Cytaty: Nie jestem Chrystusem, ażeby poświęcać się całej ludzkości. -Bolesław Prusa
nie-jestem-chrystusem-ażeby-poświęcać-ę-całej-ludzkoś
O Ludzkości Cytaty: Los ludzkości, jako całości, będzie taki, na jaki ona zasługuje. -Albert Einstein
los-ludzkoś-jako-całoś-będzie-taki-na-jaki-ona-zasługuje
O Ludzkości Cytaty: Dla osiągnięcia celu politycznego można poświęcić w ofierze połowę ludzkości. -Mao Zedong
dla-osiągnięcia-celu-politycznego-można-poświęć-w-ofierze-połowę-ludzkoś
O Ludzkości Cytaty: Pieniądze! Ze wszystkich wynalazków ludzkości - ten wynalazek jest najbliższy szatanowi. -Antoni Makarenko
pieniądze-ze-wszystkich-wynalazków-ludzkoś-ten-wynalazek-jest-najbliższy-szatanowi
O Ludzkości Cytaty: Los ludzkości, jako całości będzie taki, na jaki ona zasługuje. -Albert Einstein
los-ludzkoś-jako-całoś-będzie-taki-na-jaki-ona-zasługuje
O Ludzkości Cytaty: Historia ludzkości przypomina coraz częściej wyścig między edukacją a katastrofą. -Herbert George Wells
historia-ludzkoś-przypomina-coraz-częściej-wyścig-między-edukacją-a-katastrofą
O Ludzkości Cytaty: Dla osiągnięcia ce­lu po­lityczne­go można poświęcić w ofie­rze połowę ludzkości. -Mao Zedong (Mao Tse-tung)
dla-osiągnięcia-­lu-po­lityczne­go-można-poświęć-w ofie­rze-połowę-ludzkoś
O Ludzkości Cytaty: Ziemia jest ko­lebką ludzkości, ale nikt nie zos­ta­je w kołys­ce na wieki. -Konstantin Ciołkowski
ziemia-jest ko­lebką-ludzkoś-ale-nikt-nie zos­­-w kołys­-na wieki
O Ludzkości Cytaty: Kiedy poszły w las nauki ludzkości, stała się sym­bo­lem mądrości. -adamzjawora
kiedy-poszły-w las-nauki-ludzkoś-stała ę-sym­bo­lem-mądroś
O Ludzkości Cytaty: Trochę dobroci dla człowieka znaczy więcej niż cała miłość do ludzkości. -Richard Dehmel
trochę-dobroci-dla-człowieka-znaczy-więcej-ż-cała-miłość-do-ludzkoś
O Ludzkości Cytaty: Każde dos­ko­nałe dzieło sztu­ki jest mo­ral­nym postępem ludzkości. -Ludwig van Beethoven
każde-­ko­nałe-dzieło-sztu­ki-jest mo­ral­nym-postępem-ludzkoś
O Ludzkości Cytaty: Ziemia jest kolebką ludzkości, ale nie można wiecznie żyć w kolebce. -Konstanty Ciołkowski
ziemia-jest-kolebką-ludzkoś-ale-nie-można-wiecznie-żyć-w-kolebce
O Ludzkości Cytaty: Śmierć to nieulaczal­na cho­roba na którą za­pada sto pro­cent ludzkości. -Autor nieznany
Śmierć-to nieulaczal­na-cho­roba-na którą-za­pada-sto-pro­cent-ludzkoś
O Ludzkości Cytaty: Historia ludzkości coraz bardziej przybiera wygląd wyścigu pomiędzy oświatą a katastrofą. -Herbert George Wells
historia-ludzkoś-coraz-bardziej-przybiera-wygląd-wyścigu-pomiędzy-oświatą-a-katastrofą
O Ludzkości Cytaty: Miłość całej ludzkości łączy się doskonale z nienawiścią do bardzo wielu osób. -Feliks Chwalibóg
miłość-całej-ludzkoś-łączy-ę-doskonale-z-nienawiśą-do-bardzo-wielu-osób
O Ludzkości Cytaty: Miłość to tyl­ko brud­ny trik na­tury, by zag­wa­ran­to­wać is­tnienie ludzkości. -William Somerset Maugham
miłość-to tyl­ko-brud­ny-trik-na­tury-by zag­wa­ran­to­wać-is­tnienie-ludzkoś
O Ludzkości Cytaty: Lekarstwem na wszelkie nieszczęścia i krzywdy, troski, smutki i zbrodnie ludzkości jest miłość. -Child
lekarstwem-na-wszelkie-nieszczęścia-i-krzywdy-troski-smutki-i-zbrodnie-ludzkoś-jest-miłość
O Ludzkości Cytaty: Dobrowolne wstępowanie na stosy męczeńskie cierpienia ludzkości zwiększa, a szczęścia jej nie przysparza. -Eliza Orzeszkowa
dobrowolne-wstępowanie-na-stosy-męczeńskie-cierpienia-ludzkoś-zwiększa-a-szczęścia-jej-nie-przysparza
O Ludzkości Cytaty: W rzeczy samej historia to niewiele więcej niż spis zbrodni, szaleństw i nieszczęść ludzkości. -Edward Gibbon
w-rzeczy-samej-historia-to-niewiele-więcej-ż-spis-zbrodni-szaleństw-i-nieszczęść-ludzkoś
O Ludzkości Cytaty: Istnieją ludzie, których życie jest darem ofiarowanym nie im samym, lecz nam - ludzkości. -Albert Schweitzer
istnieją-ludzie-których-życie-jest-darem-ofiarowanym-nie-im-samym-lecz-nam-ludzkoś