O Miejsce Przy Cytaty

O Miejsce Przy Cytaty: Dom to nie miejsce w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją. -Janusz Morgenstern


dom-to-nie-miejsce-w-którym-mieszkasz-ale-miejsce-gdzie-ciebie-rozumieją
O Miejsce Przy Cytaty: Trwa walka pokoleń o miejsce przy stole. -Krystyna Sylwestrzak


O Miejsce Przy Cytaty: wo­nią przy­jaźni na­syco­ne po­wiet­rze skarży to miejsce  -JaiTy


wo­ą-przy­jaź-na­syco­ne-po­wiet­rze-skarży-to miejsce 
O Miejsce Przy Cytaty: Piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce ale to tylko dlatego że piorunów jest na to za mało ale orzechy zawsze padają w to samo miejsce. -Gertruda Stein


piorun-nigdy-nie-uderza-dwa-razy-w-to-samo-miejsce-ale-to-tylko-dlatego-że-piorunów-jest-na-to-za-ło-ale-orzechy-zawsze-padają-w-to-samo-miejsce
O Miejsce Przy Cytaty: przy­tul mnie szczelnie tak ciasno że żad­na blis­kość tej nie pokona nie chcę samotnie z roz­paczy umierać nie chcę być smut­kiem szalona przy­tul mnie szczelnie twarz uj­mij w swe dłonie gdy zim­ny wiatr tar­ga włosami nie pozwól mu tańczyć i zająć to miejsce po­między naszy­mi ciałami  -Deszcz


O Miejsce Przy Cytaty: Wsiadam, wsiadam do tamwaju. Widzę, widzę miejsce, -puste. Lecz gdy od­wra­cam wzrok, w od­bi­ciu widzę duszę. Sa­motną, smutną... za­dużoną w płaczu. Gdy pytam -Co się stało? Cisza... -Dlacze­go płaczesz? Cisza... PRZYSTANEK Pat­rzę... Widzę miejsce, pus­te miejsce. -Przep­raszam nie widział pan płaczące­go chłop­ca?- słyszę. -Nies­te­ty ale nie widziałem go.- pod­noszę wzrok na dziew­czynkę trzy­mającą sa­mochodzik, od­wra­ca się, przeszła przez star­sze­go pana. Po­wie­dział: -Przep­raszam, czy to miej­sce jest wolne? -Tak.-od­po­wie­działem myśląc


O Miejsce Przy Cytaty: Najbezpieczniejsze ostatnie jest miejsce. -Urszula Ledóchowska


O Miejsce Przy Cytaty: „Na szczycie zawsze znajdzie się miejsce” -Daniel Webster


O Miejsce Przy Cytaty: Nauczanie ma miejsce przed faktem, pouczanie po fakcie. -Władysław Grzeszczyk


O Miejsce Przy Cytaty: a kiedy już całe szczęście za­biorą i życie się całkiem spieprzy wezmę cię jeszcze ze sobą bo z tobą świat ta­ki lepszy w ka­loszach iść po pustyni ma­py szu­kając nieba niech się ta gu­ma dymi przy to­bie nic nie potrzeba wszys­tkie zeb­rałeś wady w kie­sze­ni twej mają miejsce nic we mnie już nie ma czuję na skro­ni ręce two­je są  puścić nie chcą. -rzekoma ona


O Miejsce Przy Cytaty: Człowiek jest tym, czym miejsce, w którym żyje. -Zofia Nałkowska


człowiek-jest-tym-czym-miejsce-w-którym-żyje
O Miejsce Przy Cytaty: Zastąpcie chciwość miłością i wszystko powróci na swoje miejsce. -Mahatma Gandhi


zastąpcie-chciwość-miłośą-i-wszystko-powró-na-swoje-miejsce
O Miejsce Przy Cytaty: Tragedia: miejsce, w którym tchórze umierają, a bohaterowie giną. -Anonim


tragedia-miejsce-w-którym-tchórze-umierają-a-bohaterowie-giną
O Miejsce Przy Cytaty: Niektórzy odnajdują miejsce na ziemi dopiero po swoim pogrzebie. -Anonim


niektórzy-odnajdują-miejsce-na-ziemi-dopiero-po-swoim-pogrzebie
O Miejsce Przy Cytaty: Każdy ma swoje ulubione miejsce w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy. -Stefan Żeromski


każdy-swoje-ulubione-miejsce-w-dzieciństwie-to-jest-ojczyzna-duszy
O Miejsce Przy Cytaty: Szkoła to miejsce, w którym zaczynamy tracić naszą własną osobowość. -Michel Tournier


szkoła-to-miejsce-w-którym-zaczynamy-tracić-naszą-własną-osobowość
O Miejsce Przy Cytaty: Nic z dziejów narodu, co miało miejsce, wymazać się nie da. -Stefan Wyszyński kard


nic-z-dziejów-narodu-co-miało-miejsce-wymazać-ę-nie-da
O Miejsce Przy Cytaty: Głowa - oto właściwe miejsce dla serca męża stanu. -Napoleon Bonaparte


głowa-oto-właściwe-miejsce-dla-serca-męża-stanu