O Niektórych Mówią Cytaty

Go to Gemtracks Beats
O Niektórych Mówią Cytaty: O niektórych mówią, że myślą, a oni się tylko namyślają. -Anonim
o-niektórych-mówią-że-myślą-a-oni-ę-tylko-namyślają
O Niektórych Mówią Cytaty:
niektórych-praw­da-łączy-a niektórych-praw­da-dzieli- ~pa­weł-rychlica 
O Niektórych Mówią Cytaty: Nie słuchaj ludzi,którzy mówią,że świat jest czarny Bo jest i biały Gdy skończy się burza mówią,że szklan­ka się stłukła Bo była słaba Gdy trze­ba było moc­no ją trzymać mówią,że miłości nie ma Bo otar­li się o nieszczęśliwą Gdy obok praw­dzi­wa czekała mówią,ze ludzkość jest mądra Bo ra­tuje mi­liony zag­rożonych żyć Gdy za ro­giem człowiek mal­tre­tuje zwierzę Nie słuchaj,gdy mówią Ci jak masz żyć Nie przeżyją nicze­go za Ciebie  -bezoddechu
O Niektórych Mówią Cytaty: Są osoby, które mówią, mówią aż znajdą coś do powiedzenia. -Sacha Guitry
są-osoby-które-mówią-mówią-aż-znajdą-coś-do-powiedzenia
O Niektórych Mówią Cytaty: Kobiety maja mnóstwo wad, Mężczyźni tylko dwie: Wszystko co mówią i robią, Mówią i robią źle. -Leonard Strumpfenburg
kobiety-maja-mnóstwo-wad-mężczyź-tylko-dwie-wszystko-co-mówią-i-robią-mówią-i-robią-ź
O Niektórych Mówią Cytaty: Siła kobiet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile razy mówią. -Marcel Achard
siła-kobiet-ży-nie-w-tym-co-mówią-lecz-w-tym-ile-razy-mówią
O Niektórych Mówią Cytaty: Są ludzie, co mają takiego rodzaju rozum. Mówią bardzo rozumnie o jakiejś rzeczy, ale robią bardzo nierozumnie, że mówią o niej. -Władysław Walenty Fedorowicz
są-ludzie-co-mają-takiego-rodzaju-rozum-mówią-bardzo-rozumnie-o-jakiejś-rzeczy-ale-robią-bardzo-nierozumnie-że-mówią-o-niej
O Niektórych Mówią Cytaty: Siła ko­biet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile ra­zy mówią. -Marcel Achard
siła-ko­biet-ży-nie w tym-co mówią-lecz-w tym-ile-ra­zy-mówią
O Niektórych Mówią Cytaty: Tylko jedna rzecz jest gorsza niż gdy o nas mówią, a mianowicie, gdy o nas nie mówią. -Oscar Wilde
tylko-jedna-rzecz-jest-gorsza-ż-gdy-o-nas-mówią-a-mianowicie-gdy-o-nas-nie-mówią
O Niektórych Mówią Cytaty: Niektórzy mówią, że nigdy nie będziemy wiedzieć i że dla bogów jesteśmy jak muchy, które chłopcy zabijają w dzień letni, a inni mówią przeciwnie, że nawet najmniejszy wróbel nie zgubi jednego piórka bez woli Boga. -Thornton Niven Wilder
O Niektórych Mówią Cytaty: Na świecie po­dob­no is­tnieją dwa rodza­je ludzi. Jed­ni, kiedy dos­tają szklankę dokład­nie w połowie na­pełnioną, mówią:
O Niektórych Mówią Cytaty: Po niektórych salwach śmiechu pozostają ranni. -Anonim
po-niektórych-salwach-śmiechu-pozostają-ranni
O Niektórych Mówią Cytaty: Do niektórych ludzi bra­kuje mi jaj. -Kapitan
do niektórych-ludzi-bra­kuje-mi jaj
O Niektórych Mówią Cytaty: W niektórych słownikach brak słowa honoru. -Stanisław Jerzy Lec
O Niektórych Mówią Cytaty: Codziennie słuchać, co inni o nas mówią, lub na domiar zagłębiać się w przypuszczeniach, co oni o nas myślą, - to może przyprawić o zgubę najsilniejszego człowieka. Słowem, zróbmy ustępstwo, nie słuchajmy, co o nas mówią, bądźmy głusi na pochwały, nagany, życzenia i nadzieje, nie myślmy nawet o tym! -Anonim
O Niektórych Mówią Cytaty: Niektórych dys­cypli­na się nie ima. -Bujak Bogusław
O Niektórych Mówią Cytaty: Niektórych przeszkód nie po­konasz. Muszą poumierać. -Tadeusz Szyfer
niektórych-przeszkód-nie po­konasz-muszą poumierać
O Niektórych Mówią Cytaty: Dla niektórych na­wet nor­malna roz­mo­wa to za dużo . -zezulec
dla-niektórych-na­wet-nor­malna-roz­mo­wa-to za żo
O Niektórych Mówią Cytaty: Po niektórych sal­wach śmie­chu po­zos­ta­li ranni. -Aleksander Kumor
po niektórych-sal­wach-śmie­chu-po­zos­­li-ranni
O Niektórych Mówią Cytaty: Zauważasz sens Cie­szy- niektórych śmieszy Rozczarowanie K.A.Sz. 23.09.2015r. -Cris
zauważasz-sens-cie­szy-niektórych-śmieszy-rozczarowanie-kasz-23092015r
O Niektórych Mówią Cytaty: Ziewanie: jedyna możliwość otwierania ust dla niektórych mężów. -Maurice Chevalier
ziewanie-jedyna-możliwość-otwierania-ust-dla-niektórych-mężów
O Niektórych Mówią Cytaty: Niektórych do­piero stan chwiej­ności dop­ro­wadza do równowagi. -Tadeusz Gicgier
niektórych-do­piero-stan-chwiej­noś-dop­ro­wadza-do równowagi
O Niektórych Mówią Cytaty: Zawsze postępuj właściwie - to powinno zadowolić niektórych, a resztę wprawi w zdumienie. -Mark Twain
zawsze-postępuj-właściwie-to-powinno-zadowolić-niektórych-a-resztę-wprawi-w-zdumienie
O Niektórych Mówią Cytaty: Przy­dałoby się u niektórych po­wyci­nać niebies­kie migdały. -Jacek Wejroch
przy­dałoby ę-u niektórych-po­wyci­nać-niebies­kie-migdały
O Niektórych Mówią Cytaty: Niektórych ludzi winno się zażywać tylko w bardzo małych dawkach. -Ralph Waldo Emerson
niektórych-ludzi-winno-ę-zażywać-tylko-w-bardzo-łych-dawkach
O Niektórych Mówią Cytaty: Aby zdać so­bie z niektórych tek­stów sprawę, Mu­siałabym - wy­palić trawę!  -Niusza
aby-zdać-so­bie-z niektórych-tek­stów-sprawę-mu­siałabym- wy­palić-trawę 
O Niektórych Mówią Cytaty: Na niektórych tyl­ko wte­dy można liczyć, gdy się już nie liczą. -Władysław Grzeszczyk
na niektórych-tyl­ko-wte­dy-można-liczyć-gdy ę-już-nie liczą
O Niektórych Mówią Cytaty: Myśli niektórych ludzi są tak płytkie, że nie sięgają nawet ich głowy. -Stanisław Jerzy Lec
myśli-niektórych-ludzi-są-tak-płytkie-że-nie-ęgają-nawet-ich-głowy
O Niektórych Mówią Cytaty: Niektórych zły los Strzeże przed kataklizmem Opat­rzność boska Krys­ty­na Sz.  09.06.2015r. -krysta
niektórych-zły-los-strzeże-przed-kataklizmem-opat­rzność-boska-krys­ty­na-sz- 09062015r
O Niektórych Mówią Cytaty: Niektórych spraw nig­dy nie ujaw­ni­my, iż mi­mo, że są praw­dzi­we, zos­tały by odeb­ra­ne ja­ko zmyślone. -Bruno
niektórych-spraw-nig­dy-nie ujaw­­my-iż mi­mo-że są praw­dzi­we-zos­ły-by odeb­ra­ne-ja­ko-zmyślone
O Niektórych Mówią Cytaty: Wyjść z cienia, to nie od ra­zu znaczy stać się gwiazdą. Dla niektórych po pros­tu zacząć istnieć. -Devin
wyjść-z cienia-to nie od ra­zu-znaczy-stać ę-gwiazdą-dla niektórych-po pros­-zacząć-istnieć
O Niektórych Mówią Cytaty: Być może demokrację należy rozumieć w ten sposób, że wady niektórych są dostępne dla wszystkich. -Henry Francois Becque
być-może-demokrację-należy-rozumieć-w-ten-sposób-że-wady-niektórych-są-dostępne-dla-wszystkich
O Niektórych Mówią Cytaty: Prawo musi być obiektywne. Może i niektórych karze niepotrzebnie, ale w każdym razie chroni pozostałych. -Anna Jokai
prawo-musi-być-obiektywne-może-i-niektórych-karze-niepotrzebnie-ale-w-każdym-razie-chroni-pozostałych
O Niektórych Mówią Cytaty: Niektórych ludzi poz­na­jemy tyl­ko po to,aby dos­trzec ile znaczy dla Nas ktoś inny. -respirer
niektórych-ludzi-poz­na­jemy-tyl­ko-po toaby-­trzec-ile-znaczy-dla-nas-ktoś-inny
O Niektórych Mówią Cytaty: Niektórych po­win­no się ro­zer­wać na dwie części. Bo ja­ko jed­na są chodzącym konfliktem. Pos­kle­jani z przeciwności. -karaczan19
niektórych-po­win­no ę-ro­zer­wać-na dwie-częś-bo ja­ko-jed­na-są chodzącym-konfliktem-pos­kle­jani-z przeciwnoś