O Przedmiotach Uczuć Cytaty

O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Efekt ek­spres­ji uczuć śpiewające­go pta­ka - ra­dość ser­ca ... -Cykam


efekt-ek­spres­ji-uczuć-śpiewają­go-pta­ka- ra­dość-ser­ca
O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Ty­le uczuć umiera bo roz­kwitnąć nie mają z kim... -Who


ty­-uczuć-umiera-bo roz­kwitnąć-nie mają-z kim
O Przedmiotach Uczuć Cytaty: uniesienie uczuć czar pus­tość serca smutek żal  -Nieszczęście


uniesienie-uczuć-czar-pus­tość-serca-smutek-żal 
O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Każda dobra poezja jest spontanicznym wybuchem głębokich uczuć. -William Wordsworth


każda-dobra-poezja-jest-spontanicznym-wybuchem-głębokich-uczuć
O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Hu­maniści - uczuć ich zmien­ny los Ścisłow­cy są raczej const. -SirNobody


hu­maniś- uczuć-ich-zmien­ny-los-Ścisłow­cy-są raczej-const
O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Wędkarstwo jest najbardziej okrutnym, pozbawionym uczuć i najgłupszym pseudosportem. -George Gordon Byron


wędkarstwo-jest-najbardziej-okrutnym-pozbawionym-uczuć-i-najgłupszym-pseudosportem
O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Trudno sobie wyobrazić miłość do pieniądza bez inflacji uczuć. -Wiesław Malicki


trudno-sobie-wyobrazić-miłość-do-pieniądza-bez-inflacji-uczuć
O Przedmiotach Uczuć Cytaty: układam tobie poemat złożony z uczuć w og­rodzie wes­tchnień   -Cykam


układam-tobie-poemat-złożony-z uczuć-w-og­rodzie-wes­tchnień- 
O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Mówią, że każdy ma chwilę słabości i od­ro­binę uczuć... Ale nie ja  -AlCapone


mówią-że każdy- chwilę-słaboś-i od­ro­binę-uczuć-ale nie ja 
O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Muzyka wyrasta z uczuć, ale nie może ich zastąpić. -Ewa Lewandowska


muzyka-wyrasta-z-uczuć-ale-nie-może-ich-zastąpić
O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Cho­roby dzieci da­ne są ko­bietom dla oczyszcze­nia uczuć. -Diana Kalinowska


cho­roby-dzieci-da­ne-są ko­bietom-dla-oczyszcze­nia-uczuć
O Przedmiotach Uczuć Cytaty: ...Ka­kofo­nia uczuć, myśli... ... I słowa, których nie wypowiedziano... -daru


ka­kofo­nia-uczuć-myśli-i słowa-których-nie wypowiedziano
O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Poglądy kobiety są niczym innym jak pochodną jej uczuć. -Marie De Rabutin - Chantal Sevigne


O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Kochan­ko­wie w oczach szu­kają praw­dy swych uczuć. -Antoni Kępiński


kochan­ko­wie-w oczach-szu­kają-praw­dy-swych-uczuć
O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Wspólne wakacje Przeżycia war­te wspomnień Zalążek uczuć K.A.Sz.  13.07.2015r. -Cris


wspólne-wakacje-przeżycia-war­te-wspomnień-zalążek-uczuć-kasz- 13072015r
O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Stłumienie uczuć Na­wet białe jest czarne Zobojętnienie Krys­ty­na Sz. 20.07.2014r. -krysta


stłumienie-uczuć-na­wet-białe-jest czarne-zobojętnienie-krys­ty­na-sz-20072014r
O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Przed­wcześnie poz­ba­wiona złudzeń rzy­gam na sztuczność uczuć. -Lolita Pille


przed­wcześnie-poz­ba­wiona-złudzeń-rzy­gam-na sztuczność-uczuć
O Przedmiotach Uczuć Cytaty: Na­pełnia serca Jak ga­ma barw upiększa Gorączka uczuć Krys­ty­na Sz. 07.02.2015r. -krysta


na­pełnia-serca-jak-ga­-barw-upiększa-gorączka-uczuć-krys­ty­na-sz-07022015r