O Religię Cytaty

O Religię Cytaty: Jest zasadą, że wszelka religia prześladowana staje się sama prześladowczą: skoro tylko bowiem, jakimkolwiek przypadkiem, zdoła wydobyć się z ucisku, atakuje religię, która ją uciskała, nie jako religię, ale jako tyranię. -Montesquieu


O Religię Cytaty: Filozofia, kiedy wyjaśnia religię, wyjaśnia tylko siebie i kiedy wyjaśnia siebie, wyjaśnia religię. -Fryderyk Hegel


filozofia-kiedy-wyjaśnia-religię-wyjaśnia-tylko-siebie-i-kiedy-wyjaśnia-siebie-wyjaśnia-religię
O Religię Cytaty: Religie to choroba i źródło nieopisanej nędzy dla ludzkości. -Bertrand Russell


religie-to-choroba-i-źródło-nieopisanej-nędzy-dla-ludzkoś
O Religię Cytaty: I z własnych grzechów można stworzyć wcale niezłą religię. -Zbigniew Waydyk


i-z-własnych-grzechów-można-stworzyć-wcale-niezłą-religię
O Religię Cytaty: Wszelkie religie są przesądem, więc porzuć swoją, a przyjm moją. -Henryk Sienkiewicz


wszelkie-religie-są-przesądem-więc-porzuć-swoją-a-przyjm-moją
O Religię Cytaty: Religie są zarówno po to, by przygotować kogoś do śmierci, jak i po to, by mu dopomóc żyć. -Pola Negri


religie-są-zarówno-po-to-by-przygotować-kogoś-do-śmierci-jak-i-po-to-by-mu-dopomóc-żyć
O Religię Cytaty: Nauka ot­wiera umysły, które przez wieki po­zamy­kały religie. -Mateusz Piecki Schizoidalny


nauka-ot­wiera-umysły-które-przez-wieki-po­zamy­kały-religie
O Religię Cytaty: Nauka ot­wiera nam umysły, które po­zamy­kały kiedyś religie. -NietzscheFryderyk


nauka-ot­wiera-nam-umysły-które-po­zamy­kały-kiedyś-religie
O Religię Cytaty: ...su­mienie to fałszy­we narzędzie tych, którzy rządzą światem, us­ta­nawiając je­go pra­wa i religie. -C » Maxime Chattam » W ciemnościach strachu


O Religię Cytaty: Nie­szczęście tworzy naj­pierw poezję, po­tem fi­lozo­fię, a po chwi­li religię. -Piotr Szreniawski


nie­szczęście-tworzy-naj­pierw-poezję-po­tem-fi­lozo­fię-a po chwi­li-religię
O Religię Cytaty: Zdol­ność do miłości jest struną, na której każdy człowiek wyg­ry­wa swoją religię. -Józef Stanisław Tischner


zdol­ność-do miłoś-jest struną-na której każdy-człowiek-wyg­ry­wa-swoją-religię
O Religię Cytaty: Skądinąd ci, którzy głoszą religię, sami ulegają złudzeniom. Pragnienie nawracania każe im wierzyć, że rzeczywiście kogoś nawrócili. -Montesquieu


skądinąd-którzy-głoszą-religię-sami-ulegają-złudzeniom-pragnienie-nawracania-każe-im-wierzyć-że-rzeczywiście-kogoś-nawrócili
O Religię Cytaty: Religie są jakoś skąpe w udzielaniu odpowiedzi na pytanie, które uwielbiam: co, u diabła, robił Pan Bóg przed stworzeniem świata? -Roland Topor


religie-są-jakoś-skąpe-w-udzielaniu-odpowiedzi-na-pytanie-które-uwielbiam-co-u-diabła-robił-pan-bóg-przed-stworzeniem-świata
O Religię Cytaty: Czyż nie jest dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej zasadami. -Anonim


czyż-nie-jest-dziwne-że-ludzie-tak-chętnie-walczą-o-religię-a-tak-niechętnie-żyją-zgodnie-z-jej-zasadami
O Religię Cytaty: Religię możemy przyrównać do przewodnika, który prowadzi ślepego - chodzi bowiem tylko o to, aby ślepy doszedł do celu, a nie o to, aby wszystko widział. -Artur Schopenhauer


religię-możemy-przyrównać-do-przewodnika-który-prowadzi-ślepego-chodzi-bowiem-tylko-o-to-aby-ślepy-doszedł-do-celu-a-nie-o-to-aby-wszystko
O Religię Cytaty: Nie ma nic szczytniejszego i wspanialszego nad religię, a nic marniejszego i nikczemniejszego nad pojęcie, jakie mają o niej niektórzy bigoci. -Francois Fenelon


nie-nic-szczytniejszego-i-wspanialszego-nad-religię-a-nic-marniejszego-i-nikczemniejszego-nad-pojęcie-jakie-mają-o-niej-niektórzy-bigoci
O Religię Cytaty: Jeśli oddasz swoje prawo w ręce sędziów, a swoją religię w ręce biskupów, rychło znajdziesz się bez prawa i bez religii. -George Bernard Shaw


jeśli-oddasz-swoje-prawo-w-rę-sędziów-a-swoją-religię-w-rę-biskupów-rychło-znajdziesz-ę-bez-prawa-i-bez-religii
O Religię Cytaty: Prawodawcy rzymscy różnią się od prawodawców innych łudów w tym - jak mi się zdaje - że ci pierwsi stworzyli religię dla potrzeb państwa, inni zaś - państwo dla potrzeb religii. -Montesquieu


prawodawcy-rzymscy-różą-ę-od-prawodawców-innych-łudów-w-tym-jak-mi-ę-zdaje-że-pierwsi-stworzyli-religię-dla-potrzeb-państwa-inni-zaś