O Sobie Całą Prawdę Cytaty

O Sobie Całą Prawdę Cytaty: Lubię znać prawdę, nawet jeśli jest bolesna, sama przyznasz, że lepiej wiedzieć o sobie całą prawdę. -John Steinbeck


lubię-znać-prawdę-nawet-śli-jest-bolesna-sama-przyznasz-że-lepiej-wiedzieć-o-sobie-całą-prawdę
O Sobie Całą Prawdę Cytaty: Żaden na świecie mężczyzna czy kobieta nie ścierpią swego portretu, jeśli odsłania o nich całą prawdę! -George Bernard Shaw


Żaden-na-świecie-mężczyzna-czy-kobieta-nie-ścierpią-swego-portretu-śli-odsłania-o-nich-całą-prawdę
O Sobie Całą Prawdę Cytaty: Sobie prawdę rzec - najwspanialsza prawda. -Aleksander Fredro


O Sobie Całą Prawdę Cytaty: Sobie prawdę rzecz - najwspanialsza prawda. -Aleksander Fredro


O Sobie Całą Prawdę Cytaty: Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę. -Pablo Picasso


sztuka-to-kłamstwo-które-pozwala-uświadomić-sobie-prawdę
O Sobie Całą Prawdę Cytaty: Gdy mówisz prawdę, nie potrzebujesz sobie niczego przypominać. -Mark Twain


gdy-mówisz-prawdę-nie-potrzebujesz-sobie-niczego-przypominać
O Sobie Całą Prawdę Cytaty: Ludzie znają całą prawdę i jeszcze coś więcej. I to coś więcej jest najgorsze. -Anonim


ludzie-znają-całą-prawdę-i-jeszcze-coś-więcej-i-to-coś-więcej-jest-najgorsze
O Sobie Całą Prawdę Cytaty: Żaden mężczyzna nie jest na tyle zły, aby powiedzieć za swego życia prawdę o sobie. -George Bernard Shaw


Żaden-mężczyzna-nie-jest-na-tyle-zły-aby-powiedzieć-za-swego-życia-prawdę-o-sobie
O Sobie Całą Prawdę Cytaty: Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu i {cierpienia;} w niebie chyba sztuki nie ma. -Kolakowski


prawie-cała-literatura-prawie-cała-poezja-prawie-cała-sztuka-wyrosły-z-ludzkiego-bólu-i-cierpienia-w-niebie-chyba-sztuki-nie
O Sobie Całą Prawdę Cytaty: praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami !  -Jacob


O Sobie Całą Prawdę Cytaty: Nałożyliśmy sobie dobrowolnie pęta na fantazję. Od chwili, kiedy człowiek sam na prawdę zaczął latać, Pegaz musi orać. -Karol Irzykowski


nałożyliśmy-sobie-dobrowolnie-pę-na-fantazję-od-chwili-kiedy-człowiek-sam-na-prawdę-zaczął-latać-pegaz-musi-orać
O Sobie Całą Prawdę Cytaty: Nałóg traktowany poważnie, praktykowany z całą świadomością i metodą, kryje w sobie wiele nie dających się zaprzeczyć przyjemności! -Michał Choromański


nałóg-traktowany-poważnie-praktykowany-z-całą-świadomośą-i-metodą-kryje-w-sobie-wiele-nie-dających-ę-zaprzeczyć-przyjemnoś
O Sobie Całą Prawdę Cytaty: Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno - piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby. -Bertrand Russell


matematyka-zawiera-w-sobie-nie-tylko-prawdę-ale-i-najwyższe-piękno-piękno-chłodne-i-surowe-podobne-do-piękna-rzeźby
O Sobie Całą Prawdę Cytaty: Wszelka kultura pewnego dnia pokazuje swą smutną prawdę - prawdę przeładowanego, a pustego magazynu. -Karol Irzykowski


wszelka-kultura-pewnego-dnia-pokazuje-swą-smutną-prawdę-prawdę-przeładowanego-a-pustego-magazynu
O Sobie Całą Prawdę Cytaty: Cała mądrość, cała filozofia życia - to tylko dobroć! -Stanisław


cała-mądrość-cała-filozofia-życia-to-tylko-dobroć
O Sobie Całą Prawdę Cytaty: Pra­wie cała li­tera­tura, pra­wie cała poez­ja, pra­wie cała sztu­ka wy­rosły z ludzkiego bólu; w niebie chy­ba sztu­ki nie ma. -Leszek Kołakowski


pra­wie-cała-li­tera­tura-pra­wie-cała-poez­ja-pra­wie-cała-sztu­ka-wy­rosły-z ludzkiego-bólu-w niebie-chy­ba-sztu­ki-nie 
O Sobie Całą Prawdę Cytaty: Tylko straceńcy mówią prawdę. Człowiek, który chce coś osiągnąć powinien prawdę znać, ale broń boże się z nią nie afiszować. -Winston Churchill


tylko-straceńcy-mówią-prawdę-człowiek-który-chce-coś-osiągnąć-powinien-prawdę-znać-ale-broń-boże-ę-z-ą-nie-afiszować
O Sobie Całą Prawdę Cytaty: Wszyscy wiemy, że sztuka nie jest prawdą. Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę, tę przynajmniej, jaką dane nam jest zrozumieć. -Pablo Picasso


wszyscy-wiemy-że-sztuka-nie-jest-prawdą-sztuka-to-kłamstwo-które-pozwala-uświadomić-sobie-prawdę-tę-przynajmniej-jaką-dane-nam-jest