O Swych Cytaty

O Swych Cytaty: Przyrzekamy wedle swych nadziei, dotrzymujemy wedle swych obaw. -Francois de la Rochefoucauld


O Swych Cytaty: Ach miłości ma  na­pełnij me us­ta słod­kim na­pojem swych ust Ach kocha­ny roz­bierz mnie z mych obaw swym wzro­kiem otul me na­gie myśli gorącem uczuć swych Przyjdź do mnie zaśnij­my w mych marzeniach już nig­dy nie poz­wolę Ci odejść Kar­miła będę Cię swych słów pożarem Chodź zaśpiewam Ci kołysankę pod rytm bi­cia me­go serca Zaśnij­my w za­kamar­ku mych snów  -apoo


O Swych Cytaty: Akceptowanie swych niedoskonałości. Samokrytyka. K.A.Sz.17.11.2015r. -Cris


akceptowanie-swych-niedoskonałoś-samokrytyka-kasz17112015r
O Swych Cytaty: Natura nie łamie swych praw. -Leonardo da Vinci


O Swych Cytaty: Na­tura nie łamie swych praw. -Leonardo da Vinci


O Swych Cytaty: Klasyk nie zdałby egzaminu ze swych dzieł. -Anonim


klasyk-nie-zdałby-egzaminu-ze-swych-dzieł
O Swych Cytaty: Strzeż się swych pierwszych odruchów - zwykle są szlachetne. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


O Swych Cytaty: Strzeż się swych pierwszych odruchów, zazwyczaj są szlachetne. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


O Swych Cytaty: Nie pokładaj swych nadziei w szklan­ce wody. 011  -wdech


nie-pokładaj-swych-nadziei-w-szklan­-wody-011 
O Swych Cytaty: Człowiek wyrzeka się swych błędów najpóźniej, jak może. -Montesquieu


człowiek-wyrzeka-ę-swych-błędów-najpóźniej-jak-może
O Swych Cytaty: Kochan­ko­wie w oczach szu­kają praw­dy swych uczuć. -Antoni Kępiński


kochan­ko­wie-w oczach-szu­kają-praw­dy-swych-uczuć
O Swych Cytaty: Obłudnicy posiadają sztukę zabarwiania pięknymi kolorami wszystkich swych intencji. -Molier


obłudnicy-posiadają-sztukę-zabarwiania-pięknymi-kolorami-wszystkich-swych-intencji
O Swych Cytaty: Mężczyźni nie doceniają nigdy swych żon. Pozostawiają to zwykle innym. -Oscar Wilde


mężczyź-nie-doceniają-nigdy-swych-żon-pozostawiają-to-zwykle-innym
O Swych Cytaty: Pozostawiamy wychowanie swych dzieci szkołom, ulicy i sądom dla nieletnich. -Anonim


pozostawiamy-wychowanie-swych-dzieci-szkołom-ulicy-i-sądom-dla-nieletnich
O Swych Cytaty: Nie widzą prawdy ludzie zdeformowani pryz­ma­tem swych wad  -Chemik -a


nie-widzą-prawdy-ludzie-zdeformowani-pryz­­tem-swych-wad 
O Swych Cytaty: Ten, kto gotów jest zapomnieć o Bogu, zapomni również o swych dobroczyńcach. -Elżbieta I


ten-kto-gotów-jest-zapomnieć-o-bogu-zapomni-również-o-swych-dobroczyńcach
O Swych Cytaty: Zaszczytniej jest dla kobiety mieć u stóp swych lwa niż mopsa. -Henryk Sienkiewicz


zaszczytniej-jest-dla-kobiety-mieć-u-stóp-swych-lwa-ż-mopsa
O Swych Cytaty: Ludzie na ogół źle to­lerują swych so­bowtórów, a łączą się na za­sadzie kontrastów. -Antoni Kępiński


ludzie-na ogół-ź-to­lerują-swych-so­bowtórów-a łączą ę-na za­sadzie-kontrastów