O Swych Cytaty

O Swych Cytaty: Na­tura sta­le z na­mi roz­ma­wia, ale nie zdradza nam swych praw. -Johann Wolfgang Goethe


na­tura-sta­-z na­mi-roz­­wia-ale-nie zdradza-nam-swych-praw
O Swych Cytaty: Gdy naród nie chce już czytać swych poetów, składa im hołdy. -Alec Guiness


gdy-naród-nie-chce-już-czytać-swych-poetów-składa-im-hołdy
O Swych Cytaty: Zaszczytniej jest dla kobiety mieć u swych stóp lwa niż mopsa. -Henryk Sienkiewicz


zaszczytniej-jest-dla-kobiety-mieć-u-swych-stóp-lwa-ż-mopsa
O Swych Cytaty: Gdy kochanek zwątpi o swych siłach, prawie zawsze zawiedzie nadzieje kochanki. -Giovanni Giacomo Casanova


gdy-kochanek-zwątpi-o-swych-łach-prawie-zawsze-zawiedzie-nadzieje-kochanki
O Swych Cytaty: Kobieta nie powinna opierać całej swojej nadziei tylko na swych powabach. -Molier


kobieta-nie-powinna-opierać-całej-swojej-nadziei-tylko-na-swych-powabach
O Swych Cytaty: Nie czują swych barw, a chłód dni, sens z nich ścina, w pąków mogiłach. -Vergil


nie-czują-swych-barw-a-chłód-dni-sens-z nich-ścina-w-pąków-mogiłach
O Swych Cytaty: Bóg nie rezygnuje ze swych dzieci, nawet takich, które stoją do Niego plecami. -Stefan Wyszyński kard


bóg-nie-rezygnuje-ze-swych-dzieci-nawet-takich-które-stoją-do-niego-plecami
O Swych Cytaty: Instytut naukowy nie powinien być tylko zakładem higieny psychicznej dla swych pracowników. -Ludwik Hirszfeld


instytut-naukowy-nie-powinien-być-tylko-zakładem-higieny-psychicznej-dla-swych-pracowników
O Swych Cytaty: Podejmując walkę z żywiołem, pokonuje słabość swych mięśni, zwycięża w zmaganiach z ogromną rybą i morzem. -Ernest Hemingway


podejmując-walkę-z-żywiołem-pokonuje-słabość-swych-mięś-zwycięża-w-zmaganiach-z-ogromną-rybą-i-morzem
O Swych Cytaty: na twoich oczach zja­dam Swój rozum najsłod­szy smak... rozpływam się w Swych ustach  -Starlight


na twoich-oczach-zja­dam-swój-rozum-najsłod­szy-smak-rozpływam ę-w-swych-ustach 
O Swych Cytaty: Pozwól być poezją pi­saną Twy­mi us­ta­mi ... ...w mil­cze­niu skąpa­ny noś mnie na swych wargach. -Papużka


pozwól-być-poezją-pi­saną-twy­mi-us­­mi-w-mil­cze­niu-skąpa­ny-noś-mnie-na swych-wargach
O Swych Cytaty: Wszyscy mężczyźni żonaci są naturalnie własnością swych żon, i to jest jedyny prawdziwy majątek kobiet zamężnych. -Oscar Wilde


wszyscy-mężczyź-żonaci-są-naturalnie-własnośą-swych-żon-i-to-jest-jedyny-prawdziwy-majątek-kobiet-zamężnych
O Swych Cytaty: Gdy zakochani całują się w policzki, to znaczy że błądzą po omacku, szukając swych ust. Pocałunek tworzy kochanków. -Emil Zola


gdy-zakochani-całują-ę-w-policzki-to-znaczy-że-błądzą-po-omacku-szukając-swych-ust-pocałunek-tworzy-kochanków
O Swych Cytaty: Amerykanki oczekują od swoich mężów tak doskonałych zalet, jakich Angielki spodziewają się tylko u swych lokajów. -William Maugham Somerset


amerykanki-oczekują-od-swoich-mężów-tak-doskonałych-zalet-jakich-angielki-spodziewają-ę-tylko-u-swych-lokajów
O Swych Cytaty: Każde wielkie przeobrażenie społeczne ma swych teoretyków, którzy wymyślają przyczyny stałe dla wyjaśnienia skutków przejściowych. -Andre Maurois


każde-wielkie-przeobrażenie-społeczne-swych-teoretyków-którzy-wymyślają-przyczyny-stałe-dla-wyjaśnienia-skutków-przejściowych
O Swych Cytaty: Ten tyl­ko ani jed­ne­go dnia nie ut­ra­ci, kto w każdym coś dob­re­go zro­bi dla swych braci. -Ignacy Krasicki


ten-tyl­ko-ani-jed­ne­go-dnia-nie ut­ra­-kto-w każdym-coś-dob­re­go-zro­bi-dla-swych-braci
O Swych Cytaty: Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie, a radość jakiej rodzice doświadczają na widok swych dzieci, jest najświętsza. -Johann Heinrich Pestalozzi


radoś-życia-rodzinnego-są-najpiękniejsze-na-świecie-a-radość-jakiej-rodzice-doświadczają-na-widok-swych-dzieci-jest-najświętsza
O Swych Cytaty: Człowiek niezwykle roztargniony w kółku swych podwładnych nigdy takim nie bywa wobec ludzi wyżej postawionych. -Iwan Turgieniew


człowiek-niezwykle-roztargniony-w-kółku-swych-podwładnych-nigdy-takim-nie-bywa-wobec-ludzi-wyżej-postawionych