O Znak Zapytania Cytaty

O Znak Zapytania Cytaty: Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja? -Władysław Bartoszewski


O Znak Zapytania Cytaty: Diabeł: wielki, czarny znak zapytania. -Stefan Napierski


O Znak Zapytania Cytaty: Naj­większa nadzieja jest tam, gdzie obok sprzeczności sta­wia się znak zapytania. -agusia96


naj­większa-nadzieja-jest tam-gdzie-obok-sprzecznoś-sta­wia ę-znak-zapytania
O Znak Zapytania Cytaty: Znak cza­su ? Poz­nań, Dworzec Główny PKP Wy­siadam z sios­trzeńcem z po­ciągu, idziemy pe­ronem w stronę dwor­ca. Kiedy na słupie dos­trze­ga znak Wi-Fi, mówi do mnie : - To jest święty znak wujek... -bystry.76


O Znak Zapytania Cytaty: myśli pobiegły swoimi ścieżkami a ja zos­tałem w tyle zas­ta­nawiając się jak je dogonić w tej gmatwaninie czasów miej­sc i zdarzeń pot­knąłem się o znak zapytania wys­tający z za ster­ty roz­praw naukowych za­kurzo­nych i zbutwiałych po co one tu leżą daw­no już przes­tały być modne pomyślałem usiłując do­gonić mo­je myśli zmęczo­ny usiadłem re­zyg­nując z pościgu wte­dy chyłkiem wróciły wszys­tkie lek­ko zasapane tyl­ko o czym wte­dy myślałem *** Dział: Myśli nieokiełzane *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


O Znak Zapytania Cytaty: UCZĘ SIĘ... Jes­teś moim wyśnionym wierszem próbuję opuszka­mi palców od­czy­tać wier­sz jeszcze nie napisany. Na­pew­no każde słowo grą twych mięśni po­masuję de­likat­nym ruchem muszę się prze­konać czy jes­teś praw­dzi­wy czy wyśnionym wierszem? Uczę się poz­na­wania znaków na tobie gdzie pos­ta­wić znak zapytania wykrzyknik czy kropkę nad i uczę się... Jak się przekonam od­szu­kam Ciebie i wiersz. E.G  -euderyka


O Znak Zapytania Cytaty: Stawiam kropkę pod znakiem zapytania. -Stanisław Jerzy Lec


O Znak Zapytania Cytaty: Ziemia to kropka pod znakiem zapytania. -Stanisław Jerzy Lec


O Znak Zapytania Cytaty: Wykrzyknik który sflaczał, staje się znakiem zapytania. -Stanisław Jerzy Lec


wykrzyknik-który-sflaczał-staje-ę-znakiem-zapytania
O Znak Zapytania Cytaty: Nigdy nie staraj się dociec przyczyny miłości, ponieważ ta utkana jest ze znaków zapytania. -Nemer Barud


nigdy-nie-staraj-ę-dociec-przyczyny-miłoś-ponieważ-utkana-jest-ze-znaków-zapytania
O Znak Zapytania Cytaty: Gdyby ludzie szczerze wyrażali swoje myśli, większość ich musiałaby się kończyć znakiem zapytania. -Jerzy Andrzejewski


gdyby-ludzie-szczerze-wyrażali-swoje-myśli-większość-ich-musiałaby-ę-kończyć-znakiem-zapytania
O Znak Zapytania Cytaty: Wesołość - znak zdrowia. -Henryk Sienkiewicz


O Znak Zapytania Cytaty: Już sam znak paragrafu wygląda jak narzędzie tortury. -Stanisław Jerzy Lec


już-sam-znak-paragrafu-wygląda-jak-narzędzie-tortury
O Znak Zapytania Cytaty: Szu­kać pos­ta­ci i kształtu bo­ga to znak ułom­ności ludzkiej. -Pliniusz Starszy


szu­kać-pos­­-i kształ-bo­ga-to znak-ułom­noś-ludzkiej
O Znak Zapytania Cytaty: Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. -Władysław Bełza


kto-ty-jesteś-polak-ły-jaki-znak-twój-orzeł-biały
O Znak Zapytania Cytaty: Zły to znak, kiedy ludzie przestają rozumieć ironię, alegorię, żart. -Fiodor Dostojewski


zły-to-znak-kiedy-ludzie-przestają-rozumieć-ironię-alegorię-żart
O Znak Zapytania Cytaty: Uśmiech i hu­mor to znak zwy­cięskiego góro­wania nad losem. -Stefan Garczyński


uśmiech-i hu­mor-to znak-zwy­ęskiego-góro­wania-nad-losem
O Znak Zapytania Cytaty: Kiedy cię zaczną prze­ceniać, znak to, że sta­jesz się... bublem. -Ryszard Podlewski


kiedy-ę-zaczną-prze­ceniać-znak-to-że sta­jesz-ę-bublem