O Znak Cytaty

O Znak Cytaty: Znak cza­su ? Poz­nań, Dworzec Główny PKP Wy­siadam z sios­trzeńcem z po­ciągu, idziemy pe­ronem w stronę dwor­ca. Kiedy na słupie dos­trze­ga znak Wi-Fi, mówi do mnie : - To jest święty znak wujek... -bystry.76


O Znak Cytaty: Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja? -Władysław Bartoszewski


O Znak Cytaty: Wesołość - znak zdrowia. -Henryk Sienkiewicz


O Znak Cytaty: Diabeł: wielki, czarny znak zapytania. -Stefan Napierski


O Znak Cytaty: Szu­kać pos­ta­ci i kształtu bo­ga to znak ułom­ności ludzkiej. -Pliniusz Starszy


szu­kać-pos­­-i kształ-bo­ga-to znak-ułom­noś-ludzkiej
O Znak Cytaty: Już sam znak paragrafu wygląda jak narzędzie tortury. -Stanisław Jerzy Lec


już-sam-znak-paragrafu-wygląda-jak-narzędzie-tortury
O Znak Cytaty: Zły to znak, kiedy ludzie przestają rozumieć ironię, alegorię, żart. -Fiodor Dostojewski


zły-to-znak-kiedy-ludzie-przestają-rozumieć-ironię-alegorię-żart
O Znak Cytaty: Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. -Władysław Bełza


kto-ty-jesteś-polak-ły-jaki-znak-twój-orzeł-biały
O Znak Cytaty: Uśmiech i hu­mor to znak zwy­cięskiego góro­wania nad losem. -Stefan Garczyński


uśmiech-i hu­mor-to znak-zwy­ęskiego-góro­wania-nad-losem
O Znak Cytaty: Kiedy cię zaczną prze­ceniać, znak to, że sta­jesz się... bublem. -Ryszard Podlewski


kiedy-ę-zaczną-prze­ceniać-znak-to-że sta­jesz-ę-bublem
O Znak Cytaty: Rusz się! - krzyczały no­gi ale on od­po­wie­dział, że cze­ka na znak od swo­jego serca. -loquentia


rusz-ę- krzyczały-no­gi-ale-on od­po­wie­dział-że cze­ka-na znak-od swo­jego-serca
O Znak Cytaty: Kiedy ko­bieta zmienia ko­lor włosów to znak, że zaczy­na się dla niej no­wa epoka. -Olga Tokarczuk


kiedy-ko­bieta-zmienia-ko­lor-włosów-to znak-że zaczy­na ę-dla-niej-no­wa-epoka
O Znak Cytaty: Wys­tar­czy ten je­den mały znak, a będziemy wie­dzieć, że jest dobrze. -AnDree


wys­tar­czy-ten-­den-ły-znak-a będziemy-wie­dzieć-że jest dobrze
O Znak Cytaty: Praw­dzi­wy znak to umiejętność dos­trzeżenia ce­lu, tam gdzie wi­dać je­dynie pustą drogę. -Kedar


praw­dzi­wy-znak-to umiejętność-­trzeżenia-­lu-tam-gdzie-wi­dać-­dynie-pustą-drogę
O Znak Cytaty: Naj­większa nadzieja jest tam, gdzie obok sprzeczności sta­wia się znak zapytania. -agusia96


naj­większa-nadzieja-jest tam-gdzie-obok-sprzecznoś-sta­wia ę-znak-zapytania
O Znak Cytaty: Motyl, nawet gdy siedzi, rozkłada i składa skrzydła na znak, że istotną postacią jego bytu jest lot. -Zofia Nałkowska


motyl-nawet-gdy-siedzi-rozkłada-i-składa-skrzydła-na-znak-że-istotną-postacią-jego-bytu-jest-lot
O Znak Cytaty: ?! ja znak za­pyta­nia, ty wyk­rzyk­nik, ja niepew­na ty stanowczy zro­zum jak bar­dzo się róznimy... -psycholożka


 ja znak-za­pyta­nia-ty wyk­rzyk­nik-ja niepew­na-ty stanowczy-zro­zum-jak bar­dzo ę-róznimy
O Znak Cytaty: Nie ufam tym, którzy są prze­kona­ni, że mają wielu przy­jaciół. To znak, iż nie znają ludzi. -Carlos Ruíz Zafón


nie-ufam-tym-którzy-są prze­kona­-że mają-wielu-przy­jaciół-to znak-iż nie znają-ludzi