O jutro Układam Je w wodzie Cytaty

O jutro Układam Je w wodzie Cytaty: Zak­witło mi słońce Nieobecnym gdy brud­ne uli­ce po­mar­szczo­ne deszczem na śmiet­nisku życiowych odpadów Łapię miodo­we chwi­le o Nieznajomy w tros­ce o jutro układam je w wodzie by urosły bo idziesz za mną krok za krokiem ale o mi­lion mi­nut dalej jes­teś na pewno tuż kocham Cię już dziś ry­sując w po­wiet­rzu trop po­pijam kawę sznurówką przy­wiąza­na pragnieniem roz­wiąza­nia mnie do duszy bo słońce wysoko a Ty za mną w objęciach świata. -Afrozja


O jutro Układam Je w wodzie Cytaty: Ciągle to jutro, jutro i znów jutro wije się w ciasnym kółku od dnia do dnia, aż do ostatniej głoski czasokresu. -William Shakespeare


ciągle-to-jutro-jutro-i-znów-jutro-wije-ę-w-ciasnym-kółku-od-dnia-do-dnia-aż-do-ostatniej-głoski-czasokresu
O jutro Układam Je w wodzie Cytaty: Jutro, jutro! tylko nie dzisiaj, Mówią ciągle gnuśni ludzie. -Christian Felix Weisse


O jutro Układam Je w wodzie Cytaty: Jutro to dziś - tyle że jutro. -Sławomir Mrożek


O jutro Układam Je w wodzie Cytaty: Dzis jest dzis. co bedzie jutro... po­mar­twie sie jutro... 40 lat tak prze­zylam ..z us­mie­chem na ustach... -ichwillfreisein


dzis-jest dzis-co-bedzie-jutro-po­mar­twie-sie-jutro-40-lat-tak-prze­zylam-z-us­mie­chem-na ustach
O jutro Układam Je w wodzie Cytaty: układam tobie poemat złożony z uczuć w og­rodzie wes­tchnień   -Cykam


układam-tobie-poemat-złożony-z uczuć-w-og­rodzie-wes­tchnień- 
O jutro Układam Je w wodzie Cytaty: Zrób dziś, co masz zrobić jutro; mów jutro, co masz powiedzieć dziś. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


zrób-dziś-co-masz-zrobić-jutro-mów-jutro-co-masz-powiedzieć-dziś
O jutro Układam Je w wodzie Cytaty: Mężczyzna myśli: lepiej dzisiaj niż jutro. Kobieta myśli: lepiej dzisiaj i jutro. -Erike Werner


mężczyzna-myśli-lepiej-dzisiaj-ż-jutro-kobieta-myśli-lepiej-dzisiaj-i-jutro
O jutro Układam Je w wodzie Cytaty: Żebyś po wodzie chodził i pić pro­sił !  -Who


Żebyś-po wodzie-chodził-i pić-pro­ł- 
O jutro Układam Je w wodzie Cytaty: Spodziewaj się tru­ciz­ny po stojącej wodzie. -William Blake


spodziewaj ę-tru­ciz­ny-po stojącej-wodzie
O jutro Układam Je w wodzie Cytaty: Mydło jest rybą najtrudniejszą do złapania w wodzie. -Ramon Gomez De La Serna


mydło-jest-rybą-najtrudniejszą-do-złapania-w-wodzie
O jutro Układam Je w wodzie Cytaty: Można umierać z pragnienia stojąc po szyję w wodzie. -Urszula Kozioł


można-umierać-z-pragnienia-stojąc-po-szyję-w-wodzie
O jutro Układam Je w wodzie Cytaty: Chodzi­liśmy po wodzie - nikt nam te­go nie może odebrać. -worldinbrown


chodzi­liśmy-po-wodzie- nikt-nam-te­go-nie-może-odebrać
O jutro Układam Je w wodzie Cytaty: Ażeby po nas zostały jedynie ślady na piasku i kręgi na wodzie. -Leopold Staff


ażeby-po-nas-zostały-jedynie-ślady-na-piasku-i-kręgi-na-wodzie
O jutro Układam Je w wodzie Cytaty: Ażeby po nas zos­tały jedynie Śla­dy na pias­ku i kręgi na wodzie  -Leopold Staff


ażeby-po nas-zos­ły-jedynie-Ś­dy-na pias­ku-i kręgi-na wodzie 
O jutro Układam Je w wodzie Cytaty: Cza­sem człowiek czu­je się jak ry­ba w wodzie...z Za­toki Meksykańskiej. -Ryder


cza­sem-człowiek-czu­ ę-jak ry­ba-w wodziez-za­toki-meksykańskiej
O jutro Układam Je w wodzie Cytaty: Widzi­cie. Nie stwarzam no­wych myśli. Używam cudzych myśli i układam je na no­wo. Ale Sa­ra, ona wy­myśla two­ry, których nig­dy przed­tem nie było. -Linus Benedict Torvalds


widzi­cie-nie stwarzam-no­wych-myśli-używam cudzych-myśli-i układam- na no­wo-ale sa­ra-ona-wy­myś-two­ry-których-nig­dy
O jutro Układam Je w wodzie Cytaty: Gdy maluję - szemrze ocean. Inni malarze pluskają się w wodzie fryzjerskiej. -Salvador Dali


gdy-maluję-szemrze-ocean-inni-malarze-pluskają-ę-w-wodzie-fryzjerskiej