O mięsień Cytaty

O mięsień Cytaty: Gdy­by chodziło o mięsień, po­ruszyłabym go. Gdy­by w grę wchodziła myśl, po­myślałabym ją. Gdy­by to było cza­rodziej­skie słowo, wymówiłabym je. Ale to nie jest ta­kie proste. -Laurell Kaye Hamilton


O mięsień Cytaty: Cze­mu ludzie nie ro­zumieją, że ser­ce nie ma nic wspóne­go z miłością? Ser­ce to tyl­ko mięsień pom­pujący krew po or­ga­niz­mie. Więc tak na prawdę miłość rodzi się w głowie. A za to od­po­wie­dzial­na jest Do­pami­na i Oxy­tocy­na. ~ Pa­weł Rychlica  -Rychcik