O rower Cóż Za konik Cytaty

O rower Cóż Za konik Cytaty: bieg­nie konik bieg­nie sobie skacze konik skacze sobie tańczy konik tańczy sobie krad­nie konik krad­nie sobie la­ta konik la­ta sobie lecz potyka się o rower cóż za konik jest bez nogi nie dla niego są te drogi znajdź ko­niku swoją drogę lub umieraj jeśli możesz  -vvrona


O rower Cóż Za konik Cytaty: Zwykły rower jest pojazdem napędzanym mięśni. Rower jadący pod górę jest pojazdem napędzanym siłą woli. -Anonim


zwykły-rower-jest-pojazdem-napędzanym-mięś-rower-jadący-pod-górę-jest-pojazdem-napędzanym-łą-woli
O rower Cóż Za konik Cytaty: I konik się potknie. -Joanna Wyszkowska


O rower Cóż Za konik Cytaty: Zło zachowuje równowagę tylko przy pełnej szybkości, jak rower. -Jean Paul Sartre


zło-zachowuje-równowagę-tylko-przy-pełnej-szybkoś-jak-rower
O rower Cóż Za konik Cytaty: Pop­ro­siłam Bo­ga o rower jed­nak wiem, że to tak nie działa, więc uk­radłam ro­wer i poprosiłam Bo­ga o przebaczenie. -◀bella▶


pop­ro­łam-bo­ga-o rower-jed­nak-wiem-że to tak-nie działa-więc-uk­radłam-ro­wer-i poprosiłam-bo­ga-o przebaczenie
O rower Cóż Za konik Cytaty: Cóż nam po filozofii albo religii, która nie pomaga żyć? Cóż to obchodzi życie, czy Bóg stworzył zło, czy je tylko toleruje? -William James


cóż-nam-po-filozofii-albo-religii-która-nie-pomaga-żyć-cóż-to-obchodzi-życie-czy-bóg-stworzył-zło-czy-tylko-toleruje
O rower Cóż Za konik Cytaty: Cóż jest w tym ta­kiego wstyd­li­wego? Cóż złego? Że ktoś cię porzu­cił? I co z te­go? Ty też ko­goś porzuć. Nie zauważyłaś, że jes­teś og­ni­wem w łańcuchu porzu­canych i porzucających?  -Olga Tokarczuk


O rower Cóż Za konik Cytaty: Zima, Cóż, że na szy­bie szron? Mam Ciebie. Cóż, że wiatr w ściany dął? Mam Ciebie. Chcę abyś we mnie tchnął Cząstkę siebie. Od­dech po­daj na tacy Wraz z niebem. Gładź sub­telnie ramiona Z pragnieniem. Py­taj jak mogę żyć Bez Ciebie. -Morey


O rower Cóż Za konik Cytaty: bar­wy swe maluje na skra­ju horyzontu uj­mującym blaskiem w rześkim nieładzie pta­sim świergotem wie­szczo­ne powicie bo­symi stopami kro­ki niewidzialne lek­kie kłaniania i nagłe uniesienia nadziei gęstwi­ny ścieżki wydeptane zbiera­ne ostrożnie od­dechy pokładzione łza­wymi kroplami na łonie macierzy fla­konik szczęścia z za­pachem jutra  -Papużka


O rower Cóż Za konik Cytaty: Po­dob­no półbo­giem jest człowiek? I cóż stąd, gdy sił mu nie sta­je w chwi­li, kiedy pot­rze­buje ich naj­bar­dziej. Cóż mu stąd, jeśli zarówno wśród wzlo­tu naj­wyższej ra­dości, jak i wśród pognębienia naj­sroższe­go bólu, mu­si pow­ra­cać do onej człowie­czej nor­my, do po­ziomu onej jałowej, tępej i zim­nej świado­mości i nie może, cho­ciaż prag­nie i tęskni za­tonąć w to­niach nieskończoności!  -Johann Wolfgang Goethe


O rower Cóż Za konik Cytaty: Samotność - cóż po ludziach. -Adam Mickiewicz


O rower Cóż Za konik Cytaty: cóż za nieroz­wa­ga !  -- zaufać milczeniu. -thrillofit


cóż-za nieroz­wa­ga- -zaufać-milczeniu
O rower Cóż Za konik Cytaty: I cóż dalej, szary człowieku? -Hans Fallada


O rower Cóż Za konik Cytaty: Cóż tam, panie, w polityce? -Stanisław Wyspiański


O rower Cóż Za konik Cytaty: Zaśnij, bo na cóż życie bez miłości. -Maria Pawlikowska - Jasnorzewska


O rower Cóż Za konik Cytaty: Cóż po ustawach bez obyczajności w narodzie? -Horacy


cóż-po-ustawach-bez-obyczajnoś-w-narodzie
O rower Cóż Za konik Cytaty: Cóż to za wspaniała przyprawa miłości, ta zazdrość! -Roman Bratny


cóż-to-za-wspaniała-przyprawa-miłoś-zazdrość
O rower Cóż Za konik Cytaty: Cóż znaczą słowa! Łzy są ważne. -Irina Griekowa


cóż-znaczą-słowa-Łzy-są-ważne