O twarz Mi uderzy Płonącą Cytaty

O twarz Mi uderzy Płonącą Cytaty: Gdy pochy­lisz na­de mną twe us­ta po­całun­ka­mi nabrzmiałe, us­ta mo­je ulecą jak dwa skrzy­dełka ze strachu białe, krew mo­ja się zer­wie, aby uciekać da­leko, daleko i o twarz mi uderzy płonącą czer­woną rzeką. Oczy mo­je, które pod wzro­kiem twym słod­kim się niebią, oczy mo­je umrą, a po­wieki je cicho pogrzebią. Pierś mo­ja w objęciu twej ręki sto­pi się jak­by śnieg, i cała zniknę jak obłok, na którym za moc­ny wicher legł.- M.P-J  -Arlette


O twarz Mi uderzy Płonącą Cytaty: Prawdziwa miłość jest płonącą ciszą. -Giuseppe Ungaretti


prawdziwa-miłość-jest-płonącą-ciszą
O twarz Mi uderzy Płonącą Cytaty: Miłość jest jak: motyle w głowie, samoloty w brzuchu, kołysanie się na różowych chmurach, płonąca kostka lodu. -Oscar Wilde


miłość-jest-jak-motyle-w-głowie-samoloty-w-brzuchu-kołysanie-ę-na-różowych-chmurach-płonąca-kostka-lodu
O twarz Mi uderzy Płonącą Cytaty: Jeśli oso­ba po­siadająca władzę uderzy, nie wol­no jej oddać. -Arystoteles


jeśli-oso­ba-po­siadająca-władzę-uderzy-nie wol­no-jej-oddać
O twarz Mi uderzy Płonącą Cytaty: Jak sam so­bie pra­sujesz, to wo­da so­dowa do głowy ci nie uderzy. -Meryl Streep


jak-sam-so­bie-pra­sujesz-to wo­da-so­dowa-do głowy- nie uderzy
O twarz Mi uderzy Płonącą Cytaty: Zaczyna się od uczenia na pamięć bardzo słabego wierszyka Konopnickiej pt. Rota: Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Jest to dość minimalne jako program polityczny, oznacza to bowiem, że każdy inny może nam pluć w twarz, aby nie Niemiec, i że Niemiec też może pluć, aby nie w twarz. -Antoni Słonimski


O twarz Mi uderzy Płonącą Cytaty:


przyk­ry-los-jest jak wiatr- raz-znienac­ka-uderzy-a cza­sem-po ciu­chu-~pa­weł-rychlica 
O twarz Mi uderzy Płonącą Cytaty: Ze złem trzeba walczyć, bo zło nie tylko uderzy w prawy i lewy policzek, ale może i głowę razem z policzkami oderwać. -Jan Twardowski


ze-złem-trzeba-walczyć-bo-zło-nie-tylko-uderzy-w-prawy-i-lewy-policzek-ale-może-i-głowę-razem-z-policzkami-oderwać
O twarz Mi uderzy Płonącą Cytaty: Jeśli się już skoczyło z mostu wszystko się uspokaja. Dopóki nie uderzy się w wodę -Adrew Vachss


jeśli-ę-już-skoczyło-z-mostu-wszystko-ę-uspokaja-dopóki-nie-uderzy-ę-w-wodę
O twarz Mi uderzy Płonącą Cytaty: Sądzę że miałem dob­re sto­sun­ki z rodzi­cami. Bi­li mnie bar­dzo rzadko... Myślę, że w całym moim dzieciństwie uderzy­li mnie tyl­ko raz. Zaczęli mnie bić 23 grud­nia 1942 a skończy­li późną wiosną 1944. -Woody Allen


O twarz Mi uderzy Płonącą Cytaty: Strasz, strasz mnie piekłem. Łgarz! łżesz ty księże w twarz, ja nie wierzę w was i w życie pośmiertne. Masz... to cze­go ja nie chcę - złą twarz i grzechy nikczemne. Pat­rz i zaz­drość aż pęknie twój brzuch przez wnętrze me piękne. Niech sczeźnie twa wiara przeklęta, byś umarł i poszedł do piekła. Nicze­go ci więcej nie życzę niż wsty­du przed Bos­kim obliczem prawdziwym. -Angelique Cruelty


O twarz Mi uderzy Płonącą Cytaty: Czyż Nowy Testament nie mówi:� Jeśli cię nieprzyjaciel uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi? Te słowa zostały użyte metaforycznie. Nie myślę, że nasz Pan... Nie jestem tego pewien. Myślałem nad tym dużo. Podejrzewam, że miał na myśli potrzebę okazania odwagi... do przyjęcia uderzenia, kilku uderzeń, tak, aby pokazać... że nie masz zamiaru oddać ciosu, [...] -Mahatma Gandhi


O twarz Mi uderzy Płonącą Cytaty: Twarz: to, co wyrosło dokoła nosa. -Julian Tuwim


O twarz Mi uderzy Płonącą Cytaty: Twarz - to co wy­rosło do­koła nosa. -Julian Tuwim


twarz- to co wy­rosło-do­koła-nosa
O twarz Mi uderzy Płonącą Cytaty: Twarz to co wyrosło dokoła nosa. -Julian Tuwim


twarz-to-co-wyrosło-dokoła-nosa
O twarz Mi uderzy Płonącą Cytaty: Twarz polska nie ma obłudnej skorupy. -Juliusz Słowacki


O twarz Mi uderzy Płonącą Cytaty: Sympatia lub nienawiść odmieniają twarz sprawiedliwości. -Blaise Pascal


sympatia-lub-nienawiść-odmieniają-twarz-sprawiedliwoś
O twarz Mi uderzy Płonącą Cytaty: Twarz jakiejś istoty i o serce olśnione czułością. -Albert Camus


twarz-jakiejś-istoty-i-o-serce-olśnione-czułośą