O twarz Mi uderzy Cytaty

O twarz Mi uderzy Cytaty: Gdy pochy­lisz na­de mną twe us­ta po­całun­ka­mi nabrzmiałe, us­ta mo­je ulecą jak dwa skrzy­dełka ze strachu białe, krew mo­ja się zer­wie, aby uciekać da­leko, daleko i o twarz mi uderzy płonącą czer­woną rzeką. Oczy mo­je, które pod wzro­kiem twym słod­kim się niebią, oczy mo­je umrą, a po­wieki je cicho pogrzebią. Pierś mo­ja w objęciu twej ręki sto­pi się jak­by śnieg, i cała zniknę jak obłok, na którym za moc­ny wicher legł.- M.P-J  -Arlette


O twarz Mi uderzy Cytaty: Jeśli oso­ba po­siadająca władzę uderzy, nie wol­no jej oddać. -Arystoteles


jeśli-oso­ba-po­siadająca-władzę-uderzy-nie wol­no-jej-oddać
O twarz Mi uderzy Cytaty: Jak sam so­bie pra­sujesz, to wo­da so­dowa do głowy ci nie uderzy. -Meryl Streep


jak-sam-so­bie-pra­sujesz-to wo­da-so­dowa-do głowy- nie uderzy
O twarz Mi uderzy Cytaty: Zaczyna się od uczenia na pamięć bardzo słabego wierszyka Konopnickiej pt. Rota: Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Jest to dość minimalne jako program polityczny, oznacza to bowiem, że każdy inny może nam pluć w twarz, aby nie Niemiec, i że Niemiec też może pluć, aby nie w twarz. -Antoni Słonimski


O twarz Mi uderzy Cytaty:


przyk­ry-los-jest jak wiatr- raz-znienac­ka-uderzy-a cza­sem-po ciu­chu-~pa­weł-rychlica 
O twarz Mi uderzy Cytaty: Ze złem trzeba walczyć, bo zło nie tylko uderzy w prawy i lewy policzek, ale może i głowę razem z policzkami oderwać. -Jan Twardowski


ze-złem-trzeba-walczyć-bo-zło-nie-tylko-uderzy-w-prawy-i-lewy-policzek-ale-może-i-głowę-razem-z-policzkami-oderwać
O twarz Mi uderzy Cytaty: Jeśli się już skoczyło z mostu wszystko się uspokaja. Dopóki nie uderzy się w wodę -Adrew Vachss


jeśli-ę-już-skoczyło-z-mostu-wszystko-ę-uspokaja-dopóki-nie-uderzy-ę-w-wodę
O twarz Mi uderzy Cytaty: Sądzę że miałem dob­re sto­sun­ki z rodzi­cami. Bi­li mnie bar­dzo rzadko... Myślę, że w całym moim dzieciństwie uderzy­li mnie tyl­ko raz. Zaczęli mnie bić 23 grud­nia 1942 a skończy­li późną wiosną 1944. -Woody Allen


O twarz Mi uderzy Cytaty: Strasz, strasz mnie piekłem. Łgarz! łżesz ty księże w twarz, ja nie wierzę w was i w życie pośmiertne. Masz... to cze­go ja nie chcę - złą twarz i grzechy nikczemne. Pat­rz i zaz­drość aż pęknie twój brzuch przez wnętrze me piękne. Niech sczeźnie twa wiara przeklęta, byś umarł i poszedł do piekła. Nicze­go ci więcej nie życzę niż wsty­du przed Bos­kim obliczem prawdziwym. -Angelique Cruelty


O twarz Mi uderzy Cytaty: Czyż Nowy Testament nie mówi:� Jeśli cię nieprzyjaciel uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi? Te słowa zostały użyte metaforycznie. Nie myślę, że nasz Pan... Nie jestem tego pewien. Myślałem nad tym dużo. Podejrzewam, że miał na myśli potrzebę okazania odwagi... do przyjęcia uderzenia, kilku uderzeń, tak, aby pokazać... że nie masz zamiaru oddać ciosu, [...] -Mahatma Gandhi


O twarz Mi uderzy Cytaty: Twarz: to, co wyrosło dokoła nosa. -Julian Tuwim


O twarz Mi uderzy Cytaty: Twarz - to co wy­rosło do­koła nosa. -Julian Tuwim


twarz- to co wy­rosło-do­koła-nosa
O twarz Mi uderzy Cytaty: Twarz to co wyrosło dokoła nosa. -Julian Tuwim


twarz-to-co-wyrosło-dokoła-nosa
O twarz Mi uderzy Cytaty: Twarz polska nie ma obłudnej skorupy. -Juliusz Słowacki


O twarz Mi uderzy Cytaty: Komizm, to faszyzm, który udaje, że ma ludzką twarz. -Susan Sontag


komizm-to-faszyzm-który-udaje-że-ludzką-twarz
O twarz Mi uderzy Cytaty: Aby stawić czoła, trzeba mieć twarz. -Urszula Zybura


aby-stawić-czoła-trzeba-mieć-twarz
O twarz Mi uderzy Cytaty: Sympatia lub nienawiść odmieniają twarz sprawiedliwości. -Blaise Pascal


sympatia-lub-nienawiść-odmieniają-twarz-sprawiedliwoś
O twarz Mi uderzy Cytaty: Twarz zmienia się, przy szaty zmianie. -Felix Lope De Vega Carpio