O wyjściu Za mąż Dla Cytaty

O wyjściu Za mąż Dla Cytaty: Raz wyszłaś za mąż na złość, a raz dla pieniędzy. Czy myślałaś kiedyś o wyjściu za mąż dla przyjemności?  -Margaret Mitchell


raz-wyszłaś-za mąż-na złość-a raz-dla-pieniędzy-czy myśłaś-kiedyś-o wyjściu-za mąż-dla-przyjemnoś 
O wyjściu Za mąż Dla Cytaty: Żona jest tym dla męża, czym mąż ją uczynił. -Honore de Balzac


Żona-jest-tym-dla-męża-czym-mąż-ją-uczynił
O wyjściu Za mąż Dla Cytaty: Ko­bieta jest dla męża tym, czym ten mąż ją uczynił. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais


O wyjściu Za mąż Dla Cytaty: Kobieta jest dla męża tym, czym ten mąż ją uczynił. -Pierre Augustin Beaumarchais


O wyjściu Za mąż Dla Cytaty: Mąż po no­cy spędzo­nej w bur­de­lu wra­ca nad ra­nem do domu - Gdzie masz wypłatę? - py­ta wściekła żona - Wszys­tko prze­jebałem - od­po­wiada mąż  -bystry.76


mąż-po no­cy-spędzo­nej-w bur­de­lu-wra­ca-nad-ra­nem-do domu-gdzie-masz-wypłatę- py­-wściekła-żona-wszys­tko-prze­jebałem
O wyjściu Za mąż Dla Cytaty:


jest-ty­-możli­woś-w wyjściu-z trud­nych-sy­tuac­ji-ważne-jest-by im sta­wić-czoło-i działać~pa­weł-rychlica 
O wyjściu Za mąż Dla Cytaty: Mieć pięć dzieci Pa­tolo­gia !  Po­wie­działa jed­na pa­ni To jak bieda i cho­roby Nieświado­mość Głupiej ma­my Gdy skończyła Tuż przy wyjściu oz­najmiła -Że na spa­cerze Z pu­pila­mi czy­li psa­mi Jeszcze dziś nie była  -RozaR


O wyjściu Za mąż Dla Cytaty: Kochanek to udoskonalony mąż. -Anonim


kochanek-to-udoskonalony-mąż
O wyjściu Za mąż Dla Cytaty: Mąż pa­suje tyl­ko do połowy... -sprajtka


mąż-pa­suje-tyl­ko-do połowy
O wyjściu Za mąż Dla Cytaty: Wyszłam za mąż, nie mam czasu. -filutka


wyszłam-za mąż-nie mam-czasu
O wyjściu Za mąż Dla Cytaty: Dobry mąż czyni dobrą żonę. -Robert Burton


O wyjściu Za mąż Dla Cytaty: Bogactwem żony jest mąż, co ją kocha. -Eurypides


bogactwem-żony-jest-mąż-co-ją-kocha
O wyjściu Za mąż Dla Cytaty: Kocha­nek to ta­ki udos­ko­nalo­ny mąż. -Henryk Horosz


kocha­nek-to ­ki-udos­ko­nalo­ny-mąż
O wyjściu Za mąż Dla Cytaty: Weeken­do­wy mąż Pouda­je że kocha Da­lej ucieka  -mechaa


weeken­do­wy-mąż-pouda­-że kocha-da­lej-ucieka 
O wyjściu Za mąż Dla Cytaty: Zdradzony mąż wszędzie widzi zdradzonych mężów. -Marcel Proust


zdradzony-mąż-wszędzie-widzi-zdradzonych-mężów
O wyjściu Za mąż Dla Cytaty: Mąż wi­nien, jeżeli niewias­ta przek­racza miarę. -Tacyt


mąż-wi­nien-żeli-niewias­-przek­racza-miarę
O wyjściu Za mąż Dla Cytaty: Nie szata zdobi męża, lecz mąż szatę. -Anonim


nie-szata-zdobi-męża-lecz-mąż-szatę
O wyjściu Za mąż Dla Cytaty: Mąż jest pa­nem u siebie... kiedy żony nie ma w domu. -Pierre Benoit


mąż-jest pa­nem-u siebie-kiedy żony-nie  w domu