Ob­licze świata Gdy Cytaty

Ob­licze świata Gdy Cytaty: kamień rzu­cony z procy zmienił bieg historii ka­mień spadający zmienił ob­licze świata gdzie są di­nozaury ... ka­mień upuszczony „kto jest bez ... niech pier­wszy rzu­ci kamień” nikt nie rzucił ka­mień droższy od is­krzy się zim­nym blaskiem ilu ludzi stra­ciło życie dla ta­kich kamieni ka­mień toczący się zmienił kształt okolicy la­wina zab­rała ze sobą ... ka­mień węgielny stał się początkiem ka­mień za­miast serca zmienia ob­licze ludzkości lecz mo­je serce nie jest z kamienia *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Ob­licze świata Gdy Cytaty: zacza­rowa­ny świat ten z naszej młodości lat bez komputerów i in­nych bajerów były teat­ry lalek opo­wiada­nie bajek światy kreowane w dziecięcej fantazji wys­tar­czyło zam­knąć oczy a dziś sza­rość taka gry komputerowe bru­tal­ność zabijaka lecz mózgi naszych dzieci ref­leks w strzelaniu tyl­ko rozwijają fan­tazję za nic mając smut­ne będzie ob­licze świata gdy fan­tazję zamienią na gier kom­pu­tero­wych panteon *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Ob­licze świata Gdy Cytaty: gdy­bym odeszła dziś czy zat­rzy­małabym czas matko ojcze bracie siostry panie czy gdy­bym dziś odeszła czy twe ob­licze roz­jaśniłby blask czy twój dom wy­pełniłby śmiech czy w mar­twej ciszy uro­niłbyś sa­motną łzę  -JustStupidMe


Ob­licze świata Gdy Cytaty: już nie liczę gwiazd noc ziębi je i kruszy gdy znów śnisz mi się bezsenny bezpowrotny czuję i słyszę jak mi ser­ce uderza bezżałobnie posłuszne w boleściach poz­nałem go­rycz łez nie znając sma­ku szczęścia  -Adnachiel


Ob­licze świata Gdy Cytaty: Przy­pom­nij so­bie, gdy mówiłem Ci,że jes­teś moim aniołem. Więc nie pozwól mi zejść do piekła. Pozwól mi być częścią two­jego świata, świata bez które­go nie pot­ra­fię żyć.. -CЯuelCOMA


Ob­licze świata Gdy Cytaty: Gdzie się podział ten żal i ob­licze zapłonione wstydem Ty - mój pier­wszy grzech ryt­micznie pod­da­jesz je w wątpliwość ocieram się o drwinę leżąc rozłożona krzyżem lecz nie ze śmie­chu drżę gdy kołyszesz mdlejącą pożądliwość. -sciezkazawila


Ob­licze świata Gdy Cytaty: po­liczę owce i pójdę na manowce pośnie zimowo  -Cykam


po­liczę-owce-i-pójdę-na manowce-pośnie-zimowo 
Ob­licze świata Gdy Cytaty: Liczę się z tym, kto potrafi liczyć czas. -Sławomir Wróblewski


Ob­licze świata Gdy Cytaty: Na skra­ju myśli wyczu­wam ciepłe drgania. Ciche ob­licze.   -Papużka


na skra­ju-myśli-wyczu­wam-ciepłe-drgania-ciche-ob­licze- 
Ob­licze świata Gdy Cytaty: Czoło, oczy, ob­licze często kłamią, ale słowo najczęściej. -Cyceron


czoło-oczy-ob­licze-często-kłamią-ale-słowo-najczęściej
Ob­licze świata Gdy Cytaty: umilknę gdy o uczu­cia mnie zapytasz umilknę gdy słuchać będziesz chciał i  się zachwycać umilknę gdy wy­dam się so­bie zbyt śmiała umilknę bo jes­tem dla świata ta­ka mała Ty złap mnie gdy w mil­cze­niu będę spadać Ty ochroń gdy w mil­cze­niu będę się rozpadać Ty przyjdź tu gdy sa­mot­ne łzy w mil­cze­niu spłyną Ty bądź bo bez ciebie jes­tem tyl­ko zwykłą dziewczyną  -RudaDusza


Ob­licze świata Gdy Cytaty: Są ludzie, którzy by się cie­szy­li na­wet z końca świata, gdy­by go przepowiedzieli. -Fryderyk Chrystian Hebbel


są ludzie-którzy-by ę-cie­szy­li-na­wet-z końca-świata-gdy­by-go przepowiedzieli
Ob­licze świata Gdy Cytaty: A to będę się śmiał, gdy nie zdążą ze zniszczeniem świata przed jego końcem. -Stanisław Jerzy Lec


a-to-będę-ę-śmiał-gdy-nie-zdążą-ze-zniszczeniem-świata-przed-jego-końcem
Ob­licze świata Gdy Cytaty: Winniśmy trzymać się świata zmysłów, a nie świata papierowego. -Galileusz


winniśmy-trzymać-ę-świata-zmysłów-a-nie-świata-papierowego
Ob­licze świata Gdy Cytaty: Wróciłeś, ale nie do mnie tyl­ko do te­go świata, w którym żyjesz Ty, ja i reszta świata. -opuszczona


wrółeś-ale-nie do mnie-tyl­ko-do te­go-świata-w którym żyjesz-ty-ja i reszta-świata
Ob­licze świata Gdy Cytaty: Win­niśmy trzy­mać się świata zmysłów, a nie świata papierowego. -Galileo Galilei (Galileusz)


Ob­licze świata Gdy Cytaty: Naj­dosko­nal­szą maską jest twarz, bo zu­pełnie na­tural­nie skry­wa praw­dzi­we ob­licze człowieka. -Aldona Różanek


naj­dosko­nal­szą-maską-jest twarz-bo zu­pełnie-na­tural­nie-skry­wa-praw­dzi­we-ob­licze-człowieka
Ob­licze świata Gdy Cytaty: Krytyczna faza w życiu młodego człowieka zaczyna się wtedy, gdy zrozumie, że nie stoi w centrum świata. -Robert Lembke


krytyczna-faza-w-życiu-młodego-człowieka-zaczyna-ę-wtedy-gdy-zrozumie-że-nie-stoi-w-centrum-świata