Ob­szarów W głębi Cytaty

Ob­szarów W głębi Cytaty: Kiedy pier­wsi ba­dacze z ciepłych krain wokół Okrągłego Morza do­tar­li do chłod­nych ob­szarów w głębi lądu, wy­pełniali białe pla­my na ma­pach, chwy­tając naj­bliższe­go tu­byl­ca, wska­zując ja­kiś od­legły ele­ment kra­job­ra­zu i bar­dzo wy­raźnie, głośno za­dając py­tanie. Po­tem za­pisy­wali to, co od­po­wie­działa im zas­koczo­na ofiara. I tak w całych ge­nerac­jach at­lasów zos­tały uwie­cznione ta­kie geog­ra­ficzne cu­da jak „Ja­kaś Góra”, „Nie Wiem”, „Co?”, i oczy­wiście „Twój Pa­lec, Durniu”. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Ob­szarów W głębi Cytaty: Błoto stwarza czasem pozory głębi. -Stanisław Jerzy Lec


Ob­szarów W głębi Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck


każdy-w-głębi-duszy-jest-plotkarzem
Ob­szarów W głębi Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck


każdy-w głębi-duszy-jest plotkarzem
Ob­szarów W głębi Cytaty: Z własnej głębi także trzeba nauczyć się wydobywać. -Renata Szuman - Fikus


z-własnej-głębi-także-trzeba-nauczyć-ę-wydobywać
Ob­szarów W głębi Cytaty: Można się znaleźć na dnie nie osiągnąwszy głębi. -Stanisław Jerzy Lec


można-ę-znaleźć-na-dnie-nie-osiągnąwszy-głębi
Ob­szarów W głębi Cytaty: A w głębi duszy tli się mała is­kier­ka nadziei. -Zielona15


a w głębi-duszy-tli ę-ła-is­kier­ka-nadziei
Ob­szarów W głębi Cytaty: To czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości. -Charles Louis Montesquieu


Ob­szarów W głębi Cytaty: To, czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości. -Charles Louis Montesquieu


Ob­szarów W głębi Cytaty: Jakże być silną sko­ro w głębi serca... ...niemoc panuje?  -to_tylko_łzy


jakże-być-silną-sko­ro-w głębi-serca-niemoc-panuje 
Ob­szarów W głębi Cytaty: Radość tkwi nie w rzeczach, ale w głębi naszej duszy. -Anonim


radość-tkwi-nie-w-rzeczach-ale-w-głębi-naszej-duszy
Ob­szarów W głębi Cytaty:


w głębi-duszy-każdy-z nas- w so­bie-zło~pa­weł-rychlica 
Ob­szarów W głębi Cytaty: W rzeczywistości nie poznajemy niczego, ponieważ prawda kryje się w głębi. -Demokryt


w-rzeczywistoś-nie-poznajemy-niczego-ponieważ-prawda-kryje-ę-w-głębi
Ob­szarów W głębi Cytaty: Wbrew wszystkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi serca naprawdę dobrzy. -Anna Frank


wbrew-wszystkiemu-wierzę-jeszcze-że-ludzie-są-w-głębi-serca-naprawdę-dobrzy
Ob­szarów W głębi Cytaty:


w głębi-ducha-każdy-z nas- w so­bie-drugą-stronę-~pa­weł-rychlica 
Ob­szarów W głębi Cytaty: Piękno cielesne nosi zwierzęce piętno, jeżeli w głębi nie ma umysłu. -Demokryt


piękno-cielesne-nosi-zwierzę-piętno-żeli-w-głębi-nie-umysłu
Ob­szarów W głębi Cytaty: Słowa mordercy władne są skłonić cię do tego, czego pragniesz w głębi duszy. -Georg von Schlieben


słowa-mordercy-władne-są-skłonić-ę-do-tego-czego-pragniesz-w-głębi-duszy
Ob­szarów W głębi Cytaty: Mężczyzna jest seksualnie płytki, kobieta natomiast nie ma zaufania do swej głębi. -Miodrag Pavlovic


mężczyzna-jest-seksualnie-płytki-kobieta-natomiast-nie-zaufania-do-swej-głębi