Oba­wiaj się Przyszłości Cytaty

Oba­wiaj się Przyszłości Cytaty: Za­pom­nij o przeszłości, prze­cież wiesz, że już nig­dy nie za­da ciosu. Oba­wiaj się przyszłości i ludzi, których do niej zaprosisz. -respirer


za­pom­nij-o przeszłoś-prze­cież-wiesz-że już-nig­dy-nie za­da-ciosu-oba­wiaj ę-przyszłoś-i ludzi-których-do niej-zaprosisz
Oba­wiaj się Przyszłości Cytaty: Oba­wa przed pow­ro­tem do przeszłości, a za­razem oba­wa stra­ty te­go co się budowało... -MarzycielS


oba­wa-przed-pow­ro­tem-do przeszłoś-a za­razem-oba­wa-stra­ty-te­go-co ę-budowało
Oba­wiaj się Przyszłości Cytaty: Gdy ktoś chce zro­bić dla ciebie coś miłego, nie dys­ku­tuj, nie prze­ciw­sta­wiaj się, nie od­ma­wiaj, nie próbuj mu te­go wy­per­swa­dować. Tyl­ko uśmie­chnij się i podziękuj, po­myśl, ja­kie to szczęście mieć wokół siebie hoj­nych ludzi. -James Frey


Oba­wiaj się Przyszłości Cytaty: Nas­taw się, że życie da ci w dupę, tyl­ko nie nad­sta­wiaj się zbyt często. -Forrest Gump


nas­taw-ę-że życie-da  w dupę-tyl­ko-nie nad­sta­wiaj ę-zbyt-często
Oba­wiaj się Przyszłości Cytaty: Zba­wiaj­my ludzi - jeśli nam nie uwierzą, to przy­naj­mniej może uda się ich rozbawić. -aforystokrata


zba­wiaj­my-ludzi- śli-nam-nie uwierzą-to przy­naj­mniej-może-uda ę-ich-rozbawić
Oba­wiaj się Przyszłości Cytaty: Nie sta­wiaj spra­wy na os­trzu noża, bo możesz ją zarżnąć. -Leonard Drzewiecki


nie-sta­wiaj-spra­wy-na os­trzu-noża-bo możesz-ją zarżnąć
Oba­wiaj się Przyszłości Cytaty: Podzi­wiaj­cie je­go trudy: w dwóch li­nij­kach - ile nudy!  -Jan Czarny


podzi­wiaj­cie-­go-trudy-w-dwóch-li­nij­kach- ile-nudy 
Oba­wiaj się Przyszłości Cytaty: Nig­dy nie poz­ba­wiaj ni­kogo nadziei, może to wszys­tko, co mu pozostało. -H. Jackson Brown


nig­dy-nie poz­ba­wiaj-­kogo-nadziei-może-to wszys­tko-co mu pozostało
Oba­wiaj się Przyszłości Cytaty: Mniej na­leży oba­wiać się głodu niż złych myśli. -Henryk Mann


mniej-na­ży-oba­wiać ę-głodu-ż-złych-myśli
Oba­wiaj się Przyszłości Cytaty: Jeśli chcesz bym coś osiągnęła, nie zos­ta­wiaj mnie z tym samej. -niesprecyzowana


jeśli-chcesz-bym-coś-osiągnęła-nie zos­­wiaj-mnie-z tym-samej
Oba­wiaj się Przyszłości Cytaty: Jeśli masz zbyt wiele cza­su, sta­wiaj so­bie trud­niej­sze pytania. -Piotr Szreniawski


jeśli-masz-zbyt-wiele-cza­su-sta­wiaj-so­bie-trud­niej­sze-pytania
Oba­wiaj się Przyszłości Cytaty: - Zacze­kaj! - za­wołała - Nie zos­ta­wiaj nas samych. - Wszys­cy jes­teśmy sa­mi - mruknął. -Ulysses Moore


 zacze­kaj- za­wołała- nie-zos­­wiaj-nas-samych-wszys­cy-jes­teśmy-­mi- mruknął
Oba­wiaj się Przyszłości Cytaty: Śmieję się skwap­li­wie ze wszys­tkiego z oba­wy, bym nie mu­siał płakać. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais


Oba­wiaj się Przyszłości Cytaty: Oba­wiamy się na­miętności i wyśmiewa­my tych, co za bar­dzo kochają. I na­dal tęskni­my za uczuciem. -Jeanette Winterson


oba­wiamy ę-na­miętnoś-i wyśmiewa­my-tych-co za bar­dzo-kochają-i na­dal-tęskni­my-za uczuciem
Oba­wiaj się Przyszłości Cytaty: Nig­dy nie zos­ta­wiaj przy­jaciela. Przy­jaciele to wszys­tko dzięki cze­mu uda­je się na prze­być ten świat - i je­dyne z te­go świata, co może uda nam się spot­kać w następnym. -Dean Ray Koontz


Oba­wiaj się Przyszłości Cytaty: Kochając marzy się o przyszłości. -Stefan Żeromski


Oba­wiaj się Przyszłości Cytaty: Nie og­ra­niczaj marzeń. Nie mów, że mają się spełnić te­raz, na­tychmiast, nie sta­wiaj im gra­nicy. Po pros­tu po­wiedz: chciałabym... i cier­pli­wie czekaj... -opuszczona


nie-og­ra­niczaj-marzeń-nie mów-że mają ę-spełć-te­raz-na­tychmiast-nie sta­wiaj-im gra­nicy-po pros­-po­wiedz-chciałabym
Oba­wiaj się Przyszłości Cytaty: