Obiadu Cytaty

Obiadu Cytaty: Bogatemu trzeba życzyć dobrego apetytu, a biednemu dóbr obiadu. -Alojzy Żółkowski


bogatemu-trzeba-życzyć-dobrego-apetytu-a-biednemu-dóbr-obiadu
Obiadu Cytaty: Zarozumiałość zasiada do śniadania z obfitością, do obiadu z biedą, a do kolacji z nędzą. -Benjamin Franklin


zarozumiałość-zasiada-do-śniadania-z-obfitośą-do-obiadu-z-biedą-a-do-kolacji-z-nędzą
Obiadu Cytaty:


mądry-mężczyz­na-nig­dy-nie za­pomi­na-roczni­cy-ślu­bu-mądra ko­bieta-nig­dy-nie za­pomi­na-przy­goto­wać-i ugo­tować
Obiadu Cytaty: Pew­ne­go ra­zu, kiedy Du­mas wrócił z proszo­nego obiadu, je­go syn zapytał: - No i jak tam, we­soło było? - Bar­dzo - od­po­wie­dział oj­ciec - ale gdy­by mnie tam nie było, to umarłbym z nudów. -Aleksander Dumas


Obiadu Cytaty: pe­wien człowiek wyg­rał mi­liard w środę. - ja­ka była pier­wsza wy­mier­na korzyść z tej wyg­ra­nej ? - py­ta go dziennikarz. - ta­ka, że już w nie­dzielę nie mu­siałem jeść obiadu go­towa­nego przez moją żonę !  -lovely-girl


Obiadu Cytaty: fraszka na