Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Boimy się nieprzyjaciół, kiedy są daleko, aby nie bać się ich, kiedy są blisko. -Jacques Beninge Bossuet
boimy-ę-nieprzyjaciół-kiedy-są-daleko-aby-nie-bać-ę-ich-kiedy-są-blisko
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Bóg nie stworzył kobiety z głowy mężczyzny - aby nim nie rządziła, nie stworzył z nogi - aby nie była niewolnicą, ale z żebra - aby była bliska jego sercu! -Anonim
bóg-nie-stworzył-kobiety-z-głowy-mężczyzny-aby-nim-nie-rządziła-nie-stworzył-z-nogi-aby-nie-była-niewolnicą-ale-z-żebra-aby-była
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Uwiel­biam kiedy uśmie­chasz się do mnie łobuzersko. Uwiel­biam kiedy nasze us­ta łączą się w de­likat­nym po­całun­ku. Uwiel­biam kiedy szep­czesz, że mnie kochasz. Szko­da, że ro­bisz to tyl­ko we śnie. -Zielona15
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Jesteśmy tak ślepi, że nie wiemy, kiedy się martwić, a kiedy cieszyć: oddajemy się prawie zawsze fałszywym radościom i smutkom. -Charles Louis Montesquieu
jesteśmy-tak-ślepi-że-nie-wiemy-kiedy-ę-martwić-a-kiedy-cieszyć-oddajemy-ę-prawie-zawsze-fałszywym-radościom-i-smutkom
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Kiedy chorzy umierają, mówi się, że win­ni są le­karze, a kiedy przychodzą do zdro­wia, przy­pisu­je się ich uz­dro­wienie bogom. -Pietro Pomponazzi
kiedy-chorzy-umierają-mówi-ę-że win­-są ­karze-a kiedy-przychodzą-do zdro­wia-przy­pisu­ ę-ich-uz­dro­wienie-bogom
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Kiedy się mylę, może to dostrzec każdy, kiedy kłamię - nie. -Johann Wolfgang Goethe
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Ko­biety śmieją się, kiedy mogą i płaczą, kiedy chcą. -Zbigniew Herbert
ko­biety-śmieją-ę-kiedy-mogą-i płaczą-kiedy-chcą
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Kobiety śmieją się, kiedy mogą i płaczą, kiedy chcą. -Zbigniew Herbert
kobiety-śmieją-ę-kiedy-mogą-i-płaczą-kiedy-chcą
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Kiedy ko­bieta się starze­je? Kiedy nie jest kochana. -Nina Andrycz
kiedy-ko­bieta ę-starze­-kiedy-nie jest kochana
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Gdy nad­chodzą ta­kie dni, Kiedy piszę, Kiedy płacze, Kiedy myślę, A ser­ce wol­niej kołacze ... Wierzę w to, że kiedyś Ci wybaczę. -AnDree
gdy-nad­chodzą-­kie-dni-kiedy-piszę-kiedy-płacze-kiedy-myślę-a-ser­-wol­niej-kołacze-wierzę w to-że kiedyś-ci wybaczę
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Jest jedną z najtrudniejszych rzeczy ocenić, kiedy się marnuje czas, a kiedy nie. -Anna Kowalska
jest-jedną-z-najtrudniejszych-rzeczy-ocenić-kiedy-ę-marnuje-czas-a-kiedy-nie
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Kiedy wróg koncentruje siły, przygotuj się do ataku, kiedy jest mocny - unikaj go. -Li Ch'uan
kiedy-wróg-koncentruje-ły-przygotuj-ę-do-ataku-kiedy-jest-mocny-unikaj-go
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Cisza bo­li. Kiedy cze­kasz nie możesz jej znieść. Kiedy prag­niesz jeszcze bar­dziej cię do­bija. Kiedy nie wiesz co ro­bić od­bi­ja się echem w two­jej głowie. Cisza jest niekiedy ta­ka niezręczna prawda?  -Lanni
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: nie w for­mie była to i treść się skisiła  -tusiak
nie w for­mie-była-to-i treść ę-skisiła 
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Toż to była czys­ta prawda! Ty­le że się pobrudziła... -Andrea
toż-to była-czys­-prawda-ty­-że ę-pobrudziła
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Gdy od­wróciła się kar­ta his­to­rii, oka­zało się, że była znaczona. -Włodzimierz Scisłowski
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Prze­nikasz mnie do głębi. Roz­le­wasz siebie lep­kim stru­mieniem do wszys­tkich za­kamarków podświadomości. Zachłan­nie przywłaszczasz każdą drżącą komórkę. Kiedy osu­wam się w Ciebie, prze­lewam Ci się przez pal­ce, ok­ropnie wi­dać wte­dy, że jes­tem tyl­ko wodą. Czasem. I prze­de wszystkim. Pod­no­sisz dłonie. Zwilżasz us­ta mną. Łap­czy­wie zbierasz krop­le, jak­bym była os­tatnim prag­nieniem w Twoim życiu i je­dyną prze­paścią, w którą od­ważyłbyś się rzucić… Wspom­nienie ma­gii nos­talgicznych po­ranków pachnących kawą. dedykowane  -Alfa Centauri
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Są takie chwile, kiedy potrzebuję powiedzieć komuś o moich obawach; chwile, kiedy potrzebuję kogoś, z kim mogłabym podzielić się sekretem; chwile, kiedy potrzebuję kogoś, kto razem ze mną będzie się cieszyć z moich osiągnięć. W takich chwilach taką osobą jest mój przyjaciel. -Pam Brown
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Ktoś powiedział mi, że życie to młyńskie koło. Obraca się. Sztuka polega na tym, żeby zatykać nos, kiedy się jest pod wodą, i nie dostać zawrotu głowy, kiedy jest się na górze. -James Baldwin
ktoś-powiedział-mi-że-życie-to-młyńskie-koło-obraca-ę-sztuka-polega-na-tym-żeby-zatykać-nos-kiedy-ę-jest-pod-wodą-i-nie-dostać-zawrotu
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Kiedy jej nie było, to nie było jej od­wie­cznie; kiedy wra­cała, nie pa­miętałem, żebyśmy się kiedy­kol­wiek rozstawali. -Wojciech Kuczok
kiedy-jej-nie było-to nie było-jej-od­wie­cznie-kiedy-wra­cała-nie pa­mięłem-żebyśmy ę-kiedy­kol­wiek-rozstawali
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Kiedy ktoś marzy samotnie, to jest to tylko marzenie: kiedy marzymy wszyscy razem, to staje się to rzeczywistością. -Helder Camara abp
kiedy-ktoś-marzy-samotnie-to-jest-to-tylko-marzenie-kiedy-marzymy-wszyscy-razem-to-staje-ę-to-rzeczywistośą
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Płacze się nie wte­dy kiedy du­simy coś w so­bie, ale kiedy mówi­my o tym ko­muś, kto zaczy­na się zas­ta­nawiać, to ot­warcie przed kimś po­wodu­je że ot­wiera­my się również na płacz..... Płacze... -daniello
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Kiedy myślisz, że wiesz już wszystko, zatrzymujesz się - stajesz w miejscu. Jak wiadomo, kiedy stajemy w miejscu - cofamy się. -Piotr Biber
kiedy-myślisz-że-wiesz-już-wszystko-zatrzymujesz-ę-stajesz-w-miejscu-jak-wiadomo-kiedy-stajemy-w-miejscu-cofamy-ę
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Miłość to raczej nie chemia To nie są małpie gaje Kiedy uśmie­cha­my się przez łzy Kiedy przek­li­namy się nawzajem  -Szymoński
miłość-to raczej-nie chemia-to-nie są łpie-gaje-kiedy-uśmie­cha­my ę-przez-łzy-kiedy-przek­li­namy ę-nawzajem 
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Kiedy on się rodził wszyscy się cieszyli a on płakał. Kiedy on umierał wszyscy płakali a on się cieszył. -Anonim
kiedy-on-ę-rodził-wszyscy-ę-cieszyli-a-on-płakał-kiedy-on-umierał-wszyscy-płakali-a-on-ę-cieszył
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Biedny brylancik z człowieka, bo w sam płacz jest oprawny; kiedy się rodzi, to on płacze, a kiedy umiera, to za nim płaczą. -Alojzy Żółkowski
biedny-brylancik-z-człowieka-bo-w-sam-płacz-jest-oprawny-kiedy-ę-rodzi-to-on-płacze-a-kiedy-umiera-to-za-nim-płaczą
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty:
nie-wchodzi ę-dwa-ra­zy-do tej ­mej-rze­ki-a co-śli-okaże-ę-że  miłość-była-jeziorem 
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Człowiek, ta gibka istota, poddająca się w społeczności myślom i wpływom cudzym, zarówno zdolny jest poznać własną naturę, kiedy mu ją ktoś ukaże, jak stracić jej poczucie, kiedy mu się ją ukrywa. -Montesquieu
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty:
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Za­pytała mnie noc,dlacze­go po tak ra­dos­nym dniu Two­ja po­duszka suszy Two­je łzy? Od­po­wiedź nie była łat­wa,wszys­cy uważają mnie za osobę we­sołą,poz­ba­wioną prob­lemów.Uśmiech pra­wie nie zni­ka z mo­jej twarzy,ale kiedy już nikt nie widzi wyłażą de­mony przycza­jone w ciągu dnia.Cały żal,ból i złośli­wości zeb­ra­ne w ciągu dnia uwal­niają po­tok łez....Kiedyś trze­ba się wypłakać.... -kirke13
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Kiedy zwykły człowiek zdo­bywa wiedzę,sta­je się mędrcem; kiedy mędrzec osiąga zro­zumienie sta­je się zwykłym człowiekiem po­wie­dze­nie Zen  -Autor nieznany
kiedy-zwykły-człowiek-zdo­bywa-wiedzęsta­ ę-mędrcem-kiedy-mędrzec-osiąga-zro­zumienie-sta­ ę-zwykłym-człowiekiem-po­wie­dze­nie
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Kiedy jesteś kochany, stajesz się silny. Kiedy ty sam kochasz, stajesz się odważny. -Andrzej Jaśniewski
kiedy-jesteś-kochany-stajesz-ę-silny-kiedy-ty-sam-kochasz-stajesz-ę-odważny
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Wol­ności bez wyz­wo­lenia zas­ma­kować nie sposób, tak jak ciepło swój sens zys­ku­je tyl­ko wte­dy, kiedy się chłód poz­na, kiedy się w prze­marznięciu do ciepła zatęskni... -Wojciech Kuczok
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Na świecie po­dob­no is­tnieją dwa rodza­je ludzi. Jed­ni, kiedy dos­tają szklankę dokład­nie w połowie na­pełnioną, mówią:
Obiecało Umo­wa Była śmieciowa Kiedy się Cytaty: Cie­szmy się czer­pać ze stud­ni życia, kiedy jeszcze ma­my siłę by na­bierać źródło szczęścia, bo kiedy sił zab­raknie i źródło niep­rzy­dat­nym się stanie. -kamilka_509
cie­szmy ę-czer­pać-ze stud­-życia-kiedy-jeszcze-­my-łę-by na­bierać-źródło-szczęścia-bo kiedy-ł-zab­raknie-i źródło