Obiecaj Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Obiecaj Cytaty: Za­nim znik­niesz obiecaj że nie zapomnisz... -opuszczona
za­nim-znik­niesz-obiecaj-że nie zapomnisz
Obiecaj Cytaty: Pro­wadź mnie, ale nie pozwól upaść. Jeśli się pot­knę, obiecaj, że po­możesz mi wstać. -opuszczona
pro­wadź-mnie-ale-nie pozwól-upaść-jeśli ę-pot­knę-obiecaj-że po­możesz-mi wstać
Obiecaj Cytaty: Wchodzisz mi w krew krążysz w krwiobiegu do­cierasz tam gdzie jeszcze nikt nie był obiecaj,że nie znikniesz. De­dyko­wany ...ღ 28.05.2016 Malusia_035   -Malusia_035
wchodzisz-mi w krew-krążysz-w krwiobiegu-do­cierasz-tam-gdzie-jeszcze-nikt-nie był-obiecajże-nie znikniesz-de­dyko­wany-ღ-28052016
Obiecaj Cytaty: Pomóż mi zasnąć... Po­całun­kiem zet­rzyj z moich ust resztki niewy­powie­dzianych słów, Za­bierz myśli natłok złow­ro­gich, niepotrzebnych... Otul sil­nym ra­mieniem ciszy i bezpieczeństwa. I obiecaj, że gdy się obudzę, będziesz na­dal przy mnie, Proszę - pomóż mi zasnąć... -Andrea
Obiecaj Cytaty: Nasze dru­gie spotkanie. Bóg, ja i nasze sprawy. - Przychodzę dru­gi raz żeby Cię zab­rać tam do lep­sze­go świata. Już czas. - Proszę jeszcze nie. - A kiedy w ta­kim razie? - Tak jak mówiłam wcześniej, aż się za­kocham. Obiecaj, że pocze­kasz. Obiecujesz?  -opuszczona