Obserwacji Zjawisk Cytaty

Obserwacji Zjawisk Cytaty: Artysta powinien gardzić sądem, który nie opiera się na rozumnej obserwacji zjawisk. Powinien obawiać się nastroju literackiego... -Paul Cezanne


artysta-powinien-gardzić-sądem-który-nie-opiera-ę-na-rozumnej-obserwacji-zjawisk-powinien-obawiać-ę-nastroju-literackiego
Obserwacji Zjawisk Cytaty: Pod powierzchnią zjawisk zobacz furtkę do korzeni świata. -Lao-Tse


pod-powierzchnią-zjawisk-zobacz-furtkę-do-korzeni-świata
Obserwacji Zjawisk Cytaty: Nadprzyrodzone jest tylko to, co nie podlega obserwacji. -Arystoteles


nadprzyrodzone-jest-tylko-to-co-nie-podlega-obserwacji
Obserwacji Zjawisk Cytaty: Na polu obserwacji przypadek sprzyja jedynie umysłom przygotowanym. -Ludwik Pasteur


na-polu-obserwacji-przypadek-sprzyja-jedynie-umysłom-przygotowanym
Obserwacji Zjawisk Cytaty: Szczęście: miłe uczucie, wyrastające z obserwacji niedoli innych. -Ambrose Bierce


szczęście-miłe-uczucie-wyrastają-z-obserwacji-niedoli-innych
Obserwacji Zjawisk Cytaty: Nad­przy­rodzo­ne jest tyl­ko to, co nie pod­le­ga obserwacji. -Arystoteles


nad­przy­rodzo­ne-jest tyl­ko-to-co nie pod­­ga-obserwacji
Obserwacji Zjawisk Cytaty: Można wiele powiedzieć o człowieku na podstawie obserwacji, w jaki sposób je landrynki. -Ronald Reagan


można-wiele-powiedzieć-o-człowieku-na-podstawie-obserwacji-w-jaki-sposób-landrynki
Obserwacji Zjawisk Cytaty: Zdolność bystrej obserwacji jest nazywana cynizmem przez tych, którzy jej nie posiadają. -George Bernard Shaw


zdolność-bystrej-obserwacji-jest-nazywana-cynizmem-przez-tych-którzy-jej-nie-posiadają
Obserwacji Zjawisk Cytaty: Każdy człowiek jest tak ważnym obiektem obserwacji Niebios, jak gdyby był sam na świecie. -Ellen G. White


każdy-człowiek-jest-tak-ważnym-obiektem-obserwacji-niebios-jak-gdyby-był-sam-na-świecie
Obserwacji Zjawisk Cytaty: Przyjaźń ma umiejętność i dar obserwacji najlepszego lekarza, pilność i wytrwałość pielęgniarki, cierpliwość i czułość najlepszej matki. -Anonim


przyjaźń-umiejętność-i-dar-obserwacji-najlepszego-lekarza-pilność-i-wytrwałość-pielęgniarki-cierpliwość-i-czułość-najlepszej-matki
Obserwacji Zjawisk Cytaty: Geniusz to czasem tylko instynkt, który nie podlega doskonaleniu. Częściej jest to sztuka trafnego kojarzenia, codziennie doskonalona dzięki obserwacji i doświadczeniu. -Napoleon Bonaparte


geniusz-to-czasem-tylko-instynkt-który-nie-podlega-doskonaleniu-częściej-jest-to-sztuka-trafnego-kojarzenia-codziennie-doskonalona-dzięki
Obserwacji Zjawisk Cytaty: Oczy ukochanej kobiety były zawsze dla mężczyzny okularami, przez które patrzył na świat. Nawet najbardziej samodzielny widzi pewną liczbę zjawisk przez te soczewki. -Aleksander Świętochowski


oczy-ukochanej-kobiety-były-zawsze-dla-mężczyzny-okularami-przez-które-patrzył-na-świat-nawet-najbardziej-samodzielny-widzi-pewną-liczbę
Obserwacji Zjawisk Cytaty: Od wczesnej młodości moim najgorętszym pragnieniem było zrozumienie i wyjaśnienie wszystkiego, cokolwiek podpadało mojej obserwacji, czyli podporządkowanie wszystkich faktów ogólnym prawom. -Charles Darwin


Obserwacji Zjawisk Cytaty: Nie lekceważcie nigdy zjawisk, które wydają wam się niezwykłe. Zdarza się, że pozory mylą i że jest to fałszywy alarm, ale może też się zdarzyć, że będzie to odkrycie jakiejś ważnej prawdy. -Aleksander Fleming


Obserwacji Zjawisk Cytaty: Nie lekceważcie nigdy zjawisk, które wydają się wam niezwykłe. Zdarza się, że pozory mylą i że jest to fałszywy alarm, ale może też się zdarzyć, że będzie to odkrycie jakiejś ważnej prawdy. -Aleksander Fleming


Obserwacji Zjawisk Cytaty: Sztuka dla sztuki ma dla mnie pusty dźwięk frazesu, kształt błędnego koła, wątłość pobudki wystarczającej dla wirtuozów, których wyobraźnia kończy się w świetle zjawisk, a ambicja w celach efektu; lecz marnej i bezsilnej dla prawdziwego twórcy. -Maria Komornicka


Obserwacji Zjawisk Cytaty: Religia jest póty religią, póki uznaje się za mądrość najwyższą i póki dla niej samej jej źródła są świętą tajemnicą. Bóstwo jest póty żywym bóstwem, póki nie ujawnimy jego ziemskiego pochodzenia. Żadna religia nie może pogodzić się ze studiującym jej pochodzenie badaczem naukowym, bo żadna nie może pogodzić się ze sprowadzeniem swych bóstw do zjawisk pochodzenia ziemskiego. Bóstwo, któremu udowodniono ziemskie pochodzenie, przestaje być bóstwem. -Henryk Cuno