Oczach  Cytaty

Oczach  Cytaty: W oczach siebie - jes­teś najważniejszy. W oczach bliźniego... jes­teś solą w oku!  -Krio


w oczach-siebie- jes­teś-najważniejszy-w-oczach-bliźniego-jes­teś solą-w oku 
Oczach  Cytaty: Bóg, ja­ki je­dyny, może zas­po­koić naj­bar­dziej pod­sta­wową pot­rzebę two­jego ser­ca - pot­rzebę by­cia kocha­nym bez względu na to kim jes­teś, jaką war­tość masz w swoich oczach i oczach innych. -Franciszek Blachnicki


Oczach  Cytaty: I po­wiedz, czy blask w twych oczach też był na niby... Niczym Księżyc - świecił światłem odbitym? _______________________ Oso­ba moc­no za­kocha­na, nie widzi,że dru­ga stro­na nie od­wza­jem­niała uczuć, a tyl­ko wy­korzys­ty­wała. Ta pier­wsza, zaśle­piona, kochała tak moc­no, że ta miłość


Oczach  Cytaty: Ma­luję słowa­mi w Twoich oczach. -bluecaffe


ma­luję-słowa­mi-w twoich-oczach
Oczach  Cytaty: Sukces w oczach ludzi jest bogiem. -Ajschylos


sukces-w-oczach-ludzi-jest-bogiem
Oczach  Cytaty: w Twoich oczach widzę swo­je szczęście. -szaralalka


w twoich-oczach-widzę-swo­-szczęście
Oczach  Cytaty: Słońce uwiel­bia gnić w twoich oczach... -karaczan19


słoń-uwiel­bia-gnić-w twoich-oczach
Oczach  Cytaty: Suk­ces w oczach ludzi jest bogiem. -Ajschylos


suk­-w oczach-ludzi-jest bogiem
Oczach  Cytaty: Purytanie powinni nosić dwa listki figowe na oczach. -Stanisław Jerzy Lec


purytanie-powinni-nosić-dwa-listki-figowe-na-oczach
Oczach  Cytaty: W oczach naszych chłop urasta do potęgi króla Piasta! -Stanisław Wyspiański


Oczach  Cytaty: Ręka, jeśli się ją pogłaszcze, będzie w oczach piękniejsza. -Piotr Altenberg


ręka-śli-ę-ją-pogłaszcze-będzie-w-oczach-piękniejsza
Oczach  Cytaty: Najchętniej czytam w oczach kobiet. Nie ma bardziej pasjonującej lektury. -Maurice Chevalier


najchętniej-czytam-w-oczach-kobiet-nie-bardziej-pasjonującej-lektury
Oczach  Cytaty: Kochan­ko­wie w oczach szu­kają praw­dy swych uczuć. -Antoni Kępiński


kochan­ko­wie-w oczach-szu­kają-praw­dy-swych-uczuć
Oczach  Cytaty: nie potrzebujesz masz w dos­tatku klejnotów w oczach szmaragdy  -Cykam


nie potrzebujesz-masz-w ­tatku-klejnotów-w-oczach-szmaragdy 
Oczach  Cytaty: Podobno po każdym spojrzeniu w niebo pozostaje w oczach odrobina błękitu. -Anonim


podobno-po-każdym-spojrzeniu-w-niebo-pozostaje-w-oczach-odrobina-błękitu
Oczach  Cytaty: Po każdym spoj­rze­niu w niebo zos­ta­je w oczach nieco błękitu. -Aleksander Kumor


po każdym-spoj­rze­niu-w niebo-zos­­-w oczach-nieco-błękitu
Oczach  Cytaty: Gdy gaśnie w oczach Twa nadziei ostoja, w tle płacz aniołów...   -Natuuś


gdy-gaśnie-w oczach-twa-nadziei-ostoja-w-tle-płacz-aniołów- 
Oczach  Cytaty: Piękno jest tym, co czu­jesz wewnątrz i co od­bi­ja się w twoich oczach. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)


piękno-jest tym-co czu­jesz-wewnątrz-i co od­bi­ja ę-w twoich-oczach