Oczach  Cytaty

Oczach  Cytaty: Prawdziwość oszczerstwa nie chroni w oczach prawa przed oskarżeniem o rozpowszechnianie go. -James Joyce


prawdziwość-oszczerstwa-nie-chroni-w-oczach-prawa-przed-oskarżeniem-o-rozpowszechnianie-go
Oczach  Cytaty: Cy­ber-tchórzy po­win­no się przykład­nie ka­rać na oczach wielu. -Krio


cy­ber-tchórzy-po­win­no ę-przykład­nie-ka­rać-na oczach-wielu
Oczach  Cytaty: nie uciekaj wzro­kiem w inną stronę, bo w oczach tkwi cała prawda  -szaralalka


nie uciekaj-wzro­kiem-w inną-stronę-bo w oczach-tkwi-cała-prawda 
Oczach  Cytaty: na og­ni­ki w oczach Maj­daj roz­pa­lonym pa­tykiem, niech tra­fią is­kry ... -Cykam


na-og­­ki-w oczach-maj­daj-roz­pa­lonym-pa­tykiem-niech-tra­fią-is­kry
Oczach  Cytaty: Nikt by nie uwierzył, jakie mnóstwo łez mieści się w kobiecych oczach. -Simone de Beauvoir


nikt-by-nie-uwierzył-jakie-mnóstwo-łez-mieś-ę-w-kobiecych-oczach
Oczach  Cytaty: W moich oczach mężczyz­na jest niczym, jeżeli nie ma w so­bie trochę diabła. -Charlotte Brontë


w moich-oczach-mężczyz­na-jest niczym-żeli-nie  w so­bie-trochę-diabła
Oczach  Cytaty: Na jej us­tach na­malo­wane szczęście, w oczach cier­pienie, a w głowie myśli samobójcze... -patka5463


na jej-us­tach-na­malo­wane-szczęście-w oczach-cier­pienie-a w głowie-myśli-samobójcze
Oczach  Cytaty: Kto patrzy w dna studzien, musi ich odbicie mieć w oczach i na świetle dziennym. -Władysław Stanisław Reymont


kto-patrzy-w-dna-studzien-musi-ich-odbicie-mieć-w-oczach-i-na-świetle-dziennym
Oczach  Cytaty: Nikt by nie uwie­rzył, ja­kie mnóstwo łez mieści się w ko­biecych oczach. -Simone de Beauvoir


nikt-by nie uwie­rzył-ja­kie-mnóstwo-łez-mieś ę-w ko­biecych-oczach
Oczach  Cytaty: Nie bądżmy dla obłąka­nych zbyt protekcjonalni, bo w oczach wa­riatów to my jes­teśmy n i e n o r m a l n i. -Niusza


nie-bądżmy-dla-obłąka­nych-zbyt-protekcjonalni-bo-w oczach-wa­riatów-to my jes­teśmy-n i e n o r m a l n i
Oczach  Cytaty: Dla celów pisarskich pożyteczniej jest mieć cierpienie w dłoni, niż opaskę na oczach. -Eliza Orzeszkowa


dla-celów-pisarskich-pożyteczniej-jest-mieć-cierpienie-w-dłoni-ż-opaskę-na-oczach
Oczach  Cytaty: łzy w moich oczach uto­pia już się nie martwię jes­tem martwe  -liliowięc


łzy-w moich-oczach-uto­pia-już ę-nie martwię-jes­tem-martwe 
Oczach  Cytaty: człowiek bo­leści posąg we włas­ny cień wpat­rzo­ny a w oczach tak mało łez szczęścia  -Adnachiel


człowiek-bo­ś-posąg-we-włas­ny-cień-wpat­rzo­ny-a-w oczach-tak-ło-łez-szczęścia 
Oczach  Cytaty: Praw­dzi­wy człowiek dos­trzeże fałsz w oczach na­wet gdy po­witają go sze­rokim uśmiechem. -loquentia


praw­dzi­wy-człowiek-­trzeże-fałsz-w oczach-na­wet-gdy-po­witają-go sze­rokim-uśmiechem
Oczach  Cytaty: na twoich oczach zja­dam Swój rozum najsłod­szy smak... rozpływam się w Swych ustach  -Starlight


na twoich-oczach-zja­dam-swój-rozum-najsłod­szy-smak-rozpływam ę-w-swych-ustach 
Oczach  Cytaty: Każda kochana kobieta jest księżniczką w oczach tego, kto się o nią ubiega, i w swoich własnych. -Karel Capek


każda-kochana-kobieta-jest-księżniczką-w-oczach-tego-kto-ę-o-ą-ubiega-i-w-swoich-własnych
Oczach  Cytaty: Mo­je us­ta się śmieją, ale w oczach po­zos­ta­je lód, a pa­rasol kłam­stw chro­ni mnie, przed deszczem łez. -starry night


mo­-us­ ę-śmieją-ale-w oczach-po­zos­­-lód-a pa­rasol-kłam­stw-chro­-mnie-przed-deszczem-łez
Oczach  Cytaty: ce­na spokoju cier­pią tyl­ko jednostki zmar­szczo­ne dłonie ciepło w oczach współczują zamożniejszym wbrew doświadczeniu  -bez.odwagi


­na-spokoju-cier­pią-tyl­ko-jednostki-zmar­szczo­ne-dłonie-ciepło-w oczach-współczują-zamożniejszym-wbrew-doświadczeniu