Od Lęku Cytaty

Od Lęku Cytaty: Nauka uwolniła człowieka od lęku przed bogami. -Lukrecjusz


nauka-uwolniła-człowieka-od-lęku-przed-bogami
Od Lęku Cytaty: Nauka uwol­niła człowieka od lęku przed bogami. -Tytus Carus Lukrecjusz


Od Lęku Cytaty: Człowiek bro­ni się przed strachem za po­mocą lęku. -Zygmunt Freud


człowiek-bro­ ę-przed-strachem-za po­mocą-lęku
Od Lęku Cytaty: z lęku przed światłem z ciem­ności do ciemności drzwi otwieramy  -Maverick123


z lęku-przed-światłem-z-ciem­noś-do ciemnoś-drzwi-otwieramy 
Od Lęku Cytaty: Nie lęk, lecz powód do lęku niechaj cię powstrymuje od grzechów. -Demokryt


nie-lęk-lecz-powód-do-lęku-niechaj-ę-powstrymuje-od-grzechów
Od Lęku Cytaty: Nadzieja, siostra lęku, matka prośby, kornej niemocy opiekunka starcza. -Leopold Staff


nadzieja-siostra-lęku-matka-prośby-kornej-niemocy-opiekunka-starcza
Od Lęku Cytaty: Głupstwa przede wszystkim robi się z lęku, by nie wyjść na głupca. -Krecia Pataczkówna


głupstwa-przede-wszystkim-robi-ę-z-lęku-by-nie-wyjść-na-głupca
Od Lęku Cytaty: Gdy­by życie było ra­jem, można by było obejść bez lęku i bólu. -Antoni Kępiński


gdy­by-życie-było-ra­jem-można-by było-obejść-bez-lęku-i bólu
Od Lęku Cytaty: Ludzie nie pot­ra­fią bez lęku ani kochać, ani nienawidzić. -Marta Fox


ludzie-nie pot­ra­fią-bez-lęku-ani-kochać-ani-nienawidzić
Od Lęku Cytaty: Lęk nie może is­tnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku. -Baruch Spinoza


lęk-nie może-is­tnieć-bez-nadziei-ani-nadzieja-bez-lęku
Od Lęku Cytaty: Lęk nie może istnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku. -Baruch Spinoza


lęk-nie-może-istnieć-bez-nadziei-ani-nadzieja-bez-lęku
Od Lęku Cytaty: Równowaga wewnętrzna to kłaść się wieczorem bez lęku i wstawać rano bez męki. -Francoise Sagan


równowaga-wewnętrzna-to-kłaść-ę-wieczorem-bez-lęku-i-wstawać-rano-bez-męki
Od Lęku Cytaty: Nadmiar ambicji to choroba pychy i samouwielbienia, jej niedomiar to choroba lęku i niepełnej wartości. -Stefan Pacek


nadmiar-ambicji-to-choroba-pychy-i-samouwielbienia-jej-niedomiar-to-choroba-lęku-i-niepełnej-wartoś
Od Lęku Cytaty: To, co w polityce zaczyna się od lęku, kończy się szaleństwem. -Samuel Coleridge


to-co-w-polityce-zaczyna-ę-od-lęku-kończy-ę-szaleństwem
Od Lęku Cytaty: To, co w po­lity­ce zaczy­na się od lęku, kończy się szaleństwem. -Samuel Taylor Coleridge


to-co w po­lity­-zaczy­na ę-od lęku-kończy ę-szaleństwem
Od Lęku Cytaty: Filozofia jest środkiem znieczulającym na cierpienia moralne; niestety cena tego leku jest dla większości śmiertelników nieprzystępna. -Feliks Chwalibóg


filozofia-jest-środkiem-znieczulającym-na-cierpienia-moralne-niestety-cena-tego-leku-jest-dla-większoś-śmiertelników-nieprzystępna
Od Lęku Cytaty: Dzień – to pa­nowa­nie rozsądku i rzeczy­wis­tości, noc – to władztwo ta­jem­nych sił, dzi­kich na­miętności, ek­sta­zy, olśnienia i pa­niczne­go lęku. -Antoni Kępiński


dzień-to pa­nowa­nie-rozsądku-i rzeczy­wis­toś-noc-to władztwo-­jem­nych-ł-dzi­kich-na­miętnoś-ek­sta­zy-olśnienia
Od Lęku Cytaty: Czas zmiany to czas lęku lub nowych możliwości. Twoja postawa zadecyduje, która z tych rzeczy będzie Twoim udziałem. -Ernest C. Wilson


czas-zmiany-to-czas-lęku-lub-nowych-możliwoś-twoja-postawa-zadecyduje-która-z-tych-rzeczy-będzie-twoim-udziałem