Od Siebie Uwolnić Cytaty

Od Siebie Uwolnić Cytaty: Nie ma innej drogi by odnaleźć siebie jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnić. -Eduard Spranger


nie-innej-drogi-by-odnaleźć-siebie-jak-żeby-choć-raz-całkiem-ę-od-siebie-uwolnić
Od Siebie Uwolnić Cytaty: Nie ma innej drogi, by odnaleźć siebie, jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnić -Eduard Spranger


nie-innej-drogi-by-odnaleźć-siebie-jak-żeby-choć-raz-całkiem-ę-od-siebie-uwolnić
Od Siebie Uwolnić Cytaty: Człowiek musi się uwolnić od siebie, aby sobie nie przeszkadzać. -Anna Kowalska


człowiek-musi-ę-uwolnić-od-siebie-aby-sobie-nie-przeszkadzać
Od Siebie Uwolnić Cytaty: Łatwiej stworzyć Boga, niż uwolnić się od jego kapłanów. -Anonim


Łatwiej-stworzyć-boga-ż-uwolnić-ę-od-jego-kapłanów
Od Siebie Uwolnić Cytaty: Kto chce się uwolnić od prawdy, najczęściej dusi ją słowami. -Tomasz Mann


kto-chce-ę-uwolnić-od-prawdy-najczęściej-dusi-ją-słowami
Od Siebie Uwolnić Cytaty: Demokracjom jeszcze trudniej uwolnić się od hipokryzji niż dyktaturom od cynizmu. -Georges Bernanos


demokracjom-jeszcze-trudniej-uwolnić-ę-od-hipokryzji-ż-dyktaturom-od-cynizmu
Od Siebie Uwolnić Cytaty: Cała nasza działalność zdąża do tego, aby uwolnić się od cierpienia i niepokoju. -Epikur


cała-nasza-działalność-zdąża-do-tego-aby-uwolnić-ę-od-cierpienia-i-niepokoju
Od Siebie Uwolnić Cytaty: Każdy chce być wol­ny, ale tyl­ko nieliczni pragną się uwolnić... -Papillondenuit


każdy-chce-być-wol­ny-ale-tyl­ko-nieliczni-pragną ę-uwolnić
Od Siebie Uwolnić Cytaty: Sztuka jest cudownym zaklęciem. Jak czarodziejska fujarka potrafi nas od złego uwolnić. -Nikos Kazantzakis


sztuka-jest-cudownym-zaklęciem-jak-czarodziejska-fujarka-potrafi-nas-od-złego-uwolnić
Od Siebie Uwolnić Cytaty: Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać. -Karol Irzykowski


najstraszniejsze-jest-nienawidzić-siebie-wstydzić-ę-siebie-a-jednak-nie-móc-od-siebie-uciec-wciąż-do-siebie-wracać-i-dlatego-siebie
Od Siebie Uwolnić Cytaty: Miłość to choroba krnąbrna, która lekarstwo znajduje w sobie samej, a kto na nią zapadł, nie pragnie się od niej uwolnić. -Ibn Hazma


miłość-to-choroba-krnąbrna-która-lekarstwo-znajduje-w-sobie-samej-a-kto-na-ą-zapadł-nie-pragnie-ę-od-niej-uwolnić
Od Siebie Uwolnić Cytaty: Mężczyzna chętnie zapłaci za rozwód nawet sto tysięcy, żeby uwolnić się od uczuć żony, które nie warte były dla niego dwóch groszy. -Dorothy Parker


mężczyzna-chętnie-zapłaci-za-rozwód-nawet-sto-tysięcy-żeby-uwolnić-ę-od-uczuć-żony-które-nie-warte-były-dla-niego-dwóch-groszy
Od Siebie Uwolnić Cytaty: W zasadzie pragniemy tylko jednego: prawdy Uwolnić się od zgiełku słów, przebić się przez schematy obrazów i dojść do prawdy. -Ivo Andric


w-zasadzie-pragniemy-tylko-jednego-prawdy-uwolnić-ę-od-zgiełku-słów-przebić-ę-przez-schematy-obrazów-i-dojść-do-prawdy
Od Siebie Uwolnić Cytaty: Tylko poprzez współpracę i ścisłe związki emocjonalne z innymi ludźmi, oparte na prawdziwej miłości, tylko przez rozwój osobowości, tożsamości dążenia do spełnienia społecznie akceptowanych celów człowiek może uwolnić się od nieznośnego poczucia samotności, bezsiły, beznadziejności, lęku i zgubienia. -Erich Fromm


Od Siebie Uwolnić Cytaty: Praca fizyczna to wytchnienie w stosunku do pracy umysłu. Pracując rękami przesuwamy coś, poruszamy rzeczy i przedmioty. Pracując umysłem i wyobraźnią, trzeba ruszyć z miejsca siebie, przeobrażać siebie, kształtować siebie. A to o wiele trudniejsze. -Anna Kamieńska


Od Siebie Uwolnić Cytaty: dałam Ci całą siebie na­wet so­bie z siebie nie zos­ta­wiłam nic a teraz te­raz to już na­wet siebie nie mam... -Schmerz


dałam-ci całą-siebie-na­wet-so­bie-z siebie-nie zos­­wiłam-nic-a-teraz-te­raz-to już-na­wet-siebie-nie mam
Od Siebie Uwolnić Cytaty: Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie. -dooorotis


jeśli-na swo­jej-drodze-mądrość-chcesz-spot­kać-sławę-bo­gac­two-i miłość-naj­pierw-na drodze-tej mu­sisz-pos­­wić-sam-siebie
Od Siebie Uwolnić Cytaty: Ka­wałek po kawałku zja­dam samą siebie Po­woli uby­wa mi ciała lecz duszy jak­by więcej Aby poz­nać siebie trze­ba cza­sem wyrzeczeń Ból przy­gotu­je mi  miej­sce w raju Niewidzial­na dla ludzi ślepych Pójdę da­lej przed siebie Wiem już kim jestem. -Andrea