Od społeczeństwa Cytaty

Od społeczeństwa Cytaty: Z punktu widzenia wyższych formacji ekonomicznych społeczeństwa, uznawanie świata za prywatną własność poszczególnych osób wyda się zupełnym absurdem, tak jak uznanie za czyjąś prywatna własność człowieka. Nawet całe społeczeństwo, naród, czy wszystkie społeczeństwa razem wzięte nie mogą być właścicielami świata. Są tylko jego posiadaczami, użytkownikami, i jak dobrzy rodzice, muszą przekazać go przyszłym pokoleniom, w [...] -Karol Marks


Od społeczeństwa Cytaty: Literatura jest wyrazem społeczeństwa. -Louis de Bonald


literatura-jest-wyrazem-społeczeństwa
Od społeczeństwa Cytaty: Reformatorzy są wyrzutem społeczeństwa, w którym żyją. -Alberto Moravia


reformatorzy-są-wyrzutem-społeczeństwa-w-którym-żyją
Od społeczeństwa Cytaty: Rozdarcie społeczeństwa rozgrywa się na fortepianie partyjnym. -Stanisław Cat - Mackiewicz


Od społeczeństwa Cytaty: Przemoc jest akuszerką każdego starego społeczeństwa brzemiennego nowym. -Karol Marks


przemoc-jest-akuszerką-każdego-starego-społeczeństwa-brzemiennego-nowym
Od społeczeństwa Cytaty: Wymyślanie usprawiedliwień dla własnej bezczynności było zawsze silną stroną naszego społeczeństwa. -Stanisław Brzozowski


wymyślanie-usprawiedliwień-dla-własnej-bezczynnoś-było-zawsze-silną-stroną-naszego-społeczeństwa
Od społeczeństwa Cytaty: Cza­sami łat­wiej prze­widzieć lo­sy całego społeczeństwa niż po­jedyn­czej jednostki. -Antoni Kępiński


cza­sami-łat­wiej-prze­widzieć-lo­sy-całego-społeczeństwa-ż-po­jedyn­czej-jednostki
Od społeczeństwa Cytaty: Wolność nauczania i wyrażania opinii w książkach i prasie stanowi podstawę zdrowego i naturalnego rozwoju każdego społeczeństwa. -Albert Einstein


wolność-nauczania-i-wyrażania-opinii-w-książkach-i-prasie-stanowi-podstawę-zdrowego-i-naturalnego-rozwoju-każdego-społeczeństwa
Od społeczeństwa Cytaty: Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary społeczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali! -Jan Paweł II


starajcie-ę-odważnie-dążyć-do-pełnej-miary-społeczeństwa-wymagajcie-od-siebie-choćby-inni-od-was-nie-wymagali
Od społeczeństwa Cytaty: Powściągliwość, jaką społeczeństwa narzucają kobietom, sprawia, że miłość ich jest szczególnie rozpaczliwa - i z tej racji bardziej interesująca. -Adam Smith


powśągliwość-jaką-społeczeństwa-narzucają-kobietom-sprawia-że-miłość-ich-jest-szczególnie-rozpaczliwa-i-z-tej-racji-bardziej
Od społeczeństwa Cytaty: Ginęły państwa, społeczeństwa, ple­miona i na­rody, a książka po­zos­ta­wała. Rośnie ona i roz­wi­ja się ra­zem z postępem ludzkości. -Aleksander Hercen


ginęły-państwa-społeczeństwa-ple­miona-i na­rody-a książka-po­zos­­wała-rośnie ona-i roz­wi­ja ę-ra­zem-z postępem-ludzkoś
Od społeczeństwa Cytaty: Stanowisko sędziego nad bliźnim jest anomalią zepsutego do gruntu społeczeństwa. Człowiek może być sędzią tylko samego siebie. -Maria Meiedźwiecka


stanowisko-sędziego-nad-bliźnim-jest-anomalią-zepsutego-do-gruntu-społeczeństwa-człowiek-może-być-sędzią-tylko-samego-siebie
Od społeczeństwa Cytaty:


człowiek-który-nie  pieniędzy-według społeczeństwa-nie is­tnieje-~pa­weł-rychlica 
Od społeczeństwa Cytaty: Bez obywatelskiej moralności społeczeństwa giną, zaś bez osobistej nie są godne przetrwania. -Bertrand Russell


bez-obywatelskiej-moralnoś-społeczeństwa-giną-zaś-bez-osobistej-nie-są-godne-przetrwania
Od społeczeństwa Cytaty: Organizacja społeczeństwa w określonym czasie zależy od środków produkcji czyli sposobu produkcji i organizacji pracy. -Karol Marks


organizacja-społeczeństwa-w-określonym-czasie-zależy-od-środków-produkcji-czyli-sposobu-produkcji-i-organizacji-pracy
Od społeczeństwa Cytaty: Wiem, że jest to ciężkie i niepopularne, ale nie należę do tych, którzy twierdzą, że patriotyzm polega na okłamywaniu polskiego społeczeństwa i utrzymywaniu go w stanie ciągłej iluzji. -Stanisław Cat - Mackiewicz


Od społeczeństwa Cytaty: Wystrzegajcie się tych, którzy odwracają się plecami do miłości, kariery, społeczeństwa. Zemszczą się za swoje wyrzeczenia. -Emil Cioran


wystrzegajcie-ę-tych-którzy-odwracają-ę-plecami-do-miłoś-kariery-społeczeństwa-zemszczą-ę-za-swoje-wyrzeczenia
Od społeczeństwa Cytaty: Stając się w końcu faktycznie reprezentantem całego społeczeństwa, państwo czyni samo siebie zbytecznym (...). Państwo nie zostaje „zniesione


stając-ę-w-końcu-faktycznie-reprezentantem-całego-społeczeństwa-państwo-czyni-samo-siebie-zbytecznym-państwo-nie-zostaje-zniesione-ono