Od te­go Całego Zamętu Cytaty

Od te­go Całego Zamętu Cytaty: Marzyć o tym, żeby choć na chwilę oder­wać się od codzien­ności. Od sza­rego chod­ni­ka, którym chodzę codzien­nie. Od tych ludzi, których codzien­nie spo­tykam. Od te­go całego zamętu, głupo­ty, kłam­stwa, nieto­leran­cji... Prze­cież to tak niewiele, a tak dużo. -Zielona15


Od te­go Całego Zamętu Cytaty: Prawda powstaje z błądzenia raczej niż z zamętu. -Francis Bacon


prawda-powstaje-z-błądzenia-raczej-ż-z-zamę
Od te­go Całego Zamętu Cytaty: We­na już nie ta z Dziado­wej Kłody Mo­je li­mery­ki nie pier­wszej wody Lecz nic mi spra­wy talentu Wyr­wałaś mnie z zamętu Poezją są Two­je pełne wersów lody  -fyrfle


we­na-już-nie  z dziado­wej-kłody-mo­-li­mery­ki-nie pier­wszej-wody-lecz-nic-mi spra­wy-talentu-wyr­wałaś-mnie-z zamę-poezją
Od te­go Całego Zamętu Cytaty: FYR­FLE­RYK WIEKU ŚREDNIEGO Mi­mo wieku, pier­wszych zmar­szczek i nieraz trwogi Gdy dzień i noc dzieci i wnu­ki kują jak rogi Ty twar­do stąpasz nie do­puszczasz do zamętu I wciąż z ape­tytem a bez wstrętu Ener­gicznie na pa­gony win­du­jesz nogi  -fyrfle


Od te­go Całego Zamętu Cytaty: Miłość jest pod­stawą całego świata. -Alfred Musset


miłość-jest pod­stawą-całego-świata
Od te­go Całego Zamętu Cytaty: Nie rób marmolady z owoców całego życia. -Anonim


nie-rób-marmolady-z-owoców-całego-życia
Od te­go Całego Zamętu Cytaty: Tyl­ko pieniądz jest władcą całego świata. -Publiusz Syrus


tyl­ko-pieniądz-jest władcą-całego-świata
Od te­go Całego Zamętu Cytaty: Trzeba całego życia, by nauczyć się żyć. -Seneka


trzeba-całego-życia-by-nauczyć-ę-żyć
Od te­go Całego Zamętu Cytaty: Tylko pieniądz jest władcą całego świata. -Publiusz Syrus


tylko-pieniądz-jest-władcą-całego-świata
Od te­go Całego Zamętu Cytaty: Bo piękna śmierć war­ta nieraz całego życia. -Wiesław Myśliwski


bo piękna-śmierć-war­-nieraz-całego-życia
Od te­go Całego Zamętu Cytaty: Gdzie jest gra­nica te­go całego miłos­ne­go zamieszania?  -Aleksandra_Czarna


gdzie-jest gra­nica-te­go-całego-miłos­ne­go-zamieszania 
Od te­go Całego Zamętu Cytaty: Jeżeli już musisz coś zrobić, rób to na całego. -H. Jackson Brown


jeżeli-już-musisz-coś-zrobić-rób-to-na-całego
Od te­go Całego Zamętu Cytaty: Nie rób mar­mo­lady z owoców całego życia. -Jerzy Leszczyński


nie-rób-mar­mo­lady-z owoców-całego-życia
Od te­go Całego Zamętu Cytaty: Trze­ba całego życia, żeby nau­czyć się umierać. -Terry Pratchett


trze­ba-całego-życia-żeby-nau­czyć ę-umierać
Od te­go Całego Zamętu Cytaty: Potrzebowałem całego życia, by zrozumieć, że nie muszę wszystkiego rozumieć. -Rene Coty


potrzebowałem-całego-życia-by-zrozumieć-że-nie-muszę-wszystkiego-rozumieć
Od te­go Całego Zamętu Cytaty: Duchu Święty, ni z tego, ni z owego, / tchnij na nas, dmuchnij na całego. Amen. -Jan Twardowski


duchu-Święty-z-tego-z-owego-tchnij-na-nas-dmuchnij-na-całego-amen
Od te­go Całego Zamętu Cytaty: W śmiechu jest klucz, którym jesteśmy w stanie rozszyfrować całego człowieka. -Thomas Carlyle


w-śmiechu-jest-klucz-którym-jesteśmy-w-stanie-rozszyfrować-całego-człowieka
Od te­go Całego Zamętu Cytaty: Śmiech jest to dobre samopoczucie całego ciała, okazywane w jednym miejscu. -Josh Billings


Śmiech-jest-to-dobre-samopoczucie-całego-ciała-okazywane-w-jednym-miejscu