Od te­go Całego Cytaty

Od te­go Całego Cytaty: Trzeba całego życia, by nauczyć się żyć. -Seneka


trzeba-całego-życia-by-nauczyć-ę-żyć
Od te­go Całego Cytaty: Bo piękna śmierć war­ta nieraz całego życia. -Wiesław Myśliwski


bo piękna-śmierć-war­-nieraz-całego-życia
Od te­go Całego Cytaty: Tyl­ko pieniądz jest władcą całego świata. -Publiusz Syrus


tyl­ko-pieniądz-jest władcą-całego-świata
Od te­go Całego Cytaty: Tylko pieniądz jest władcą całego świata. -Publiusz Syrus


tylko-pieniądz-jest-władcą-całego-świata
Od te­go Całego Cytaty: Miłość jest pod­stawą całego świata. -Alfred Musset


miłość-jest pod­stawą-całego-świata
Od te­go Całego Cytaty: Nie rób marmolady z owoców całego życia. -Anonim


nie-rób-marmolady-z-owoców-całego-życia
Od te­go Całego Cytaty: Gdzie jest gra­nica te­go całego miłos­ne­go zamieszania?  -Aleksandra_Czarna


gdzie-jest gra­nica-te­go-całego-miłos­ne­go-zamieszania 
Od te­go Całego Cytaty: Jeżeli już musisz coś zrobić, rób to na całego. -H. Jackson Brown


jeżeli-już-musisz-coś-zrobić-rób-to-na-całego
Od te­go Całego Cytaty: Nie rób mar­mo­lady z owoców całego życia. -Jerzy Leszczyński


nie-rób-mar­mo­lady-z owoców-całego-życia
Od te­go Całego Cytaty: Potrzebowałem całego życia, by zrozumieć, że nie muszę wszystkiego rozumieć. -Rene Coty


potrzebowałem-całego-życia-by-zrozumieć-że-nie-muszę-wszystkiego-rozumieć
Od te­go Całego Cytaty: Trze­ba całego życia, żeby nau­czyć się umierać. -Terry Pratchett


trze­ba-całego-życia-żeby-nau­czyć ę-umierać
Od te­go Całego Cytaty: Duchu Święty, ni z tego, ni z owego, / tchnij na nas, dmuchnij na całego. Amen. -Jan Twardowski


duchu-Święty-z-tego-z-owego-tchnij-na-nas-dmuchnij-na-całego-amen
Od te­go Całego Cytaty: Ludzie współcześni stworzeni są do narzekania. Z całego Achillesa widzą tylko piętę. -Marie Von Ebner - Eschenbach


ludzie-współcześ-stworzeni-są-do-narzekania-z-całego-achillesa-widzą-tylko-piętę
Od te­go Całego Cytaty: Śmiech jest to dobre samopoczucie całego ciała, okazywane w jednym miejscu. -Josh Billings


Śmiech-jest-to-dobre-samopoczucie-całego-ciała-okazywane-w-jednym-miejscu
Od te­go Całego Cytaty: Tradycja jest rozumem całego narodu, przesianym z jednego wieku w drugi. -Ricarda Huch


tradycja-jest-rozumem-całego-narodu-przesianym-z-jednego-wieku-w-drugi
Od te­go Całego Cytaty: W śmiechu jest klucz, którym jesteśmy w stanie rozszyfrować całego człowieka. -Thomas Carlyle


w-śmiechu-jest-klucz-którym-jesteśmy-w-stanie-rozszyfrować-całego-człowieka
Od te­go Całego Cytaty: Śmiech jest to dobrze samopoczucie całego ciała okazywane w jednym miejscu. -Josh Billings


Śmiech-jest-to-dobrze-samopoczucie-całego-ciała-okazywane-w-jednym-miejscu
Od te­go Całego Cytaty: Nig­dy nie poz­na­my całego dob­ra, ja­kie może dać zwykły uśmiech. -Matka Teresa z Kalkuty


nig­dy-nie poz­na­my-całego-dob­ra-ja­kie-może-dać-zwykły-uśmiech