Od tych Ludzi Cytaty

Od tych Ludzi Cytaty:


cze­mu-boże-tra­gedie-spo­tykają-tych-dob­rych-ludzi-a nie tych-ludzi-opę­nych-przez-ły-ciem­noś-~pa­weł-rychlica-z-se­rii-py­tania
Od tych Ludzi Cytaty: Spotykam trzy rodzaje ludzi: tych, którzy mnie potrzebują; tych, których ja potrzebuję i przyjaciół, z którymi lubię przebywać. -Ewa Lewandowska


spotykam-trzy-rodzaje-ludzi-tych-którzy-mnie-potrzebują-tych-których-ja-potrzebuję-i-przyjaciół-z-którymi-lubię-przebywać
Od tych Ludzi Cytaty: Hollywood jest zamieszkałe przez dwie kategorie ludzi - tych, którzy utrzymują prywatne baseny kąpielowe i tych, którzy nie mogą utrzymać głowy nad wodą. -Rene Clair


hollywood-jest-zamieszkałe-przez-dwie-kategorie-ludzi-tych-którzy-utrzymują-prywatne-baseny-kąpielowe-i-tych-którzy-nie-mogą-utrzymać-głowy
Od tych Ludzi Cytaty: Świat dzieli się na dwie grupy ludzi: tych, którzy wierzą w rzeczy niewiarygodne i tych, którzy dokonują rzeczy nieprawdopodobnych. -Oscar Wilde


Świat-dzieli-ę-na-dwie-grupy-ludzi-tych-którzy-wierzą-w-rzeczy-niewiarygodne-i-tych-którzy-dokonują-rzeczy-nieprawdopodobnych
Od tych Ludzi Cytaty: Nie boję się wcale tych grubych i długowłosych ludzi. Boję się raczej tych innych, bladych i wysmukłych. -Juliusz Cezar


nie-boję-ę-wcale-tych-grubych-i-długowłosych-ludzi-boję-ę-raczej-tych-innych-bladych-i-wysmukłych
Od tych Ludzi Cytaty: Technologia zdominowana jest przez dwa rodzaje ludzi - tych, którzy wiedzą, z czym nie potrafią sobie poradzić, oraz tych, którzy potrafią zapanować nad tym, czego nie rozumieją. -Jeff Raskin


technologia-zdominowana-jest-przez-dwa-rodzaje-ludzi-tych-którzy-wiedzą-z-czym-nie-potrafią-sobie-poradzić-oraz-tych-którzy-potrafią
Od tych Ludzi Cytaty: Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać. -Charles Chaplin


ci-co-rozśmieszają-ludzi-cenniejsi-są-od-tych-co-każą-im-płakać
Od tych Ludzi Cytaty: Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem. -Stefan Wyszyński


Od tych Ludzi Cytaty: Ci, co rozśmie­szają ludzi, cen­niej­si są od tych, co każą im płakać. -Charles Chaplin


ci-co rozśmie­szają-ludzi-cen­niej­-są od tych-co każą-im płakać
Od tych Ludzi Cytaty: Nie narze­kam na ludzi, lecz na tych, którzy się pod nich podszywają. -Karol Dusza


nie-narze­kam-na ludzi-lecz-na tych-którzy ę-pod-nich-podszywają
Od tych Ludzi Cytaty: Strach przed śmiercią musi być większy u tych ludzi, którzy boją się życia. -Zofia Nałkowska


strach-przed-śmiercią-musi-być-większy-u-tych-ludzi-którzy-boją-ę-życia
Od tych Ludzi Cytaty: (...) najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić – nieraz na zawsze. -Marek Hłasko


najbardziej-kochamy-tych-ludzi-te-sprawy-i-te-rzeczy-od-których-bieg-życia-każe-nam-odchodzić-nieraz-na-zawsze
Od tych Ludzi Cytaty: Porządny­mi ludźmi na­zywa się zaz­wyczaj tych ludzi, którzy postępują tak jak wszys­cy inni. -Anatol France (François Anatole Thibault)


porządny­mi-ludźmi-na­zywa ę-zaz­wyczaj-tych-ludzi-którzy-postępują-tak-jak wszys­cy-inni
Od tych Ludzi Cytaty: Abor­cja znaj­du­je swych zwo­len­ników tyl­ko pośród tych ludzi, którym da­ne było przyjść na świat. -Ronald Reagan


abor­cja-znaj­­-swych-zwo­len­ników-tyl­ko-pośród-tych-ludzi-którym da­ne-było-przyjść-na świat
Od tych Ludzi Cytaty: Nigdy nie powinno się liczyć na aprobatę ludzi: dziś wznoszą łuki tryumfalne, a jutro z tych samych powodów skazują człowieka. -Anonim


nigdy-nie-powinno-ę-liczyć-na-aprobatę-ludzi-dziś-wznoszą-łuki-tryumfalne-a-jutro-z-tych-samych-powodów-skazują-człowieka
Od tych Ludzi Cytaty: A ja te­raz zo­baczyłem wy­raźnie tych ludzi Siedzą, jedzą i piją, kolędy śpiewają Kłócą się sta­le, wy­machują rękami A mówią, że wi­ny wi­nowaj­com odpuszczają  -Kazik Staszewski


a ja te­raz-zo­baczyłem-wy­raźnie-tych-ludzi-siedzą-jedzą-i piją-kolędy-śpiewają-kłócą ę-sta­-wy­machują-rękami-a-mówią
Od tych Ludzi Cytaty: Tytułem porządnych ludzi obdarza się tych, którzy ufni w swe bogactwo, nic nie robią i do niczego nie są zdatni. -Karol Fourier


tytułem-porządnych-ludzi-obdarza-ę-tych-którzy-ufni-w-swe-bogactwo-nic-nie-robią-i-do-niczego-nie-są-zdatni
Od tych Ludzi Cytaty: - Spójrz na tych ludzi, podążających ulicą ze ska­mieniałą jak głaz twarzą..Cze­muż to uk­ry­wają swoją osobę?- Spy­tał starzec. - Oni wyłączają siebie dopóty, dopóki nie przejdą obok idących obojętnie ludzi. - Na­dal nie ro­zumiem, dlacze­go mają się uk­ry­wać? Czyż może oba­wiają się czegoś? - Ow­szem. Niena­wiści, sta­le szu­kającej to­warzys­twa wśród ogółu. -Karolina00