Od zwierząt Cytaty

Od zwierząt Cytaty: Los zwierząt jest dla mnie ważniejszy niż strach przed ośmieszeniem. Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka. -Emil Zola


los-zwierząt-jest-dla-mnie-ważniejszy-ż-strach-przed-ośmieszeniem-los-zwierząt-jest-nierozerwalnie-związany-z-losem-człowieka
Od zwierząt Cytaty: W dżungli jest coraz mniej dzikich zwierząt. Ale w slumsach jest coraz więcej ludzkich dzikich zwierząt. -Indira Gandhi


w-dżungli-jest-coraz-mniej-dzikich-zwierząt-ale-w-slumsach-jest-coraz-więcej-ludzkich-dzikich-zwierząt
Od zwierząt Cytaty: Ludzie są gorsi od najokrutniejszych zwierząt. -Baltazar Gracian Y Morales


Od zwierząt Cytaty: Zoo to dom wariatów dla zwierząt. -Ramon Gomez De La Serna


Od zwierząt Cytaty: Tęsknota? To jest uczucie dla zwierząt w menażerii. -Wacław Berent


tęsknota-to-jest-uczucie-dla-zwierząt-w-menażerii
Od zwierząt Cytaty: Cierpienie jest złem największym tylko dla zwierząt. -Henryk Elzenberg


cierpienie-jest-złem-największym-tylko-dla-zwierząt
Od zwierząt Cytaty: Kto nie okiełzna rozkoszy, zniża się do zwierząt. -Leonardo da Vinci


kto-nie-okiełzna-rozkoszy-zniża-ę-do-zwierząt
Od zwierząt Cytaty: Siłą walczyć o swoje - to dobre dla dzikich zwierząt. -Quintus Eniusz


siłą-walczyć-o-swoje-to-dobre-dla-dzikich-zwierząt
Od zwierząt Cytaty: Kto nie okiełzna roz­koszy, zniża się do zwierząt. -Leonardo da Vinci


kto-nie okiełzna-roz­koszy-zniża ę-do zwierząt
Od zwierząt Cytaty: Teoretycznie królem zwierząt jest lew, ale praktycznie robak. -Aleksander Świętochowski


teoretycznie-królem-zwierząt-jest-lew-ale-praktycznie-robak
Od zwierząt Cytaty: Sza­nuj rodziców, czcij bogów i nie krzywdź zwierząt. -Triptolemos


sza­nuj-rodziców-czcij-bogów-i nie krzywdź-zwierząt
Od zwierząt Cytaty: Istoty ludzkie to jedyny gatunek zwierząt, których szczerze się obawiam. -George Bernard Shaw


istoty-ludzkie-to-jedyny-gatunek-zwierząt-których-szczerze-ę-obawiam
Od zwierząt Cytaty: Ludzie dobrzy dla zwierząt bywają potworni w stosunku do bliźnich swoich. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


Od zwierząt Cytaty: Siłą wal­czyć o swo­je - to dob­re dla dzi­kich zwierząt. -Enniusz


siłą-wal­czyć-o swo­- to dob­re-dla-dzi­kich-zwierząt
Od zwierząt Cytaty: Tros­ka i pie­szczo­ta po­jawiają się do­piero u wyższych ga­tunków zwierząt. -Antoni Kępiński


tros­ka-i pie­szczo­-po­jawiają ę-do­piero-u wyższych-ga­tunków-zwierząt
Od zwierząt Cytaty: Ludzie by­wają gor­si od zwierząt... a prze­cież po­niżej świ­ni tyl­ko koryto. -Kapitan


ludzie-by­wają-gor­-od zwierząt-a-prze­cież-po­żej-świ­-tyl­ko-koryto
Od zwierząt Cytaty: Ze wszystkich zwierząt jeden człowiek umie się śmiać, choć on właśnie ma najmniej powodów. -Ernest Hemingway


ze-wszystkich-zwierząt-jeden-człowiek-umie-ę-śmiać-choć-on-właśnie-najmniej-powodów
Od zwierząt Cytaty: Ludzie dob­rzy dla zwierząt by­wają pot­worni w sto­sun­ku do bliźnich swoich. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


ludzie-dob­rzy-dla-zwierząt-by­wają-pot­worni-w sto­sun­ku-do bliźnich-swoich