Od­bierasz Mi honor Cytaty

Od­bierasz Mi honor Cytaty: Ucis­kasz mi duszę Swoim przyk­rym słowem Ucis­kasz mi duszę I szyję I nie mogę zna­leźć oddechu Macham rękoma Błagam o pomoc Wszys­cy obojętni Tyl­ko pat­rzą jak Od­bierasz mi godność Od­bierasz mi honor I życie Oni tyl­ko patrzą  -bezoddechu


Od­bierasz Mi honor Cytaty: Ta­kie bo­wiem są re­guły: jeśli wy­bierasz życie, wy­bierasz także śmierć. -Jostein Gaarder


ta­kie-bo­wiem-są re­guły-śli-wy­bierasz-życie-wy­bierasz-także-śmierć
Od­bierasz Mi honor Cytaty: Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój honor, i swój interes. -Michel de Montaigne


człowiek-który-dla-interesu-poświęca-swój-honor-traci-i-swój-honor-i-swój-interes
Od­bierasz Mi honor Cytaty: Tak jak w rzeczypospolitej potrzebna jest cnota, a w monarchii honor, tak samo w ustroju despotycznym potrzebny jest LĘK. Co się tyczy cnoty, nie jest ona potrzebna; honor zaś byłby wręcz niebezpieczny. -Montesquieu


Od­bierasz Mi honor Cytaty: małżeństwo to wybór każde­go dnia wy­bierasz tę jedną osobę  -Starlight


łżeństwo-to wybór-każde­go-dnia-wy­bierasz-tę jedną-osobę 
Od­bierasz Mi honor Cytaty: To ty wy­bierasz swo­ja drogę, tworzysz sce­nariusz swe­go życia. -stokrotka123


to ty wy­bierasz-swo­ja-drogę-tworzysz-sce­nariusz-swe­go-życia
Od­bierasz Mi honor Cytaty: Wielu ludzi kupuje honor za pieniądze. -Dosso Dossi


wielu-ludzi-kupuje-honor-za-pieniądze
Od­bierasz Mi honor Cytaty: El honor prohíbe acciones que la ley tolera. -Séneca


el-honor-prohíbe-acciones-ley-tolera
Od­bierasz Mi honor Cytaty: Honor bez pieniędzy może być tylko chorobą. -Jean Baptiste Racine


honor-bez-pieniędzy-może-być-tylko-chorobą
Od­bierasz Mi honor Cytaty: Honor i zysk nie sypiają w tym samym łożu. -Miguel de Cervantes


honor-i-zysk-nie-sypiają-w-tym-samym-łożu
Od­bierasz Mi honor Cytaty: Bóg mi powierzył honor Polaków, Bogu go tylko oddam. -Józef Poniatowski


bóg-mi-powierzył-honor-polaków-bogu-go-tylko-oddam
Od­bierasz Mi honor Cytaty: Właściwie niewiele się straciło, jeśli jeszcze pozostał honor. -James Matthew Barrie


właściwie-niewiele-ę-straciło-śli-jeszcze-pozostał-honor
Od­bierasz Mi honor Cytaty: Szlachetny człowiek woli stracić swój honor niż świadomość. -Michel de Montaigne


szlachetny-człowiek-woli-stracić-swój-honor-ż-świadomość
Od­bierasz Mi honor Cytaty: Kiedy w grę wchodzi honor, nierzadko dochodzi do łamania kości. -H. Jackson Brown


kiedy-w-grę-wchodzi-honor-nierzadko-dochodzi-do-łamania-koś
Od­bierasz Mi honor Cytaty: Honor, sława i kredyt to rzeczy tak naciągliwe jak guma. -P. Siro


honor-sława-i-kredyt-to-rzeczy-tak-naciągliwe-jak-guma
Od­bierasz Mi honor Cytaty: Kto straci swój honor, już niczego więcej stracić nie może. -P. Siro


kto-straci-swój-honor-już-niczego-więcej-stracić-nie-może
Od­bierasz Mi honor Cytaty: Serca kobiece pragną miłości bardziej niż męskie, ale honor powściąga pożądanie. -Eurypides


serca-kobiece-pragną-miłoś-bardziej-ż-męskie-ale-honor-powśąga-pożądanie
Od­bierasz Mi honor Cytaty: Honor to stroma wyspa bez brzegów, nie można na nią wrócić, gdy ją już się opuściło. -Nicolas Boileau-Despreaux


honor-to-stroma-wyspa-bez-brzegów-nie-można-na-ą-wróć-gdy-ją-już-ę-opuśło