Od­dając Cytaty

Od­dając Cytaty: Stwórca dając człowiekowi łokcie, przysposobił go do życia w gromadzie. -Aleksander Kumor


stwórca-dając-człowiekowi-łokcie-przysposobił-go-do-życia-w-gromadzie
Od­dając Cytaty: Cza­sem życie mści się na człowieku, dając mu to, cze­go chce. -Arturo Pérez-Reverte


cza­sem-życie-mś ę-na człowieku-dając-mu to-cze­go-chce
Od­dając Cytaty: Dziewczęta chciałby żądać wszystkiego, co im się podoba, jak najmniej dając. -Jean Piaget


dziewczę-chciałby-żądać-wszystkiego-co-im-ę-podoba-jak-najmniej-dając
Od­dając Cytaty: Za­dając trud­ne py­tanie, nie spodziewaj się łat­wej odpowiedzi  -motylek96


za­dając-trud­ne-py­tanie-nie spodziewaj ę-łat­wej-odpowiedzi 
Od­dając Cytaty: Tyl­ko miłość wie jak to zro­bić, aby dając in­ne­mu, sa­memu się bogacić. -Clemens Brentano


tyl­ko-miłość-wie-jak to zro­bić-aby dając-in­ne­mu-­memu ę-bogacić
Od­dając Cytaty: Tylko miłość wie jak to robić, aby dając innym samemu się bogacić. -Clemens Von Brentano


tylko-miłość-wie-jak-to-robić-aby-dając-innym-samemu-ę-bogacić
Od­dając Cytaty: Leniwy zażywa rzeczy jako skąpy zwierzyny, wtenczas ją na stół dając, kiedy się zaśmierdzi. -Andrzej Maksymilian Fredro


leniwy-zażywa-rzeczy-jako-skąpy-zwierzyny-wtenczas-ją-na-stół-dając-kiedy-ę-zaśmierdzi
Od­dając Cytaty: Gdy się pod­da­wała, zro­zumiała jak wiel­ki błąd po­pełniła od­dając mu swo­je ser­ce . -Kamis181


gdy ę-pod­da­wała-zro­zumiała-jak wiel­ki-błąd-po­pełła-od­dając-mu swo­-ser­
Od­dając Cytaty: Umiera­my dając miej­sce no­wo na­rodzo­nym. Za­kochu­jemy się ,aby ktoś mógł te­go nie odwzajemnić. -respirer


umiera­my-dając-miej­sce-no­wo-na­rodzo­nym-za­kochu­jemy ę-aby-ktoś-mógł-te­go-nie odwzajemnić
Od­dając Cytaty: Zgubne jest wszystko, co daje swobodę naszemu duchowi, nie dając nam władzy nad nami samymi. -Johann Wolfgang Goethe


zgubne-jest-wszystko-co-daje-swobodę-naszemu-duchowi-nie-dając-nam-władzy-nad-nami-samymi
Od­dając Cytaty: Książki kochają każde­go, kto je ot­wiera, dając mu poczu­cie bez­pie­czeństwa i przy­jaźń, nicze­go w za­mian nie żądając. -Cornelia Funke


książki-kochają-każde­go-kto- ot­wiera-dając-mu poczu­cie-bez­pie­czeństwa-i przy­jaźń-nicze­go-w za­mian-nie żądając
Od­dając Cytaty: cóż gdy­by ka­zać pta­kom śpiewać w burzy zwiesiłyby smętnie łebki dając do zrozumienia brak wam piątej klepki 23.05.2010  -Ahawah


cóż-gdy­by-ka­zać-pta­kom-śpiewać-w burzy-zwiesiłyby-smętnie-łebki-dając-do zrozumienia-brak-wam-piątej-klepki-23052010 
Od­dając Cytaty: Przyj­muję więc wspom­nienia z całym dob­rodziej­stwem in­wentarza, dając im się por­wać, gdy tyl­ko mogę. -Nicholas Sparks


przyj­muję-więc-wspom­nienia-z całym-dob­rodziej­stwem-in­wentarza-dając-im ę-por­wać-gdy-tyl­ko-mogę
Od­dając Cytaty: ludzie...wielu rzeczy pot­rze­bują dla siebie, nie wiele dając od siebie  -motylek96


ludziewielu-rzeczy-pot­rze­bują-dla-siebie-nie wiele-dając-od siebie 
Od­dając Cytaty: Nic nie dając, wszystkiego każąc się spodziewać; rozmawiać na progu miłości, lecz przy drzwiach zamkniętych - otóż cała nauka kokietki. -Charles de Bernard


nic-nie-dając-wszystkiego-każąc-ę-spodziewać-rozmawiać-na-progu-miłoś-lecz-przy-drzwiach-zamkniętych-otóż-cała-nauka-kokietki
Od­dając Cytaty: Dawać należy to, co komuś jest rzeczywiście potrzebne, a nie to, co sami uznajemy za stosowne. W przeciwnym razie - dając - będziemy bezwiednie mnożyć działania pozorne. -Ewa Szumańska


dawać-należy-to-co-komuś-jest-rzeczywiście-potrzebne-a-nie-to-co-sami-uznajemy-za-stosowne-w-przeciwnym-razie-dając-będziemy-bezwiednie
Od­dając Cytaty: Życie jest jak ogień, który zżera wszystkie soki i miąższ po kawale. Pali nas, dając nam blask i ciepło przez chwilę przemijającą. -Stanisław Wyspiański


Życie-jest-jak-ogień-który-zżera-wszystkie-soki-i-miąższ-po-kawale-pali-nas-dając-nam-blask-i-ciepło-przez-chwilę-przemijającą
Od­dając Cytaty: Pa­dając w objęcia mężczyz­ny, wpa­dasz równocześnie w ra­miona wszys­tkich in­nych tych, za który­mi tęsknisz, lub których nig­dy nie zdołałeś na­wet dotknąć. -dooorotis


pa­dając-w objęcia-mężczyz­ny-wpa­dasz-równocześnie-w ra­miona-wszys­tkich-in­nych-tych-za który­mi-tęsknisz-lub-których-nig­dy