Od­dziele­ni Cytaty

Od­dziele­ni Cytaty: Chętnie się dzielę winą - z ładną dziewczyną. -Jan Sztaudynger


chętnie-ę-dzielę-winą-z-ładną-dziewczyną
Od­dziele­ni Cytaty: Kto się w piątek śmieje, w nie­dzielę będzie płakał. -Jean Baptiste Racine


kto ę-w piątek-śmieje-w nie­dzielę-będzie-płakał
Od­dziele­ni Cytaty: Jedyne, co jest coś warte w dziele sztuki: to czego nie można wytłumaczyć. -Georges Braque


jedyne-co-jest-coś-warte-w-dziele-sztuki-to-czego-nie-można-wytłumaczyć
Od­dziele­ni Cytaty: W życiu są no­ce i dnie, ale są i nie­dziele, te jed­nak zdarzają się rzadziej niż w kalendarzu. -Maria Dąbrowska


w życiu-są no­-i dnie-ale-są i nie­dziele-te jed­nak-zdarzają ę-rzadziej-ż-w kalendarzu
Od­dziele­ni Cytaty: Gdyby w dziele stworzenia Bóg korzystał tylko z równań, to co najwyżej zdołałby stworzyć jakiś mebel. -Thomasin


gdyby-w-dziele-stworzenia-bóg-korzystał-tylko-z-równań-to-co-najwyżej-zdołałby-stworzyć-jakiś-mebel
Od­dziele­ni Cytaty: Autor w swoim dziele po­winien być jak Bóg we wszechświecie, wszędzie obec­ny i nig­dzie niewidoczny. -Gustaw Flaubert


autor-w swoim-dziele-po­winien-być-jak bóg-we wszechświecie-wszędzie-obec­ny-i nig­dzie-niewidoczny
Od­dziele­ni Cytaty: W każdym dziele ludzie doszukują się pomysłów, które zwykle nie mają nic wspólnego z intencjami twórcy. -Luis Bunuel


w-każdym-dziele-ludzie-doszukują-ę-pomysłów-które-zwykle-nie-mają-nic-wspólnego-z-intencjami-twórcy
Od­dziele­ni Cytaty: We wszelkim dziele sztuki tendencja winna się mieścić jak sok w owocu: nie dodana, lecz immanentna. -Fryderyk Engels


we-wszelkim-dziele-sztuki-tendencja-winna-ę-mieść-jak-sok-w-owocu-nie-dodana-lecz-immanentna
Od­dziele­ni Cytaty: Jes­tem z ga­tun­ku ludzi, dla których dziele­nie się cze­koladą jest jak od­da­wanie połowy świata. -Riot


jes­tem-z ga­tun­ku-ludzi-dla-których-dziele­nie ę-cze­koladą-jest jak od­da­wanie-połowy-świata
Od­dziele­ni Cytaty: Autor powinien być w swoim dziele jak Bóg we wszechświecie: obecny we wszystkich jego częściach, ale w żadnej w sposób widzialny. -Gustaw Flaubert


autor-powinien-być-w-swoim-dziele-jak-bóg-we-wszechświecie-obecny-we-wszystkich-jego-częściach-ale-w-żadnej-w-sposób-widzialny
Od­dziele­ni Cytaty: Artysta winien być w swym dziele jak Bóg we wszechświecie, niewidoczny a wszechmocny: żeby go się czuło wszędzie, ale nie widziało nigdzie. -Gustaw Flaubert


artysta-winien-być-w-swym-dziele-jak-bóg-we-wszechświecie-niewidoczny-a-wszechmocny-żeby-go-ę-czuło-wszędzie-ale-nie-widziało-nigdzie
Od­dziele­ni Cytaty: Początek je­sieni me­lan­cho­lię z sobą niesie, a ja mam dob­ry dzi­siaj dzień, i tak z Wa­mi nim dzielę. Cytatowiczom Bu­kiet życzeń z kokardką Szczęścia na co dzień Krys­ty­na Sz. 23.09.2014r. -krysta


Od­dziele­ni Cytaty: PILNE! Cze­kam w nie­dzielę o 8.42 na dwor­cu PKP. Za­bierz tyl­ko uśmiech. Zamówiłam dla Nas słońce. Reszta to nies­podzian­ka. Słoiki zos­taw żonie.


Od­dziele­ni Cytaty: pe­wien człowiek wyg­rał mi­liard w środę. - ja­ka była pier­wsza wy­mier­na korzyść z tej wyg­ra­nej ? - py­ta go dziennikarz. - ta­ka, że już w nie­dzielę nie mu­siałem jeść obiadu go­towa­nego przez moją żonę !  -lovely-girl


Od­dziele­ni Cytaty: dzielę się na dwoje i sta­le mnożę w sobie jes­tem żywą myślą czy­nem słowem nie ważne co powiesz już is­tnieję w tobie ele­men­tarną cząstką bo przebłys­kiem się zowię choćbyś nie chciał/a by­tuję właśnie w głowie wierzę i zdobywam a mą resztę czas dopowie... :)  -Papużka


Od­dziele­ni Cytaty: Jeżeli mam pi­sać i to mam pi­sać dob­rze i grun­townie, to muszę wątpić, że in­ni wiedzą to co ja wiem, a przy­naj­mniej wiedzą to tak, jak ja wiem. Tyl­ko dla­tego dzielę się tą wiedzą. Ale za­razem zakładam, że oni to wie­dzieć po­win­ni, i że mogą to wiedzieć. -Ludwig Andreas Feuerbach


Od­dziele­ni Cytaty: Ro­bię rek­lamę. O tych


Od­dziele­ni Cytaty: Nie dzielę ludzi na Greków i bar­barzyńców. Nie in­te­resu­je mnie pochodze­nie czy ra­sa mie­szkańców. Ja wyróżniam ich tyl­ko na pod­sta­wie ich zasług. Dla mnie każdy dob­ry ob­cokra­jowiec jest Gre­kiem, a każdy zły Grek jest gor­szy od barbarzyńcy. -Aleksander Wielki