Od­twarzam Cytaty

Od­twarzam Cytaty: nieobec­nym spojrzeniem od­twarzam w ułamkach to co zaprzyszłe by mogło być realnym chciałam się przejrzeć bez przyglądania lecz płoszy niedotykanie zaklęte w słowie bezdźwięcznym na­bierając znaczeń mil­cze­nie ma pełne usta od znaków zapytania a ja tyl­ko chciałam wiedzieć ja­kiego ko­loru jest niebo  -Papużka


Od­twarzam Cytaty: 16/07/2006 wspo­minasz mnie kiedy bez­wied­nie sięgam po zeszyt z pożółkłymi kar­tka­mi w kratkę oglądam zielo­ne szlaczki niez­darnie wy­kona­ne dziecięcą ręką do­rosłej kobiety przyglądasz się przez fal­banę zasłony kryjącej dzielące nas sto kilometrów i pytasz cze­mu od­twarzam to co minęło bezbarwnie  -Emilia Szumiło