Od­waż się Być Mądrym Cytaty

Od­waż się Być Mądrym Cytaty: Od­waż się być mądrym. Sa­pere aude. (łac.)  -Horacy


od­waż ę-być-mądrym-sa­pere-aude-łac 
Od­waż się Być Mądrym Cytaty: Ośmiel się być mądrym. -Horacy


ośmiel-ę-być-mądrym
Od­waż się Być Mądrym Cytaty: Wąż boa w Azerii Wąż boa do ka­fete­rii w Azerii Wśliz­gnął się po boazerii. Gdy piął się pod górkę Azer ściągnął skórkę Na szal boa dla kelnerki. -awatar


wąż-boa-w azerii-wąż-boa-do ka­fete­rii-w azerii-wśliz­gnął ę-po boazerii-gdy-piął ę-pod-górkę-azer-śągnął-skórkę-na-szal
Od­waż się Być Mądrym Cytaty: Jak bardzo trzeba być mądrym, by zawsze być dobrym! -Marie Von Ebner - Eschenbach


Od­waż się Być Mądrym Cytaty: Dobroć, która nie jest bezgraniczna, nie zasługuje na to miano. Jak bardzo trzeba być mądrym, by zawsze być dobrym! -Marie Von Ebner - Eschenbach


dobroć-która-nie-jest-bezgraniczna-nie-zasługuje-na-to-miano-jak-bardzo-trzeba-być-mądrym-by-zawsze-być-dobrym
Od­waż się Być Mądrym Cytaty: Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym. -Heraklit z Efezu


nie-wystarczy-żo-wiedzieć-żeby-być-mądrym
Od­waż się Być Mądrym Cytaty: Lepiej być mądrym przed szkodą, niż po szkodzie. -Anonim


lepiej-być-mądrym-przed-szkodą-ż-po-szkodzie
Od­waż się Być Mądrym Cytaty: Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym. -Heraklit z Efezu


nie-wystarczy-żo-wiedzieć-ażeby-być-mądrym
Od­waż się Być Mądrym Cytaty: Pa­miętaj, twój wróg może być kiedyś Twym je­dynym przy­jacielem, więc nie lek­ce­waż Go. -Ryder


pa­miętaj-twój-wróg-może-być-kiedyś-twym-­dynym-przy­jacielem-więc-nie lek­­waż-go
Od­waż się Być Mądrym Cytaty: Trzeba być mądrym, żeby robić pieniądze, Zgoda! Ale najpierw trzeba być wystarczająco głupim, żeby pieniędzy pragnąć. -Gilbert Keith Chesterton


trzeba-być-mądrym-żeby-robić-pieniądze-zgoda-ale-najpierw-trzeba-być-wystarczająco-głupim-żeby-pieniędzy-pragnąć
Od­waż się Być Mądrym Cytaty: Nie wys­tar­czy dużo wie­dzieć, żeby być mądrym. -Heraklit z Efezu


nie-wys­tar­czy-żo-wie­dzieć-żeby-być-mądrym
Od­waż się Być Mądrym Cytaty: Można być mądrym, nie przeczytawszy ani jednej książki; wierząc zaś we wszystko, co jest napisane w książkach, nie można nie być głupcem. -Lew Tołstoj


można-być-mądrym-nie-przeczytawszy-ani-jednej-książki-wierząc-zaś-we-wszystko-co-jest-napisane-w-książkach-nie-można-nie-być-głupcem
Od­waż się Być Mądrym Cytaty: Mężczyzna bojaźliwy nie może być mądrym, fakt, że przecenia niebezpieczeństwo, świadczy o braku rozsądku. -Anonim


mężczyzna-bojaźliwy-nie-może-być-mądrym-fakt-że-przecenia-niebezpieczeństwo-świadczy-o-braku-rozsądku
Od­waż się Być Mądrym Cytaty: Chcę ci coś dać, tak po pros­tu - dla­tego, że po­jawiłeś się w moim życiu. Do­ceń to. Nie lek­ce­waż tyl­ko dla­tego, że nie mu­siałeś te­go zdo­być podstępem. -Gold Fishy


Od­waż się Być Mądrym Cytaty:


nie-waż ę-uciekać-z ra­ju-za jed­nym-aniołem 
Od­waż się Być Mądrym Cytaty: ' ok­ru­cieństwa matką jest tchórzos­two nie czy­ni wios­ny jaskółka jed­na tuż wilk a mo­wa o wilku grzech nie to diabła oszukać dochód wiel­ki to oszczędność stu­leciom bieg na­dają za­sady nie a osobistości mądrym być się ośmiel  -natalia(__ups


Od­waż się Być Mądrym Cytaty: Wąż pełzający po ziemi, może tyl­ko marzyć o wzbi­ciu się w powietrze. -Masashi Kishimoto


wąż-pełzający-po ziemi-może-tyl­ko-marzyć-o wzbi­ciu ę-w powietrze
Od­waż się Być Mądrym Cytaty: Wąż w trawie - ukryte niebezpieczeństwo. -Anonim


wąż-w-trawie-ukryte-niebezpieczeństwo